intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - PageProperties 1

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

207
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn - dreamweaver 8 - pageproperties 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - PageProperties 1

  1. BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỞ MỘT TRANG : 1. Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open. (H1) 3. Nếu muốn mở một Trang mà bạn đã làm việc gần đây > Hạng Mục Open a Recent Item trong Start Page và nhấp nó. II.XEM TRƯỚC MỘT TRÌNH DUYỆT: 1
  2. 1. Phím F12 > Dreamweaver đòi hỏi bạn phải lưu Trang bạn vừa tạo trước khi mở xem trước bằng Trình Duyệt . Nó hiện ra HT > Yes. (H2+3) . 2. Phím F12 > Mở Trình Duyệt xem trước mặc định . Hoặc : Menu File > Preview in Browse > Chọn 1 Trình Duyệt > Trang mở ra theo Trình Duyệt mà bạn đã chọn .(H4). 2
  3. III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT TRONG DANH SÁCH BROWSE: Menu File > Preview in Browse > Edit Browse List > HT Preferences hiện ra > Thực hiện 1 hoặc nhiều điều sau đây :  Thêm 1 Trình Duyệt : Nhấp + > Điền Thông Tin vào HT Add Browse.(H5).  Loại bỏ 1 Trình Duyệt : Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - .  Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên xem trước > Chọn nó và nhấp Nút Primary Browse.  Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TRANG : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Nhấp Hạng Mục mà bạn muốn. 1. Chọn Mục APPEARANCE : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục Appearance :  Page Font : Chọn 1 Font mặc định của D.  Size : Chọn kích cở Tuyệt đối là 9,10,12…> Được phép chọn tiếp Đơn vị Tính – Chọn kích cở tương đối là Small , Medium , Large …  Text Color : Chọn màu cho Text.  Background Color : Cho phép bạn Insert vào 1 Ảnh nằm dưới Text > Nhấp Nút Browse để tìm vị trí ảnh cần Insert vào > Ok. Khi bạn chọn Ảnh làm nền , nó sẽ thay thế màu nền .  Repeat : Xác lập ảnh nền sẽ hiển thị như thế nào nếu nó không vừa toàn bộ trang. Chọn Repeat để xếp ngói ảnh theo chiều ngang ( Repeat –x ) và dọc ( Repeat-y ). 3
  4.  Margin : Xác lập lề Phải – Trái – Trên – Dưới của Trang > Chọn Đơn vị Tính > Ok .(H6+7).( Hình MH số 7 chưa nhập TEXT nên chưa có tác dụng ). 2. Chọn Hạng Mục LINK : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục LINK .  Link Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụng Foont nầy trừ khi được ghi đề bởi 1 Style Sheet CSS ) – Xác định In đậm – In Nghiêng.  Size : Giống trên. 4
  5.  Link Color : Xác lập màu.  Visited Links : Màu cho Text liên kết được tham quan . Có nghĩa là sau khi Link được mở ra Text liên kết – Nhấp tiếp vào Liên kết trong Text nầy ,ra text kế tiếp được xác định sẵn màu .  Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên.  Active Links : Nhấp Text hiện màu .  Underline Style : Sẽ được gạch dưới.(H8). 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2