Exchange 2007 part 4

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
81
lượt xem
40
download

Exchange 2007 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Trong hộp thoại SMTP address, nhập vào email add bên ngoài của user OK g. Trong màn hình Configuration Sumary, nhấn New h. Trong màn hình Completion, nhấn Finish i. Mở MS Outlook 2007, dùng profile của Administrator, vào trong Global Address List, sẽ thấy email address của các user mới tạo 4. Tạo Contact Mở Exchange Managemen t Console nhấn phải chuột trên Mail Contact New Mail Contact

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 4

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong hộp thoại SMTP address, nhập vào email add bên ngoài của user OK f. Click Next g. Trong màn hình Configuration Sumary, nhấn New h. Trong màn hình Completion, nhấn Finish i. Mở MS Outlook 2007, dùng profile của Administrator, vào trong Global Address List, sẽ thấy email address của các user mới tạo 4. Tạo Contact Mở Exchange Managemen t Console nhấn phải chuột trên Mail Contact New Mail Contact VSIC Education Corporation Trang 28
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Next Trong dòng Exter nal e- mail addre ss, click Edit Nhập vào email address của Contact với E-mail type : SMTP OK VSIC Education Corporation Trang 29
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Next Trong màn hình New Mail Contact – Configuration Sumary, click New Trong màn hình New Mail Contact – Completion , click Finish Kiểm tra trong Mail Contact thấy có user mới tạo 5. Distribution a. Tạo Distribution Group có tên là Technical Mở Exchange Management Console Recipient Configuration nhấn phải chuột trên Distribution Group New Distribution Group VSIC Education Corporation Trang 30
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Next Group Type : Distribution Name : Technical Next Trong màn hình New Distribution Group – Configuration Sumary, click New Trong màn hình New Distribution Group – Completion , click Finish Kiểm tra thấy có group mới vừa tạo b. Move User vào Distribution group : Đưa 2 user Hoang Phung Bao va Hoang Minh Chau vào trong group mới tạo VSIC Education Corporation Trang 31
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Recipient Configuration Distribution Group, nhấn phải chuột trên Technical Properties Chọn tab Member Click Add Chọn những user cần add OK Click Apply OK Dùng Outlook 2K7 gởi email đến technical@vsiclab.net, sau đó lần lượt mở mail của hpbao và hmchau thấy có email của administrator gởi. VSIC Education Corporation Trang 32
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 6. Tạo Dynamic Distribution Group a. Tạo 2 mailbox u1,u2 có thuộc tính Department là “Sales” Sau khi tạo 2 user u1, u2 có mailbox xong thì nhấn phải chuột trên user u1 Properties Trong tab Organization, dòng Department, nhập vào Sales Apply OK Làm tương tự như trên với u2 b. Tạo Dynamic Distribution Group chứa các Recipient có Department là “Sales” VSIC Education Corporation Trang 33
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Exchange Management Concole Recipient Configuration nhấn phải chuột trên Distribution Group, chọn New Dynamic Distribution Group Trong dòng Name: nhập vào Sales Next Chọn All recipient types Next VSIC Education Corporation Trang 34
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Conditional, chọn Recipient in a Department, click dòng specified ở dưới Điền giá trị “Sales” click Add OK VSIC Education Corporation Trang 35
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Sau khi điền giá trị “Sales” Next Trong màn hình New Dynamic Distribution Group – Configuration Sumary, click New Trong màn hình New Dynamic Distribution Group – Completion , click Finish Khi đó, trong Distribution Group sẽ thấy Dynamic Distribution Group mới tạo Mở Outlook 2K7, kiểm tra trong Global Address List sẽ thấy email này VSIC Education Corporation Trang 36
Đồng bộ tài khoản