intTypePromotion=1

Giáo án bài: Viết bài tập làm văn số 1, văn thuyết minh - GV. Trương Thị Hồng Dịu

Chia sẻ: Trương Thị Hồng Dịu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
5
download

Giáo án bài: Viết bài tập làm văn số 1, văn thuyết minh - GV. Trương Thị Hồng Dịu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án bài "Viết bài tập làm văn số 1, văn thuyết minh" dưới đây để nắm bắt được cách viết được bài văn thuyết minh có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và miêu tả một cách hợp lý và có hiệu quả. Hy vọng nội dung giáo án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài: Viết bài tập làm văn số 1, văn thuyết minh - GV. Trương Thị Hồng Dịu

  1. TRƯỜNG THCS – THPT BÁC ÁI Tên bài dạy:  VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 – VĂN THUYẾT MINH  Tiết: 2 tiết Ngày soạn: 31/07/2015 Người soạn: Trương Thị Hồng Dịu Giáo án giảng dạy: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 – VĂN THUYẾT MINH A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: ­  Viết được bài văn thuyết minh có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và  miêu tả một cách hợp lý và có hiệu quả.          2. Về kĩ năng : ­ Rèn kỹ năng làm bài và ý thức làm bài độc lập.           3. Về thái độ: ­   Tự ý thức việc làm bài cẩn thận theo yêu cầu của đề, nghiêm túc làm  bài. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án bài soạn, dàn bài. 2. Học sinh: SGK, tìm hiểu lại những kiến thức đã được học về  văn  thuyết minh tập. C. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ­  Đàm thoại, gợi mở, đọc, phát vấn.  D.CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tâm thế lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới:  a. Lời vào bài
  2.        Nhằm tạo tiền đề  cho việc củng cố lí thuyết về  văn thuyết minh đã được   học cũng như  nâng cao kĩ năng thực hành làm văn. Hôm nay, các em sẽ  viết bài   viết số 1 – văn thuyết minh b. Tiến trình dạy bài §Ò bµi : ThuyÕt minh vÒ c©y lóa ViÖt Nam. Híng dÉn chÊm ­ Viết đúng thể loại văn thuyết minh có sử  dụng biện pháp nghệ  thuật và  yếu tố  miêu tả  nhằm làm nổi bật đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho   người đọc. ­ Bài viết có bố cục ba phần, văn viết mạch lạc, không mắc các lỗi thông  thường. - HS cã thÓ lµm bµi theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nhng ph¶i lµm  bài  theo ®óng kiÓu bµi mµ ®Ò yªu cÇu, chñ ®éng, ®Þnh lîng ®îc bµi viÕt, bè côc hîp lý, lËp luËn chÆt chÏ, dÉn chøng ®Çy ®ñ, dïng tõ ®Æt c©u chÝnh x¸c, v¨n viÕt lu lo¸t, m¹ch l¹c, thuyÕt phôc, ®¶m b¶o c¸c néi dung sau: Néi dung Thang ®iÓm Mở bài ­ Cây lúa có mặt trên khắp đất nước Việt Nam, là cây  1,5 điểm lương thực chủ yếu của người Việt Nam. ­ Cây lúa là hình ảnh quen thuộc, gần gũi với người dân  quê em Thân bài ­ Nguồn gốc ra đời của cây lúa (từ rất xưa,  con người   6 điểm biết trồng trọt, nhu cầu ..). ­ Cấu tạo như thế nào (rễ, thân, lá, hạt,…). ­ Phân loại: lúa tẻ, lúa nếp,…..  ­ Đặc điểm sinh trưởng. ­ Quá trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch; làm đất,  ủ  giống, gieo cấy,… ­ Vai trò và ý nghĩa, giá trị của cây lúa trong đời sống :  + Thân: làm thức ăn cho trâu bò, làm nấm, chất đốt,…  + Hạt: thức ăn chính của con người; chế biến các món   ăn khác, các loại bánh,…  + Có giá trị kinh tế xuất khẩu  + Đối tượng cho cảm hứng thơ ca… (Miêu tả  đồng lúa, cây lúa trong từng giai  đoạn phát  
  3. triển, cảnh gieo trồng, gặt hái,…) Kết bài ­ Là biểu tượng của quê hương. 1,5 điểm ­ Phát biểu tình cảm, khẳng định vai trò của cây lúa. ­ Nêu suy nghĩ về cây lúa đối với người dân Chú ý  ­ Bài viết phải vận dụng được các phương thức miêu  1 điểm tả, sự  kết hợp linh hoạt chặt chẽ  và có các biện pháp  nghệ thuật. ­ Hình thức: Bài làm sạch sẽ, bố cục rõ ràng, ít mắc các  lỗi về chính tả và diễn đạt.         E. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ 1. Củng cố ­ Thu bài, nhận xét về giờ kiểm tra 2. Dặn dò ­ Chuẩn bị bài, học bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo   vệ và phát triển của trẻ em”  ­ Soạn trước bài: “Chuyện người con gái Nam Xương” ( Tìm hiểu về  từ  khó, nội dung bài học, xem và soạn trước câu hỏi trong SGK)  F. RUÙT KINH NGHIEÄM ............................................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .................................. ..............................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2