Drill down to data in the datagird control

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
5
download

Drill down to data in the datagird control

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1DataGrid 0,9 Drill Down để dữ liệu trong DataGrid Control điều khiển trong Visual Basic. NET là một cách hiệu quả để hiển thị nhiều hồ sơ liên quan đến một bảng cơ bản, chẳng hạn như khách hàng và đơn đặt hàng bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Drill down to data in the datagird control

  1. 1.9 Drill Down to Data in the DataGrid Control The DataGrid control in Visual Basic .NET is an effective way to display multiple records related to a base table, such as Customer and Orders tables. You can then drill down into individual orders to see the details. This How-To explains how to open an additional form with another DataGrid control and drill down to the order details. Although it is nice to see what orders a customer has, you would like to display more information about the orders. How do you drill down into the details of the orders displayed in the DataGrid control? Technique Using the form you started in How-To 1.8, you are going to allow the user to highlight a specific order. You are going to drill down to it by opening a new form and having that form's text boxes display order header information. Then you will use another DataGrid control to display order details. You can see this example in Figure 1.15. Figure 1.15. Drilling down to an order's detail.    
Đồng bộ tài khoản