Determining Conditions

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Determining Conditions

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều kiện dự án Xác định của bạn có thể chứa nhiều điều kiện, bạn có thể sử dụng để kiểm soát cách kịch bản của bạn hoạt động hoặc tương tác với người sử dụng. Mặc dù là một điều kiện có thể mất nhiều hình thức, tại cốt lõi của nó nó đại diện cho một tình hoặc là có đúng hay sai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Determining Conditions

  1. < Day Day Up > Determining Conditions Your project may contain numerous conditions you can use to control the way your script works or interacts with the user. Although a condition can take many forms, at its core it represents a circumstance that is either true or false. Conditional statements look for common conditions like these: • One object comes into contact with another object • Something is on or off • A movie clip's position, size, or other property is greater than, less than, or equal to another value • The user has a specific interaction with the mouse or keyboard • Text or numeric values are greater than, less than, or equal to another value • Any combination of the conditions above < Day Day Up >
Đồng bộ tài khoản