intTypePromotion=1

Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 14 năm 2015-2016

Chia sẻ: Kiều Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
291
lượt xem
33
download

Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 14 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi trong tay các em có "Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 14 năm 2015-2016" gồm phần câu hỏi có đáp án, sau khi tham gia giải đề các em sẽ biết kiến thức mình ở mức độ nào. Chúc các em hoàn thành bài test thật tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 14 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 14 NĂM 2015 - 2016<br /> Bài 1: Vượt chướng ngại vật<br /> Câu 1.1: Tính: 2118 : 3 = .................<br /> Câu 1.2: Tìm X biết: X x 7 = 9695<br /> Câu 1.3: Kho thứ nhất có 1750kg thóc. Kho thứ hai có số thóc gấp 4 lần số thóc kho thứ<br /> nhất. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?<br /> Câu 1.4: Tính giá trị biểu thức: 4050 - 6594 : 3 = ..........<br /> Câu 1.5: Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết số thứ nhất bằng 1/7<br /> tổng của hai số đó. Tìm hiệu của hai số đó?<br /> Bài 2: Cóc vàng tài ba<br /> Câu 2.1: Giá trị của biểu thức: 350 x 4 - 400 = ..........<br /> a. 1000<br /> <br /> b. 1800<br /> <br /> c. 1350<br /> <br /> d. 600<br /> <br /> Câu 2.2: Tìm X, biết: X x 3 + 1975 = 2875<br /> a. 300<br /> <br /> b. 958<br /> <br /> c. 1616<br /> <br /> d. 2700<br /> <br /> Câu 2.3: Nhà An có 240 con gà và vịt. Biết số gà bằng 1/4 tổng số gà và vịt. Hỏi nhà An<br /> có bao nhiêu con vịt?<br /> a. 60 con<br /> <br /> b. 200 con<br /> <br /> c. 50 con<br /> <br /> d. 180 con<br /> <br /> Câu 2.4: Tìm y, biết y : 5 = 438 + 162<br /> a. 1200<br /> <br /> b. 2000<br /> <br /> c. 120<br /> <br /> d. 3000<br /> <br /> Câu 2.5: Tính: 2787 : 3 + 4213 = ...........<br /> a. 5421<br /> <br /> b. 5142<br /> <br /> c. 5412<br /> <br /> d. 5124<br /> <br /> Câu 2.6: Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 4734km. Trong đó đội 1 đã<br /> sửa được 1/6 quãng đường, đội 2 sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi cả hai đội đã sửa được<br /> <br /> bao nhiêu ki-lô-met đường?<br /> a. 2367km<br /> <br /> b. 3267km<br /> <br /> c. 789km<br /> <br /> d. 1578km<br /> <br /> Câu 2.7: Xe thứ nhất chở được 1740kg gạo. Xe thứ hai chở được gấp 3 lần xe thứ nhất.<br /> Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?<br /> a. 580kg<br /> <br /> b. 6960kg<br /> <br /> c. 5220kg<br /> <br /> d. 2320kg<br /> <br /> Câu 2.8: Một cửa hàng bán hoa quả ngày đầu tiên bán được 1645kg táo. Ngày thứ hai bán<br /> gấp 5 lần ngày thứ nhất bán. Hỏi ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu kilô-gam?<br /> a. 9870kg<br /> <br /> b. 6580kg<br /> <br /> c. 8225kg<br /> <br /> d. 4935kg<br /> <br /> Câu 2.9: Một trại chăn nuôi có 2145 con gà. Sau khi bán đi 1/3 số gà thì lúc này số gà còn<br /> lại bằng 1/4 số con vịt. Hỏi lúc đầu trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà và con<br /> vịt?<br /> a. 7865<br /> <br /> b. 7685<br /> <br /> c. 5678<br /> <br /> d. 8865<br /> <br /> Câu 2.10: Khi gấp tổng của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số lẻ có 2 chữ số<br /> giống nhau lớn hơn 80 lên 4 lần thì được kết quả là:<br /> a. 4296<br /> <br /> b. 4344<br /> <br /> c. 4388<br /> <br /> d. 4340<br /> <br /> Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm<br /> Câu 3.1: Quãng đường AB dài 1153km. Quãng đường BC dài gấp 3 lần quãng đường<br /> AB. Như vậy quãng đường BC dài ............. km<br /> Câu 3.2: Tìm X: X x 7 + 1996 = 6041 + 1996<br /> Câu 3.3: Tính giá trị biểu thức: (356 + 823) x 7= ...................<br /> Câu 3.4: Tìm X: X x 7 + 1394 = 9507<br /> Câu 3.5: Thùng thứ nhất có 2400 lít dầu. Biết số dầu thùng 2 nhiều hơn số dầu thùng thứ<br /> nhất là 475 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?<br /> <br /> Câu 3.6: Tính giá trị biểu thức: 3965 + 4102 : 7 = ...............<br /> Câu 3.7: Có 3 kho thóc. Kho thứ nhất có 1548 tấn. Biết số thóc ở kho thứ nhất ít hơn số<br /> thóc ở kho thứ hai là 103 tấn và ít hơn số thóc ở kho thứ ba là 218 tấn. Hỏi cả ba kho có<br /> bao nhiêu tấn thóc?<br /> Câu 3.8: Tìm X: X x 6 - 5138 = 970 x 4<br /> Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé!<br /> Câu 3.9: So sánh E và G biết: E = 9675 : 3 và G = 1075 x 3<br /> Câu 3.10: So sánh A và B biết: A = 3649 + 1478 và B = 2584 + 5830<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> Bài 1: Vượt chướng ngại vật<br /> Câu 1.1: 706<br /> Câu 1.2: 1385<br /> Câu 1.3: 8750<br /> Câu 1.4: 1852<br /> Câu 1.5: 705<br /> Bài 2: Cóc vàng tài ba<br /> Câu 2.1: a<br /> Câu 2.2: a<br /> Câu 2.3: d<br /> Câu 2.4: d<br /> Câu 2.5: b<br /> Câu 2.6: a<br /> Câu 2.7: b<br /> Câu 2.8: b<br /> Câu 2.9: a<br /> Câu 2.10: d<br /> Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm<br /> Câu 3.1: 3459<br /> Câu 3.2: 863<br /> Câu 3.3: 8253<br /> Câu 3.4: 1159<br /> <br /> Câu 3.5: 1275<br /> Câu 3.6: 4551<br /> Câu 3.7: 4758<br /> Câu 3.8: 1503<br /> Câu 3.9: =<br /> Câu 3.10: <<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2