intTypePromotion=1

Đình chỉ thi hành án

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
28
download

Đình chỉ thi hành án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): - Toà án nhân dân; - Viện Kiểm Sát nhân dân; - Công an ,Chính quyền địa phương nơi đương sư cư trú. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đình chỉ thi hành án

  1. Đình chỉ thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): - Toà án nhân dân; - Viện Kiểm Sát nhân dân; - Công an ,Chính quyền địa phương nơi đương sư cư trú. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Chấp hành viên xác minh hồ sơ có đủ điều kiện theo Điều 28 Pháp lệnh thi hành án dân sự hoặc Toà án chuyển quyết định 1. giám đốc thẩm sửa đổi hay huỷ bỏ bản án,quyết định đang được thi hành để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm , phúc thẩm. Chấp hành viên làm đề nghị yêu cầu thủ trưởng Cơ quan ra quyết 2. định đình chỉ thi hành án . Gởi quyết định đình chỉ thi hành án cho đương sự,người có 3. quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Viện kiểm sát, Toà án và chính quyền địa phương nơi đương sự cư trú . Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. - Biên bản xác minh, biên bản làm việc với đương sự; - Quyết định giám đốc thẩm sửa đối hay huỷ bỏ bản án,quyết định đang được 2. thi hành để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm , phúc thẩm của Toà án ; 3. - Bản đề nghị của Chấp hành viên. 4. - Các giấy tờ có liên quan đến việc thi hành án trong bản án . Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. 1. Người phải thi hành án chết không để lại di sản Pháp lệnh thi hành
  4. Nội dung Văn bản qui định hoặc nghĩa vụ thi hành án không được chuyển giao án dân sự cho người thừa kế theo qui định của pháp luật. 2. Người phải thi hành án chết mà quyền và lợi ích của người đó theo bàn án , quyết định không được Pháp lệnh thi hành 2. chuyển giao cho người thừa kế theo qui định của pháp án dân sự luật. 3. Người được thi hành án có văn bản từ bỏ quyền và Pháp lệnh thi hành 3. lợi ích mà họ được hưởng theo bản án , quyết định án dân sự ,trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 4. Người phải thi hành án là cơ quan , tổ chức đã bị giải thể không còn tài sản mà theo quy định của pháp Pháp lệnh thi hành 4. luật , nghĩa vụ không được chuyển giao cho cơ quan án dân sự ,tổ chức ,cá nhân khác 5. Người phải thi hành án bị tuyên bố phá sản .trong Pháp lệnh thi hành 5. trường hợp này quyền và nghĩa vụ thi hành án được án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.
  5. Nội dung Văn bản qui định 6. Có quyết định miễn thi hành án theo qui định tại Pháp lệnh thi hành 6. Điều 32 của Pháp lệnh Thi hành án. án dân sự Pháp lệnh thi hành 7. 7. Bản án,quyết định bị Toà án huỷ bỏ. án dân sự Pháp lệnh thi hành 8. 8. Thời hiệu yêu cầu thi hành án đã hết. án dân sự
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2