Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
4
download

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ nông nghiệp và ptnt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  1. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thủy lợi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thủy lợi Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Thuỷ lợi. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; Hoàn chỉnh 2. trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Kiểm tra thực Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 3. tế hiện có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết trường 4. Nhận kết quả Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Cục Thuỷ lợi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo
  3. Thành phần hồ sơ vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II) được quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004. 2. Bản sao giấy phép đã được cấp Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo 3. đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản 4. các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có); Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo 5. Vệ công trình thủy lợi Số bộ hồ sơ: Chưa quy định cụ thể
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội Quyết định số 1. dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi 55/2004/QĐ-BNN... BVCTTL” Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản