intTypePromotion=1

Giáo án bài Giảm đi một số lần - Toán 3 - GV.Ng.P.Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Phi Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
265
lượt xem
13
download

Giáo án bài Giảm đi một số lần - Toán 3 - GV.Ng.P.Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bài Giảm đi một số lần học sinh biết thực hiện giảm đi một số lần cảu một số, áp dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan, qua một số bài toán học sinh được hướng dẫn vẽ sơ đồ đoạn thẳng và vẽ các đoạn thẳng theo độ dài cho trước. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Giảm đi một số lần - Toán 3 - GV.Ng.P.Hùng

  1. Giáo án Toán 3 Giảm đi một số lần I. Mục tiêu. * Giúp học sinh: - Biết thực hiện giảm đi một số lần. - Áp dụng để giải các bài toán có liên quan. II. Đồ dùng dạy học. III. Phương pháp. - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích giảng giải, thực hành luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức. - Hát. 2. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra vở bài tập toán làm ở - H/s đổi vở để kiểm tra bài của nhau. nhà của h/s. - G/v nhận xét. 3. Bài mới. a. Giới thiệu bài. - H/s lắng nghe. - Ghi đầu bài. - H/s nhắc lại đầu bài. b. Hd thực hiện giảm 1 số đi nhiều lần. - H/s quan sát hình minh hoạ nêu lại bài - G/v nêu bài toán. toán và phân tích. - Hàng trên có 6 con gà. - Hàng trên có mấy con gà? - Số gà hàng trên giảm đi 3 lần thì bằng số - Số gà hàng dưới như thế nào so gà hàng dưới. với số gà hàng trên.
  2. - Hướng dẫn h/s vẽ sơ đồ. + Vẽ đoạn thẳng thể hiện số gà hàng trên, chia đoạn thẳng thành 3 phần bằng nhau. - Số gà hàng trên đang là 3 phần giảm đi 3 + Khi giảm số gà hàng trên đi 3 lần lần thì được 1 phần. thì còn lại mấy phần? Tóm tắt. - Vậy vẽ đoạn thẳng thể hiện số Hàng trên: gà hàng dưới là 1 phần. Hàng dưới: - Y/c h/s suy nghĩ tính số gà hàng ? con dưới. Bài giải - Tiến hành tương tự với bài toán Số gà hàng dưới có là: về độ dài đoạn thẳng AB và CD. 6 : 3 = 2 (con) Đáp số: 2 con. - Vậy muốn giảm một số đi nhiêu - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta lấy số lần ta làm như thế nào? đó chia cho số lần. c. Luyện tập. * Bài 1. - Y/c h/s đọc cột đầu tiên của bảng. - 2 h/s đọc. - Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta làm - Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta lấy số đó ntn? chia cho 4. - 12 giảm 4 lần là; 12 : 4 = 3. - Hãy giảm 12 đi 4 lần. - 12 giảm 6 lần là; 12 : 6 = 2 - Muốn giảm 12 đi 6 lần ta làm ntn? - H/s làm vào vở, 3 h/s lần lượt lên bảng. - Y/c h/s làm tiếp phần còn lại. Số đã 12 36 24 cho 12 : 4 = 36 : 4 = 24 : 4 = Giảm 4 3 9 6 lần 12 : 6 = 36 : 6 = 24 : 6 =
  3. - Chữa bài, ghi điểm. Giảm 6 2 6 4 * Bài 2. lần - H/s nhận xét. - Gọi 1 h/s đọc đề bài phần a. - Mẹ có bao nhiêu quả bưởi? - Số bưởi còn lại sau khi bán ntn so - 1 h/s đọc. với số bưởi ban đầu? - Mẹ có 40 quả bưởi. - Vậy ta vẽ sơ đồ như thế nào? - Số bưởi ban đầu giảm đi 4 lần thì bằng + Thể hiện số bưởi ban đầu là mấy số bưởi còn lại sau khi bán. phần bằng nhau? + Khi giảm số bưởi đi 4 lần thì còn + Thể hiện số bưởi ban đầu là 4 phần mấy phần? bằng nhau. - 4 phần giảm đi 4 lần thì còn lại 1 phần. Tóm tắt. - Y/c h/s tự giải. Số bưởi ban đầu: Số bưởi còn lại: Bải giải. Số quả bưởi còn lại là. - Chữa bài, ghi điểm. - Bài phần b h/s tự t2 và giải vào vở. 40 : 4 = 10 (quả) Đáp số: 10 quả. - H/s nhận xét. - H/s t2 và giải vào vở. - 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải. - G/v theo dõi h/s làm bài, kèm h/s Tóm tắt. yếu. Làm tay: Làm máy: ? giờ
  4. Bìa giải. Làm công việc đó bằng máy hết số giờ. - Chữa bài, ghi điểm. 30 : 5 = 6 (giờ) * Bài 3. Đáp số: 6 giờ. - Muốn vẽ đoạn thẳng CD và MN - H/s nhận xét. ta phải biết được điều gì? - 1 h/s đọc đề bài. - Y/c h/s tính độ dài của đoạn thẳng - Ta phải biết độ dài của mỗi đoạn thẳng CD và MN. là bao nhiêu cm. - Y/c h/s vẽ hình. - Độ dài đoạn CD; 8 : 4 = 2 (cm). - Khi giảm 1 số đi 1 số lần ta làm - Đồ dài đoạn MN; 8 – 4 = 4 (cm). như thế nào? - H/s vẽ vào vở. - Khi giảm 1 số đi 1 số đv ta làm a./ C D ntn? b./ M N 4. Củng cố, dặn dò. - Về nhà luyện tập thêm giải 1 số đi 1 số lần. - Nhận xét tiết học. **************************************************** ***** Luyện tập I. Mục tiêu. * Giúp học sinh củng cố về: - Gấp 1 số lên nhiều lần và giảm 1 số đi nhiều lần.
  5. - Áp dụng gấp 1 số lên nhiều lần và giảm 1 số đi nhiều lần đê giải bài toán có liên quan. - Vẽ các đoạn thẳng theo độ dài cho trước. II. Đồ dùng dạy học. III. Phương pháp. - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích giảng giải, thực hành luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức. - Hát. 2. Kiểm tra bài cũ. - Cho số 35. - 1 h/s đứng tại chỗ nêu; - Y/c giảm số 35 đi 7 lần. - 35 : 7 = 5 - Y/c giảm số 35 đi 7. - 35 – 7 = 28 - Gọi 1 h/s nêu: Muốn giảm 1 số đi - Muốn giảm 1 số đi nhiều lần lấy số đó nhiều lần ta làm ntn? chia cho số lần. - G,v nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới. a. Giới thiệu bài. - H/s lắng nghe. - Ghi đầu bài. - H/s nhắc lại đầu bài. b. Hd luyện tập. * Bài 1. - Viết lên bảng bài mẫu. - H/s quan sát. 6 30 5- gấp 5 lần giảm đi 6 lần - 6 gấp 5 lần bằng bao nhiêu? - 6 gấp 5 lần bằng 30 (vào ô thứ 2). - Giảm 30 đi 6 lần được mấy. - 30 giảm 6 lần được 5 (vào ô thứ 3). - Y/c h/s tự làm tiếp phần còn lại. - 3 h/s lên bảng làm, lớp làm vào vở.
  6. - 2 h/s ngồi cạnh nhau đổi vở k/t. * Bài 2. - Gọi 1 h/s đọc đề bài phần a. - 1 h/s đọc. - Buổi sáng cửa hàng bán được bao - Buổi sáng cửa hàng bán được 60 l dầu. nhiêu lít dầu? - Số lít dầu bán được buổi chiều - Buổi chiều giảm 3 lần so với buổi sáng. ntn so với buổi sáng? - Lấy số dầu bán buổi sáng chia cho 3. - Muốn tính được số dầu bán buổi chiều ta làm ntn? - H/s t2 và giải vào vở. - Y/c h/s tự t2 và giải. - 1 h/s lên bảng t2, 1 h/s giải. Tóm tắt. Sáng: Chiều: - G/v theo dõi h/s làm bài, kèm h/s ?l yếu. Bài giải. Buổi chiề cửa hàng bán được là. 60 : 3 = 20 (l) Đáp sô: 20 lít. - H/s nhận xét. - 1 h/s đọc đề bài. * Bài 3. - Đoạn thẳng AB dài 10 cm. - Y/c h/s đọc đề bài. Y/c h/s thực hành đo đoạn thẳng - 10 : 5 = 2 (cm). AB bằng bao nhiêu cm. - Vậy giảm 10 cm đi 5 lần được - H/s vẽ vào vở. bao nhiêu cm? - 1 h/s lên bảng vẽ.
  7. - Y/c h/s vẽ đoạn thẳng MN dài 2 10cm cm vào vở. A B M N 2cm - H/s nhận xét. 4. Củng cố, dặn dò. - Về nhà luyện tập thêm giảm 1 số đi nhiều lần. ***************************************************** ****

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản