intTypePromotion=1

Giải phẫu vùng đùi (Kỳ 7)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
169
lượt xem
13
download

Giải phẫu vùng đùi (Kỳ 7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân nhánh và vòng nối: Trên đường đi động mạch đùi tách các nhánh bên. + Động mạch thượng vị nông: tách dưới dây chằng bẹn 1-2 cm xuyên qua mạc sàng hướng về phía rốn trong lớp mỡ dưới da nối với động mạch thượng vị dưới (nhánh của động mạch chậu ngoài). + Động mạch mũ chậu nông: tách ngang mức động mạch thượng vị nông đi về phía mào chậu trong mô mỡ dưới da, phân nhánh và tiếp nối với động mạch mũ chậu sâu (nhánh của động mạch chậu ngoài). 1. Cơ thắt lưng chậu 2,11....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu vùng đùi (Kỳ 7)

  1. Giải phẫu vùng đùi (Kỳ 7) Bài giảng Giải phẫu học Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn - Phân nhánh và vòng nối: Trên đường đi động mạch đùi tách các nhánh bên. + Động mạch thượng vị nông: tách dưới dây chằng bẹn 1-2 cm xuyên qua mạc sàng hướng về phía rốn trong lớp mỡ dưới da nối với động mạch thượng vị dưới (nhánh của động mạch chậu ngoài). + Động mạch mũ chậu nông: tách ngang mức động mạch thượng vị nông đi về phía mào chậu trong mô mỡ dưới da, phân nhánh và tiếp nối với động mạch mũ chậu sâu (nhánh của động mạch chậu ngoài).
  2. 1. Cơ thắt lưng chậu 2,11. Động mạch đùi nông 3. Nhánh lên của ĐM mũ đùi ngoài 4,12. Động mạch đùi sâu 5, 13. Các nhánh xiên của ĐM đùi sâu 6. Nhánh xuống của ĐM mũ đùi ngoài 7. Cơ rộng ngoài 8, 14. Cơ khép dài 9. Mạng mạch khớp gối 10. Động mạch gối xuống 15. Động mạch mũ đùi ngoài 16. Động mạch mũ đùi trong 17. Cơ lược 18. Động mạch đùi
  3. Hình 3.22. Các nhánh bên của động mạch đùi đoạn trong tam giác đùi + Động mạch thẹn ngoài thường có 2 động mạch thẹn ngoài trên và dưới đi ra nông hướng về vùng sinh dục ngoài phân nhánh vào bĩu (nam) môi lớn (nữ). + Động mạch đùi sâu: là nhánh chính của động mạch đùi tách dưới dây chằng bẹn 4-5 cm đi sau cơ khép dài (khép nhỡ) trước cơ khép ngắn (khép bé) và khép lớn để phân nhánh cấp máu cho hầu hết các cơ đùi. Động mạch đùi sâu tách ra làm 3 nhánh: + Động mạch mũ đùi ngoài: đi giữa cơ thẳng đùi và cơ thắt lưng chậu rồi chia 3 nhánh: • Nhánh lên đi sau cơ thẳng đùi phân nhánh cho mặt trước đầu trên xương đùi và nối với động mạch mông trên. • Nhánh ngang vòng quanh cổ phẫu thuật nối với động mạch mũ đùi trong, động mạch mông dưới và động mạch xiên 1. • Nhánh xuống đi trước cơ rộng ngoài cấp máu cho cơ rộng ngoài, rộng giữa nối với động mạch gối xuống của động mạch đùi và gối trên ngoài của động mạch khoeo ở mạng mạch bánh chè. + Động mạch mũ đùi trong: đi giữa cơ lược và cơ thắt lưng chậu ra sau, vòng quanh cổ xương đùi, phân nhánh cho phần trên các cơ khép, ổ cối và
  4. vùng sau khớp hông bởi các nhánh nông, nhánh sâu, nhánh ổ cối rồi tiếp nối với động mạch mũ đùi ngoài - mông dưới và xiên I. 1. Cơ rộng ngoài 2. Cơ căng mạc đùi 3. Đầu ngắn cơ nhị đầu 4. Thần kinh ngồi 5. Đầu dài cơ nhị đầu 6. Thần anh đùi bì sau 7.Cơ bán gân 8. Cơ bán mạc 9. Cơ thon 10. Tnh mạch hiển lớn 11. Cơ may 12. Gân cơ khép lớn
  5. 13. Thần kinh hiển 14. Mạc rộng khép 15. Động mạch đùi 16. Tnh mạch đùi 17. Cơ rộng trong 18. Cơ thẳng đùi 19. Cơ rộng giữa Hình 3.23. Thiết đồ cắt ngang qua 1/3 dưới đùi + Các động mạch xiên: thường có 3 động mạch xuyên qua chỗ bám cơ khép ngắn và cơ khép lớn ra sau tách nhánh lên và xuống nối với nhau và nối với nhánh động mạch mũ đùi và nhánh gối trên ngoài. + Động mạch gối xuống từ ống cơ khép xiên ra nông đi xuống chia 2 nhánh: Nhánh khớp nối với mạng mạch khớp gối. Nhánh hiển xuống cấp máu cho da vùng cơ bụng chân phía trong.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2