GÃY KHUNG CHẬU (Kỳ 3)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
11
download

GÃY KHUNG CHẬU (Kỳ 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị: 1.Sơ cứu: 1.1.Gãy thành chậu: - Giảm đau tại chỗ: Te ỗ gãy dd Novocain 1%*15-20ml. - Giảm đau toàn thân: Promedol 0,02g*1 ống/BT. - Vận chuyển nhẹ nhàng trên võng về tuyến sau. 1.2.Gãy khung chậu: - Giảm đau: +Tạic chỗ: tê ỗ gãy/phóng bế vào khoang Bogros từ 80100ml Novo 0,25%. + thương kết hợp. Không dùng giảm đau toàn thân khi chưa rỏ tổn - Vận chuyễn người bệnh nhệ nhàng trên ván cứng về cơ sở điều trị. 2.Điều trị thực thụ: 2.1.Toàn thân: - Chống shock( nếu có) yích cực. - Xữ trí tônư thương kết hợp. 2.2.Gãy thành chậu: *Thường điều trị bão tồn:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÃY KHUNG CHẬU (Kỳ 3)

  1. GÃY KHUNG CHẬU (Kỳ 3) VII.Điều trị: 1.Sơ cứu: 1.1.Gãy thành chậu: - Giảm đau tại chỗ: Te ỗ gãy dd Novocain 1%*15-20ml. - Giảm đau toàn thân: Promedol 0,02g*1 ống/BT. - Vận chuyển nhẹ nhàng trên võng về tuyến sau. 1.2.Gãy khung chậu: - Giảm đau: +Tạic chỗ: tê ỗ gãy/phóng bế vào khoang Bogros từ 80- 100ml Novo 0,25%.
  2. + Không dùng giảm đau toàn thân khi chưa rỏ tổn thương kết hợp. - Vận chuyễn người bệnh nhệ nhàng trên ván cứng về cơ sở điều trị. 2.Điều trị thực thụ: 2.1.Toàn thân: - Chống shock( nếu có) yích cực. - Xữ trí tônư thương kết hợp. 2.2.Gãy thành chậu: *Thường điều trị bão tồn: + Bằng nằm bất động trên giường từ 2-4W. +Với gãy Duverney: Do di lệch lớn nên phỉa nắn chỉnh->băng dính tại chỗ và bất động trên giường 4-6W. *PT: +Với gãy xương cụt: Do đoạn ngoại vi di kệch ra trước->nên có phải: Nắn chỉnh qua trực tràng/PT lấy bỏ. +Gãy GCTT-TD: PT khâu dình lại /két xương =Vít xốp.
  3. 2.3.Gãy ỗ cối: *Bão tồn: - CĐ: Gãy rìa ỗ cối ít di lệch. - PP; + Xuyên đinh Kirschner qua lồi cầu xương đùi kéo liên tục với P=8 – 10kg trong 10 – 14W. +Đồng thời dùng một lực kéo sang bên = khăn vải quàng qua đầu trên xương đùi/xuyên đinh qua MCL xương đùi kéo liên tục P=8kg( mục đích làm gì?). *PT: - CĐ: + Gãy rìa ỗ cối thành mảnh lớn có di lệch. +Gãy đáy ỗ cối có trật khớp háng trung tâm. +Gãy ỗ cối di lệch nắn chỉnh không kết quả. - PP: Kết xương=Vít xốp/nẹp vít/đinh Kirschner. - Sau mỗ 4W,người bệnh mới tỳ đè lên khớp háng. 2.4.Gày khung chậu:
  4. *Điều trị bão tồn: - CĐ- ĐT: +Gãy một cung( trước/sau) ít di lệch->Nằm bất động 5-6W. +Gãy hai cung/Gãy kiễu Malgaigne ít di lệch-> Nằm bất đọng trên giường,gác chân trên giá Braun 4-8W. +Gãy khung chậu di lệch: - Nắn chỉnh bằng xuyên dinh Kirschner qua lồi cầu xương đùi kéo liên tục. - Chân đặt trên giá Braun kéo trọng lượng =1/7P cơ thể. - Thời gian kéo: 10 -14W,kéo liên tục. - Kết hợp để người bệnh để mông trên võng vảI bắt chéo giúp cho diện gãy ép vào nhau. - Tập vận động khi liền xương. *Điều trị PT: +Gãy cung trước di lệch nhiều như ngành mu-chậu->Kết xương nẹp vít,đinh chữ U.
  5. +Toác khớp mu->Kết xương bằng buộc vòng dây thép,nẹp vít/cố dịnh khung chậu bằng khung cố định ngoài. +Vỡ gày thành sau-> Kết xương nép vít. +Gãy toác dọc cánh chậu-> Kết xương bằng Vít/nẹp vít.
Đồng bộ tài khoản