Điều chỉnh quá trình tổng hợp Ethylene

Chia sẻ: Nguyen Huu Lung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

0
192
lượt xem
57
download

Điều chỉnh quá trình tổng hợp Ethylene

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng ethylene tạo ra có thể được điều khiển bằng cách “đóng” hoặc làm giảm sự tạo ethylene trong quả, theo một số cách sau đây: a. Ức chế sự biểu hiện của gen ACC synthase. - ACC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh quá trình tổng hợp Ethylene

  1. Lượng ethylene tạo ra có thể được điều khiển bằng cách “đóng” hoặc làm giảm sự tạo ethylene trong quả, theo một số cách sau đây: a. Ức chế sự biểu hiện của gen ACC synthase. - ACC (1–Aminocyclopropane–1–Carbonxylic acid) synthase là enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa S- Adenosylmethiomine (SAM) thành ACC. - Từ bước thứ hai tới bước cuối cùng trong quá trình sinh tổng hợp ethylene.
  2. - Sự biểu hiện của enzyme bị cản trở khi một antisense hoặc một đoạn của bản sao gen synthase được chuyển vào trong genome của thực vật. b. Chuyển gen ACC diaminase. - Gen mã hóa cho enzyme này nhận được từ một vi khuẩn đất (Pseudomonas chlororaphis) không gây bệnh. - Vi khuẩn này có khả năng chuyển hóa ACC thành một phân tử khác, nhờ vậy làm giảm lượng ACC có thể nhận được để tạo ethylene.
  3. c. Chuyển gen SAM hydrolase. - Phương pháp này cũng tương tự như ACC diaminase, bằng cách giảm tiền chất của ethylene. - Trong trường hợp này, SAM được chuyển hóa thành homoserine. - Gen mã hóa cho enzyme này được phân lập từ thể thực khuẩn E. Coli T3.
  4. d. Ức chế sự biểu hiện của gen ACC oxidase. - ACC oxidase là enzyme xúc tác cho sự oxi hóa ACC thành ethylene, bước cuối cùng trong con đường sinh tổng hợp ethylene. - Thông qua công nghệ anti-sense, giảm sự điều khiển gen ACC oxidase dẫn đến ức chế sự hình thành ethylene, do đó làm chậm sự chín của quả.
Đồng bộ tài khoản