Đơn xin làm cộng tác viên

Chia sẻ: Hoàng Gia Bảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Đơn xin làm cộng tác viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên, mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên để biết được những nội dung chính và cách trình bày của mẫu đơn này, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin làm cộng tác viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------------ĐƠN XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN<br /> Kính gửi: ......................................<br /> Tôi tên là:..................................................... Giới tính: .....................................................<br /> Sinh ngày:……….tháng…….năm……………… Dân tộc: .............................................<br /> Nghề nghiệp: .....................................................................................................................<br /> Nơi làm việc: .....................................................................................................................<br /> Số điện thoại: ....................................................................................................................<br /> Email .................................................................................................................................<br /> Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................<br /> Sau khi nghiên cứu quy chế cộng tác viên kinh doanh của công ty, tôi tự nhận thấy mình<br /> có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của quý cơ quan. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị<br /> được làm cộng tác viên của công ty để thực hiện hoạt động cộng tác viên trong lĩnh vực<br /> sau:<br /> ............................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................<br /> Nay tôi viết đơn này xin được làm cộng tác viên của Công Ty và có nguyện vọng được<br /> cộng tác tại: .......................................................................................................................<br /> Nếu được sự đồng ý của quý Lãnh đạo Công Ty, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm<br /> túc nội quy, quy chế của cơ quan.<br /> .........., ngày...tháng...năm...<br /> Người làm đơn<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản