Dreamweaver PageProperties 1

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Dreamweaver PageProperties 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Trong Panel Files Tìm Trang muốn mở Nhấp Đúp nó. 2.Hoặc Menu File Open ( Ctrl+O ) HT Open hiện ra Chọn File Open.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamweaver PageProperties 1

  1. BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỞ MỘT TRANG : 1. Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open. (H1) 3. Nếu muốn mở một Trang mà bạn đã làm việc gần đây > Hạng Mục Open a Recent Item trong Start Page và nhấp nó. II.XEM TRƯỚC MỘT TRÌNH DUYỆT:
  2. 1. Phím F12 > Dreamweaver đòi hỏi bạn phải lưu Trang bạn vừa tạo trước khi mở xem trước bằng Trình Duyệt . Nó hiện ra HT > Yes. (H2+3) . 2. Phím F12 > Mở Trình Duyệt xem trước mặc định . Hoặc : Menu File > Preview in Browse > Chọn 1 Trình Duyệt > Trang mở ra theo Trình Duyệt mà bạn đã chọn .(H4).
  3. III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT TRONG DANH SÁCH BROWSE: C Menu File > Preview in Browse > Edit Browse List > HT Preferences hiện ra > Thực hiện 1 hoặc nhiều điều sau đây : • Thêm 1 Trình Duyệt : Nhấp + > Điền Thông Tin vào HT Add Browse.(H5). • Loại bỏ 1 Trình Duyệt : Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - . • Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên xem trước > Chọn nó và nhấp Nút Primary Browse. • Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TRANG : C Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Nhấp Hạng Mục mà bạn muốn. 1. Chọn Mục APPEARANCE : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục Appearance : • Page Font : Chọn 1 Font mặc định của D. • Size : Chọn kích cở Tuyệt đối là 9,10,12…> Được phép chọn tiếp Đơn vị Tính – Chọn kích cở tương đối là Small , Medium , Large … • Text Color : Chọn màu cho Text. • Background Color : Cho phép bạn Insert vào 1 Ảnh nằm dưới Text > Nhấp Nút Browse để tìm vị trí ảnh cần Insert vào > Ok. Khi bạn chọn Ảnh làm nền , nó sẽ thay thế màu nền . • Repeat : Xác lập ảnh nền sẽ hiển thị như thế nào nếu nó không vừa toàn bộ trang. Chọn Repeat để xếp ngói ảnh theo chiều ngang ( Repeat –x ) và dọc ( Repeat-y ).
  4. • Margin : Xác lập lề Phải – Trái – Trên – Dưới của Trang > Chọn Đơn vị Tính > Ok .(H6+7).( Hình MH số 7 chưa nhập TEXT nên chưa có tác dụng ). 2. Chọn Hạng Mục LINK : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục LINK . • Link Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụng Foont nầy trừ khi được ghi đề bởi 1 Style Sheet CSS ) – Xác định In đậm – In Nghiêng. • Size : Giống trên.
  5. • Link Color : Xác lập màu. • Visited Links : Màu cho Text liên kết được tham quan . Có nghĩa là sau khi Link được mở ra Text liên kết – Nhấp tiếp vào Liên kết trong TText nầy ,ra text kế tiếp được xác định sẵn màu . • Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên. • Active Links : Nhấp Text hiện màu . • Underline Style : Sẽ được gạch dưới.(H8).
Đồng bộ tài khoản