Giải quyết trợ cấp đột xuất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Giải quyết trợ cấp đột xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải quyết trợ cấp đột xuất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết trợ cấp đột xuất

  1. Giải quyết trợ cấp đột xuất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trưởng thôn lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng quy định tại Điều 6, Nghị định 1. Bước 1 67/2007/NĐ-CP, kèm theo biên bản họp thôn (nếu có), gửi Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã triệu tập họp khẩn cấp 2. Bước 2 Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ trợ Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch Uỷ ban 3. Bước 3 nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. 4. Bước 4 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hỗ trợ Sau khi được cấp huyện hỗ trợ, cấp xã tổ chức cứu trợ cho 5. Bước 5 đối tượng và thực hiện việc công khai theo quy định
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách đối tượng đề nghị trợ cấp đột xuất kèm theo biên bản họp 1. thôn (nếu có) 2. Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 3. Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 09/2007/TT- 1. Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội BLĐTBXH h... Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy Thông tư 09/2007/TT- 2. ban nhân dân cấp huyện BLĐTBXH h...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản