intTypePromotion=3

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
91
lượt xem
7
download

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông

  1. Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
  2. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Chứng nhận đăng ký biến động về 5.000 đồng/lần 1. đất đai: 15.000 đồng/lần (đối với (đối với khu vực các quận, phường, thị xã); khác). Phí thẩm định: 1.000 đồng/m2 5.000.000 đồng/hồ 2. nhưng tối đa không vượt quá sơ. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Mô tả bước Tên bước 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, xác
  3. Mô tả bước Tên bước định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi 2. số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ t ài chính; Người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính, 3. nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời 4. hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất 5. theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Nghị định 181/2004/NĐ -CP.
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo Mẫu số 13/ĐK) (đối với trường hợp xin 1. gia hạn không vượt quá 12 tháng); 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính). Thoả thuận của cơ quan quản lý Quy hoạch Kiến trúc cấp huyện về sự phù 3. hợp với quy hoạch kiến trúc khi gia hạn thời gian sử dụng đất; Xác nhận của Chi cục Thuế về việc chấp hành nghĩa vụ tài chính về việc sử 4. dụng đất; 5. Văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc chấp hành pháp luật về đất đai; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất (mẫu số 13/ĐK) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản