Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện)

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được chủ tịch ubnd tỉnh ủy quyền thực hiện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện)

  1. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ xin đổi tên quỹ Việc đổi tên quỹ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định 148/2007/NĐ-
  2. Tên bước Mô tả bước CP và các quy định của pháp luật khác liên quan. - Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý 2. - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ hồ sơ (nếu có) Xin ý kiến các Phòng, ban, 3. ngành liên quan về việc đổi tên quỹ . Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện Quyết 4. định (đồng ý hoặc không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi tên quỹ
  3. Thành phần hồ sơ 2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ Dự thảo Điều lệ quỹ với các nội dung chính gồm: - Tên gọi của quỹ. - Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ. - Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ. - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác. 3. - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ. - Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ. - Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính. - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ. - Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản