Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
241
lượt xem
21
download

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Đối với Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tờ khai thuế tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. + Chi cục thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế; Kiểm tra tính đầy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

  1. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế - Trình tự thực hiện: + Đối với Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tờ khai thuế tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. + Chi cục thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế; Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ có vướng mắc yêu cầu NNT hoàn thiện. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Chi cục thuế phải trả lời bằng văn bản cho NNT về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu Chi cục thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của NNT được chấp nhận - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế + Gửi qua đường bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong đó nêu rõ lý do đề nghị i. gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 + - Thời hạn giải quyết: Thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Chi cục thuế phải trả lời bằng văn bản cho NNT về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu Chi cục thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của NNT được chấp nhận. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân + Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế + Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế + - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. +
  2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính +

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản