Gíao án 6 - CHẤT DẺO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
17
download

Gíao án 6 - CHẤT DẺO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS có khả năng: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. - Hình trang 64, 65 SGK. - Một vài đồ dùng thông thường bằng nhựa (thìa, bát, đĩa, áo mưa, ống nhựa…)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - CHẤT DẺO

  1. Bài 31: CH T D O I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: Nêu tính ch t, công d ng và cách b o qu n các dùng b ng ch t d o. II. dùng d y h c: - Hình trang 64, 65 SGK. - M t vài dùng thông thư ng b ng nh a (thìa, bát, ĩa, áo mưa, ng nh a…) III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Quan sát.
  2. M c tiêu: Giúp HS nói ư c v hình d ng, c ng c a m t s s n ph m ư c làm ra t ch t d o. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm - HS quan sát các dùng b ng nh a k t h p các hình trang 64 SGK . tìm hi u v tính ch t c a các dùng - Cho i di n t ng nhóm trình làm b ng ch t d o. bày. Ho t ng 3: Th c hành x lí thông tin và liên h th c t . M c tiêu: HS nêu ư c tính ch t, công d ng và cách b o qu n các dùng b ng ch t d o. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c thông tin tr l i các câu h i trang 65 SGK. - Cho HS tr l i câu h i.
  3. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản