intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử Toán 3

Tuyển tập nhiều giáo án điện tử Toán lớp 3 được thiết kế rõ ràng với nội dung chi tiết. Cung cấp cho các em học sinh những kiến thức Toán lớp 3 với những chủ đề chính như: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 và làm quen với những số tự nhiên to hơn nữa như các số tự nhiên 10000 và 100000. Bộ giáo án điện tử Toán lớp 3 hy vọng sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.
Tham khảo và download 20 Giáo án điện tử Toán 3 chọn lọc sau:
 • Với những tài liệu trong bộ sưu tập giáo án Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số - Toán lớp 3, quý thầy cô giáo sẽ thuận tiện hơn khi tham khảo tài liệu để soạn bài, giúp ích trong quá trong trình giảng dạy. Đồng thời giúp các bạn học sinh có thể nắm bắt dễ dàng nội dung của bài học, củng cố kỹ năng đọc, viết các số có ba chữ số, nắm được những kiến thức về số có ba chữ số, biết được số lớn số bé, tìm số lớn nhất và số bé nhất trong dãy số, có thể viết theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn.

  doc2p 55_phihung 10-03-2014 173 22   Download

 • Thông qua bài Bảng nhân 6 học sinh thành lập bảng nhân (6 nhân với 1, 2, 3, 4,…10) và học thuộc lòng bảng nhân này. áp dụng bảng nhân 6 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân, qua đó thực hành đếm thêm 6. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc6p 55_phihung 10-03-2014 208 34   Download

 • Giúp học sinh có kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ), biết cách đặt tính và lập phép tính, biết áp dụng các kiến thức để giải toán về nhiều hơn ít hơn. Mời bạn tham khảo các giáo án của bộ sưu tập Toán 3 chương 1 bài 2: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) để phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy của các bạn.

  doc5p 55_phihung 10-03-2014 127 10   Download

 • Thông qua bài Ôn tập bảng chia học sinh nắm được những kĩ năng tính nhẩm, củng cố kỹ năng thực hành tính trên các bảng chia đã học, thực hành chia nhẩm các số chia có số bị chia tròn trăm, giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc4p 55_phihung 10-03-2014 86 2   Download

 • Qua những giáo án trong bộ sưu tập của bài 11 trừ đi 1 số 11-5, học sinh có thể dễ dàng hiểu và nắm bắt được nội dung của bài học, biết thành lập và học thuộc bảng trừ, củng cố giải bài toán về ít hơn, tên gọi, thành phần phép trừ..., thông qua đây các thầy cô giáo cũng thuận tiện hơn trong việc soạn giáo án cho môn Toán 2 chương 3 bài 3. Chúc các bạn sẽ có những tiết học và dạy thú vị, đạt hiệu quả cao nhất.

  doc3p 000_sonlam 17-03-2014 99 3   Download

 • Thông qua bài Diện tích hình chữ nhật học sinh biết đọc quy tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đó 2 cạnh của nó, vận dụng quy tắc tính diện tích HCN để tính diện tích củ 1 số hình đơn giản theođv đo diẹn tích cm2. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc5p 55_phihung 19-03-2014 544 59   Download

 • Thông qua bài So sánh các số trong phạm vi 10 000 học sinh nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10.000, củng cố về tìm số lớn nhất, số bé nhất trong 1 nhóm các số, củng cố về quan hệ giữa 1 số đơn vị đo đại lượng cùng loại. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc5p 55_phihung 19-03-2014 274 36   Download

 • Thông qua bài Bảng chia 6 học sinh Biết lập bảng chia dựa vào bảng nhân, thực hành chia cho 6 (chia trong bảng), áp dụng bảng chia 6 để giải bài toán có liên quan, ngoài ra giúp học sinh: củng cố về phép chia trong bảng chia 6, nhận biết 1/6 của HCN. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc6p 55_phihung 19-03-2014 141 25   Download

 • Thông qua bài Bảng nhân 8 học sinh biết thành lập bảng nhân 8 (8 nhân với 1, 2, 3,.., 10.) và học thuộc lòng bảng nhân này, áp dụng bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép nhân, thực hành đếm thêm 8. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc6p 55_phihung 19-03-2014 147 16   Download

 • Thông qua bài Số 10 000 học sinh nhận biết số 10.000(mười nghìn hoặc 1 vạn), củng cố về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số và thực hành làm các bài tập trong sách giáo khoa để nâng cao kĩ năng làm toán. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc3p 55_phihung 19-03-2014 162 10   Download

 • Đây là bộ sưu tập bài Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) gồm những giáo án đã được chúng tôi tuyển chọn giúp quý thầy cô có nhiều sự lựa chọn khi soạn giáo án cho tiết học. Qua đó giúp các học sinh nắm được nội dung trọng tâm của bài như biết thực hiện các phép tính cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần), củng cố về biểu tượng độ dài đường gấp khúc, kỹ năng tính độ dài đường gấp khúc, củng cố biểu tượng về tiền VN.

  doc4p 55_phihung 10-03-2014 122 7   Download

 • Thông qua bài Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ) học sinh biết thực hành nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ), áp dụng để giải các bài toán có liên quan, biết cách đặt tính và nắm được những lưu ý khi đặt tính và thực hiện phép tính. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc3p 55_phihung 19-03-2014 74 4   Download

 • Thông qua bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số học sinh biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số, áp dùng để giải bài toán có lời văn, qua đó thực hành làm bài tập để củng cố những kiến thức về tìm các phần bằng nhau của một số. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc5p 55_phihung 19-03-2014 116 5   Download

 • Thông qua bài Bảng nhân 7 học sinh biết thành lập bảng nhan 7 và học thuộc lòng bảng nhân này, biết áp dụng bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân, và thực hành đếm thêm 7 và một số kĩ năng toán. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc6p 55_phihung 19-03-2014 127 21   Download

 • Thông qua bài Giảm đi một số lần học sinh biết thực hiện giảm đi một số lần cảu một số, áp dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan, qua một số bài toán học sinh được hướng dẫn vẽ sơ đồ đoạn thẳng và vẽ các đoạn thẳng theo độ dài cho trước. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc7p 55_phihung 19-03-2014 366 16   Download

 • Thông qua bài Bảng đơn vị đo độ dài học sinh làm quen với bảng đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn, thực hiện các phép tính nhân, chia các với các số đo độ dài, biết việc đổi số đo độ dài có 2 đơn vị sang số đo độ dài có 1 đơn vị. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc7p 55_phihung 19-03-2014 683 74   Download

 • Thông qua bài Bảng chia 9 học sinh biết lập bảng chia 9 đựa vào bảng nhân 9, thực hành chia cho 9 (chia trong bảng), áp dụng bảng chia 9 để giải bài toán có liên quan, qua đó nắm được một số kĩ năng để thực hiện phép chia cẩn thận, chính xác. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc8p 55_phihung 19-03-2014 187 17   Download

 • Thông qua bài Giới thiệu bảng chia học sinh biết cách sử dụng bảng chia, củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép chia, có kỹ năng thực hiện phép nhân, chia số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, giải bài toán về gấp 1 số lên nhiều lần, tìm trong các phần bằng nhau của 1 số. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc10p 55_phihung 19-03-2014 189 15   Download

 • Thông qua bài Tính giá trị của biểu thức học sinh biết thực hiện tính giá trị của biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ hoặc chí có phép nhân chia, áp dụng tính giá trị của biểu thức để giải các bài toán có liên quan, xếp hình tam giác hình tứ giác theo mẫu. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc19p 55_phihung 19-03-2014 446 45   Download

 • Thông qua bài Gam học sinh nhận biết về đơn vị đo khối lượng gam và sự liên hệ giữa gam và Ki–lô-gam, biết đọc kg khi cân một vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ, biết thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng, giải bài toán có lời văn có các số đo khối lượng. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc7p 55_phihung 19-03-2014 171 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

strTagCode=giao-an-dien-tu-toan-3

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2