intTypePromotion=3

Cấp thường bằng khen

Xem 1-20 trên 140 kết quả Cấp thường bằng khen
 • Tham khảo tài liệu 'tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương theo đợt hoặc chuyên đề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tiensislump 29-11-2010 57 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố thuộc trung ương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tiensislump 29-11-2010 43 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương thành tích đột xuất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tiensislump 29-11-2010 52 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất (mã hồ sơ: t-bpc-010732-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p meomayhu 16-06-2011 68 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng bằng khen hàng năm của tỉnh cho tổ chức, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p _duahau_ 08-02-2012 65 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại (mã hồ sơ: t-bpc-010716-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p meomayhu 16-06-2011 56 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, khen thưởng Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ các huyện, thị xã; các sở, ban, ngành. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 47 3   Download

 • Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn...

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 122 26   Download

 • Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạchKiến trúc, quận huyệ...

  pdf9p chauhoakieng 23-03-2011 101 21   Download

 • Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện T...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 90 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qđ 62/2005/qđ-ttg', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 127 8   Download

 • Hiệp y khen thưởng Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 02 ngày - Tại UBND thành phố: 05 ngày TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 112 7   Download

 • Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đ...

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 77 6   Download

 • Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạchKiến trúc, quận huyện sở tại, Sở chuyờn của Dự ỏn.

  pdf9p chauhoakieng 23-03-2011 65 6   Download

 • Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lí đô thị Cấp huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 45 4   Download

 • Gia hạn giấy phép lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bướ...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 63 4   Download

 • Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quy...

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 87 4   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài chính Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch; Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 99 4   Download

 • Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; Trong trong trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực điểm chỉ thì thời hạn nói trên không quá 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân T...

  pdf5p chauhoakieng 23-03-2011 58 3   Download

 • Cứu trợ xã hội đột xuất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành c...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 67 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cấp thường bằng khen
p_strCode=capthuongbangkhen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản