intTypePromotion=1
ADSENSE

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

84
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  1. Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Viên chức lãnh sự hoặc Phòng Lãnh sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao, Cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, Cơ quan cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - 01 ngày sau khi có trả lời của cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước (đối với loại hộ chiếu có thời hạn giá trị dưới 5 năm) Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Gia hạn hộ chiếu 30 USD/quyển Thông tư số 236/2009/TT-BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Hộ chiếu ngoại giao Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện (xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để 1. biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả) Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần 2. xác minh thì điện về Cục Lãnh sự hoặc Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao 3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu có dán ảnh (theo mẫu). Người đề nghị điền 1. đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. 2. Hộ chiếu ngoại giao đã được cấp còn giá trị trên 30 ngày. Người đề nghị đã được cấp hộ chiếu ngoại giao nếu hộ chiếu sắp hết thời hạn sử dụng thì nộp văn bản cử hoặc quyết định cho tiếp tục công tác ở nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP hoặc của đơn vị được ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Nghị định phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan. Văn bản có từ 2 trang trở lên phải đóng đấu giáp lai giữa các trang, nếu sửa đổi phải đóng dấu xác nhận vào chỗ sửa đổi. Văn bản cần 3. ghi rõ họ tên, chức danh của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến, thời gian, mục đích công tác ở nước ngoài. Trường hợp là công chức, viên chức có mã số, ngạch, bậc thì văn bản cần ghi rõ loạị mã số, ngạch, bậc của công chức, viên chức đó. Trường hợp là công chức, viên chức thuộc loại không được bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức, thì văn bản cần ghi rõ loại công chức, viên chức đó. Trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì ghi rõ chức vụ, cấp hàm.
  4. Thành phần hồ sơ Người đề nghị thuộc diện quy định tại điểm 1.e Mục V Thông tư 4. 02/2008/TT-BNG phải có ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao hoặc của Thủ trưởng Cơ quan đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ Quyết định số 01/2008/QĐ- 1. chiếu công vụ LS n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Những trường hợp sau đây được cấp, gia hạn, sửa Thông tư số đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở 02/2008/TT-BNG
  5. Nội dung Văn bản qui định nước ngoài: NG... a) Người đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi ở nước ngoài bị mất hộ chiếu, hộ chiếu bị hỏng, hết trang hay hết thời hạn sử dụng hoặc có yêu cầu gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu; b) Người đã được cấp hộ chiếu ngoại giao theo quy định của khoản 9 Điều 6 Nghị định trong thời gian ở nước ngoài có quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao về việc thay đổi chức vụ ngoại giao; c) Nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được cấp hộ chiếu công vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định trong thời gian ở nước ngoài có quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao về việc cử giữ chức vụ ngoại giao thì được cấp hộ chiếu ngoại giao; d) Người có quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao về việc bổ nhiệm làm thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài; e) Vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của những người được cấp hộ chiếu theo quy định tại khoản 9 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 Nghị định.
  6. Nội dung Văn bản qui định Đối với trường hợp đề nghị gia hạn hộ chiếu có thời hạn dưới 5 năm do Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong Thông tư số nước cấp, Cơ quan đại diện điện xin ý kiến của Cơ 2. 02/2008/TT-BNG quan cấp hộ chiếu ở trong nước và cấp hộ chiếu mới NG... hoặc gia hạn hộ chiếu theo hướng dẫn của Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước. Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 18 tuổi thuộc diện quy định tại khoản 11 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định Thông tư số 3. 136/2007/NĐ-CP có thời hạn đến khi trẻ em đó đủ 18 02/2008/TT-BNG tuổi nhưng có thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày cấp NG... và không được gia hạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2