Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
215
lượt xem
26
download

Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân dân quận, huyện............................... - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ):............. ................................................................................................................... 2. Chứng minh nhân dân số: .............. do ...................... …………….cấp ngày.......tháng……năm…… 3. Địa chỉ thường trú:…………………………………………….. ………………………………………………………………………… 4. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................... ......................................................................Điện thoại:.......................... 5. Địa điểm khu đất xin được giao:......................................................... 6. Diện tích (m2) :..................................................................................... Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:…………………....lập ngày.......................................................... hoặc trích lục bản đồ địa chính số .................ngày...................của....... 7. Mục đích sử dụng đất:......................................................................... 8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):.................................. 9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:..................................................... 10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có):......................................................................
  2. ............................................................................................................... ..............,ngày...........tháng............năm............ Người xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên)
  3. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban 1 nhân dân thành phố. Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản