East side - báo cáo thu nhập

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
4
download

East side - báo cáo thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'east side - báo cáo thu nhập', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: East side - báo cáo thu nhập

  1. East side - báo cáo thu nhập 1985 1986 1987 1988 Doanh thu Thiết bị văn phòng 3.082.150 4.33 7.29 10.290.979 5.391 4.320 Đồ gỗ văn phòng 1.531.285 2.43 5.859.117 6.485.293 9.092 Doanh thu bán hàng - khác 173.901 Trừ: Hàng bị trả lại và tiền bồi thường (45. (123.863) 924) Doanh thu bán hàng thuần 4.567.511 16.826.310 Chi phí Giá vốn hàng bán thiết bị văn phòng 1.804.225 2.698.191 4.436.033 6.351.528 Giá bán thiết bị đồ gỗ 1.009.093 1.628.935 3.893.112 4.479.195 Giá vốn hàng bán – khác 85.073 Khấu hao 20.195 35.096 60.153 92.320 Tổng giá vốn hàng bán 2.833.513 4.416.222 8.389.298 11.008.116 Lợi nhuận gộp 1.733.998 2.307.044 4.665.912 5.818.194 Chi phí hoạt động 1.472.285 2.198.094 4.098.226 5.795.910 Khấu hao 43.435 69.393 112.293 168.074 Hao mòn 5.621 14.048 27.272 48.091 Tổng chi phí hoạt động 1.521.341 2.281.535 4.237.791 6.012.075 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 212.657 25.509 428.121 (193.881) Chi phí trả lãi (74.033) (131.924) (341.065) (553.272) Thu nhập khác 21.611 74.134 118.734 118.336 Lợi nhuận (lỗ) trước thuế 160.325 (32.281) 205.790 (628.817) Thuế: Trả ngay 57.331 (14.005) 9.420 (164.122) Trả chậm (2.232) (12.421) 18.776 (25.002) Tổng thuế 55.099 (26.426) 28.196 (189.124) Lợi nhuận sau thuế 105.136 (5.855) 177.594 (439.693)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản