Điều trị đục thủy tinh thể: hiệu quả và an toàn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
7
download

Điều trị đục thủy tinh thể: hiệu quả và an toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một lý do gây mờ mắt thường gặp ở người lớn tuổi là diễn tiến lão hóa của thủy tinh thể trong mắt, trở nên mờ đục dần. Hiện tượng này dân gian còn gọi là cườm khô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị đục thủy tinh thể: hiệu quả và an toàn

  1. i u tr c th y tinh th : hi u qu và an toàn M t lý do gây m m t thư ng g p ngư i l n tu i là di n ti n lão hóa c a th y tinh th trong m t, tr nên m c d n. Hi n tư ng này dân gian còn g i là cư m khô. Vì sao “th u kính” m t b c? Th y tinh th có ch c năng như m t th u kính, giúp
  2. h i t ánh sáng trên võng m c, sau ó nh n ánh sáng và g i tín hi u hình nh lên não. m t bình thư ng, ánh sáng xuyên qua th y tinh th và h i t trên võng m c, cho hình nh s c nét. N u m t b c th y tinh th , quá trình này s không th di n ra. m t th y rõ, các c u trúc c a nhãn c u như giác m c, th y tinh th , pha lê th ph i trong su t, võng m c không b t n thương. Th y tinh th ư c c u t o ch y u t nư c và protein, không có m ch máu và không có h th n kinh. Các s i protein s p x p có tr t t th y tinh th trong su t và ánh sáng xuyên qua ư c. M t khi các protein k t t l i s t o nên nh ng v n c khi n m t không nhìn rõ s v t n a, khi ó ta ã m c b nh c th y tinh th . B nh c th y tinh th thư ng g p nh t là do nguyên nhân lão hóa, do b nh lý v m t (c n th n ng, viêm nhi m, ch n thương, thoái hóa…) hay b nh toàn thân nh hư ng lên m t (ti u ư ng, cao huy t áp…),
  3. th n kinh th giác b t n thương (teo th n kinh th , lõm th n kinh th , viêm th n kinh th do thu c kháng lao…). Giai o n u th y tinh th c ít, không nh hư ng n th l c. Theo th i gian b nh nhân s nhìn m , chói sáng khi có ánh sáng m nh như m t tr i, èn pha chi u vào, nhìn m t thành hai hay nhi u hơn. c bi t, b nh nhân ph i thư ng xuyên thay kính khi nhìn và c sách. phát hi n b nh c th y tinh th b nh nhân nên n b nh vi n chuyên khoa v m t o th l c, o nhãn áp (phát hi n b nh kèm theo như glaucoma). Dùng thu c nh giãn ng t , sau ó bác sĩ s ki m tra th y tinh th , võng m c và có th ng th i phát hi n các b nh m t khác i kèm, n u có. T t nh t là m i ngư i nên khám m t 6 tháng/l n tránh trư ng h p áng ti c x y ra, BS. Tr n Th Phương Thu (Giám c B nh vi n M t TP.HCM) khuyên.
  4. i u tr ph u thu t: có hi u qu ? B nh nhân b c th y tinh th nh , có th eo kính ho c dùng kính lúp nhìn g n và sinh ho t nơi ánh sáng y . N u b nh n ng, ph u thu t l y th y tinh th là phương pháp duy nh t có hi u qu . Dùng thu c không th tr h t c th y tinh th , mà ch là bi n pháp t m th i trong th i gian ch ph u thu t. Ph u thu t l y th y tinh th có th trì hoãn. Riêng b nh nhân có b nh lý võng m c như b nh võng m c ti u ư ng, thoái hóa hoàng i m tu i già, xu t huy t võng m c có c th y tinh th kèm theo không quan sát ư c võng m c, m i bu c ph i ph u thu t s m. Có hai cách ph u thu t tr c th y tinh th là: ph u thu t Phaco và ph u thu t l y th y tinh th ngoài bao. Phaco là dùng d ng c phát sóng siêu âm làm m m và b nh nhân th y tinh th sau ó hút ra ngoài. Ph u thu t này ch áp d ng khi th y tinh th cv a
  5. ph i. Ngày nay Phaco là m t bư c ti n m i, hi u qu và an toàn cho b nh nhân, v i ư ng m ch 2.2mm (gi m 1.4mm so v i 15 năm v trư c). Sau khi ph u thu t b nh nhân không c n n m vi n, th giác ph c h i nhanh và t i a sau m . Phương pháp l y th y tinh th ngoài bao th c hi n iv i c th y tinh th n ng, th y tinh th quá c ng. BS Thu nh n m nh: Sau khi ph u thu t Phaco b nh nhân có nhi u l a ch n v th y tinh th nhân t o (hay còn g i kính n i nhãn). Kính n i nhãn s d ng trong th i gian dài, t o cho ngư i dùng c m giác tho i mái trong sinh ho t h ng ngày.
Đồng bộ tài khoản