intTypePromotion=1

Giáo án: Cơ cấu phân phối khí - CĐ Nghề Phú Yên

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
93
lượt xem
13
download

Giáo án: Cơ cấu phân phối khí - CĐ Nghề Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Giáo án Cơ cấu phân phối khí của Trường CĐ Nghề Phú Yên giúp bạn phát biểu đúng nhiệm vụ, phân loại và nguyên tắc hoạt động của các loại cơ cấu phân phối khí, tháo lắp cơ cấu phân phối khí đúng quy trình, quy phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án: Cơ cấu phân phối khí - CĐ Nghề Phú Yên

  1. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Giáo án số 01: Số tiết: 04 Thời gian thực hiện:180 pjhút .Lớp:.......... Thực hiện ngày ........ tháng ........năm 2008 Tên bàI: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Mục đích, yêu cầu: 1- Phát biểu đúng nhiệm vụ, phân loại và nguyên tắc hoạt động của các loại cơ cấu phân phối khí 2- Tháo lắp cơ cấu phân phối khí đúng quy trình, quy phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật. I.Ôn định lớp: 2 phút Điểm danh lớp: Số học sinh vắng:.......... Tên vắng........................................ ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................II. Kiểm tra bàI cũ: Câu hỏi kiểm tra: Dự kiến kiểm tra: III. Giảng bàI mới: - Đồ dùng dạy học: Giáo án, bảng viết, phấn và mô hình trong xưởng động lực. - Nội dung, phương pháp TT Nội dung Phương pháp Thời Hoạt động Thầy Hoạt động Học sinh gian Dẫn dắt vào bài I. Nhiệm vụ 5’ II. Phân loại 1. Cơ cấu phân phối truyền thống Thuyết trình + Đàm 2. Cơ cấu phân phối khí dùng thoại. supáp Vẽ hình và lấy các mô 45’ 2.1 Cơ cấu phối khí xupáp đặt. hình phù hợp để giải - Cấu tạo thích trực quan. - Nguyên lý hoạt động Cơ cấu phân phối khí xu páp Câu hỏi: Tập trung nghe.nhìn 2.2 treo - Cơ cấu phân phối khí Thầy giải bài, ghi - Cấu tạo có nhiệm vụ gì trong chép và tham gia trả - Nguyên lý hoạt động động cơ ? lời các câu hỏi thầy * So sánh ưu nhược điểm - Cơ cấu phân phối khí đặt ra. giữa cơ cấu phân phối khí được đặt vị trí nào xupáp treo và xupáp đặt trong động cơ ? Trả lời: 45’ Cơ cấu phân phối khí dùng - Em thử nêu các chi 3. van trượt tiết trong cơ cấu phân - Cấu tạo phối khí của động cơ. - Nguyên lý hoạt động Cơ cấu phân phối khí hỗn 4. hợp - Cấu tạo - Nguyên lý hoạt động Quy trình và yêu cầu kỹ 45’ III. thuật tháo lắp cơ cấu phân phối khí Khoa cơ khí động lực Trang 1/10
  2. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Tháo lắp cơ cấu phân phối IV. khí Tháo rời các chi tiết 31’ 1. Nhận dạng các chi tiết 2. Lắp cơ cấu phân phối khí 3. IV.Củng cố lại bài học: ( 5’ ) V. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: 2’ ( Câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo cho bài học sau ) VI. Rút ra kinh nghiệm sau tiết giảng: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................... Tổ trưởng Giáo viên thực hiện Nguyễn Thành Quang Giáo án số 02: Số tiết: 05 Thời gian thực hiện:225 phút.Lớp:.......... Thực hiện ngày ........ tháng ........năm 2008 Tên bàI: SỬA CHỮA CỤM XUPÁP Khoa cơ khí động lực Trang 2/10
  3. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Mục đích, yêu cầu: 1- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo,hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của xupáp, đế xupáp, lò xo và ống dẫn hướng xupáp. 2- Kiểm tra, sửa chữa được hư hỏng của các chi tiết đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. I.Ôn định lớp: 4 phút Điểm danh lớp: Số học sinh vắng:.......... Tên vắng........................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... II. Kiểm tra bàI cũ: 5 phút Câu hỏi kiểm tra: Câu 01: Em hãy nêu các loại cơ cấu phân phối khí. ? Câu 02: Em hãy nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí. ? Dự kiến kiểm tra: 02 em III. Giảng bàI mới: - Đồ dùng dạy học: Giáo án, bảng viết, phấn và mô hình phân phối khí trong xưởng động lực. - Nội dung, phương pháp TT Nội dung Phương pháp Thời Hoạt động Thầy Hoạt động Học sinh gian Dẫn dắt vào bài I. Xupáp: 1. Nhiệm vụ. 20’ 2. Phân loại và cấu tạo. Thuyết trình + Đàm Tập trung nghe.nhìn II. Đế xupáp: thoại. Thầy giải bài, ghi 30’ 1. Nhiệm vụ. Vẽ hình và lấy các mô chép và tham gia trả 2. Cấu tạo. hình phù hợp để giải lời các câu hỏi thầy III. Lò xo: thích trực quan. đặt ra. 20’ 1. Nhiệm vụ. 2. Cấu tạo. Câu hỏi: Trả lời: IV. Đĩa lò xo: 1.Trên cây supáp mặt 1.Trên cây supáp bề 1. Nhiệm vụ. làm việc nào quan trọng mặt làm việc quan 20’ 2. Phân loại và cấu tạo nhất? trọng nhất đó là : V. ống đẫn hướng: 2. Cây supáp nạp và - Mặt tiếp xúc giữa 1. Nhiệm vụ, supáp thải cây nào làm đế van và mặt tựa 40’ 2. Cấu tạo việc trong điều kiện trên nắp máy VI. Hiện tượng, nguyên nhân khắc nguyệt hơn. - Thân cây supáp. hư hỏng, phương pháp 3. Tại sao đầu supáp có 2. Cây supáp thải kiểm tra, sửa chữa các chi các dạng đầu bằng, đầu thường xuyên tiếp tiết lồi, đầu lõm. xúc với không khí 1. Hiện tượng và nguyên nhân 4.Khi ống kềm bị mòn thải ở nhiệt độ cao 30’ hư hỏng thì hiện tượng gì xảy hơn,thiếu bôi trơn. 2. Phương pháp kiểm tra, sửa ra? Nên nó chịu điều chữa 5. Vì sao một số động kiện làm việc khắc VII. Sửa chữa các chi tiết cơ một cây supáp lại sử nguyệt hơn. 1. Sửa chữa xupáp và đế xupáp dụng hai lò xo ? Kiểm tra, thay mới lò xo 2. xupáp Kiểm tra thay mới đĩa lò 3. xo: 39’ Khoa cơ khí động lực Trang 3/10
  4. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Kiểm tra, thay mới ống dẫn 4. hướng xupáp IV.Củng cố lại bài học: ( 5’ ) V. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: 2’ ( Câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo cho bài học sau ) VI. Rút ra kinh nghiệm sau tiết giảng: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................... Tổ trưởng Giáo viên thực hiện Nguyễn Thành Quang Giáo án số 03: Số tiết: 03 Thời gian thực hiện:135 phút .Lớp:.......... Thực hiện ngày ........ tháng ........năm 2008 Tên bài: SỬA CHỮA CON ĐỘI VÀ CẦN ĐẨY Mục đích, yêu cầu: 1- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa của con đội, đũa đẩy và cần đẩy Khoa cơ khí động lực Trang 4/10
  5. Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2- Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng của các chi tiết đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định I.Ôn định lớp: 4 phút Điểm danh lớp: Số học sinh vắng:.......... Tên vắng........................................ ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................II. Kiểm tra bàI cũ: 4 phút Câu hỏi kiểm tra: Câu 01: Em hãy nêu các loại supáp đã học và phạm vi ứng dụng ? Câu 02: Em hãy nêu các hư hỏng thường xẩy ra cụm supáp ? Dự kiến kiểm tra: 02 em III. Giảng bàI mới: - Đồ dùng dạy học: Giáo án, bảng viết, phấn và mô hình phân phối khí trong xưởng động lực. - Nội dung, phương pháp TT Nội dung Phương pháp Thời Hoạt động Thầy Hoạt động Học sinh gian Dẫn dắt vào bài I. Con đội 1. Nhiệm vụ 30’ 2. Phân loại 3. Cấu tạo II. Cần bẩy ( cò mổ) Tập trung nghe.nhìn 1. Nhiệm vụ Thuyết trình + Đàm Thầy giải bài, ghi 30’ 2. Phân loại thoại. chép và tham gia trả 3. Cấu tạo Vẽ hình và lấy các mô lời các câu hỏi thầy III. Hiện tượng, nguyên nhân hình phù hợp để giải đặt ra. hư hỏng, phương pháp thích trực quan. kiểm tra, sửa chữa hư Câu hỏi: Trả lời: hỏng của các chi tiết - Con đội được đặt ở vị Hiện tượng, nguyên nhân hư trí nào của cơ cấu phân 1. hỏng phối khí ? 30’ Phương pháp kiểm tra - Cần mổ được dùng 2. Sửa chữa các chi tiết trong cơ cấu phân phối IV. Sửa chữa con đội khí nào ? 1. Sửa chữa cần đẩy 2. 30’ IV.Củng cố lại bài học: ( 5’ ) V. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: 2’ ( Câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo cho bài học sau ) VI. Rút ra kinh nghiệm sau tiết giảng: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................... Khoa cơ khí động lực Trang 5/10
  6. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Tổ trưởng Giáo viên thực hiện Nguyễn Thành Quang Giáo án số 04: Số tiết: 04 Thời gian thực hiện:180 phút .Lớp:.......... Thực hiện ngày ........ tháng ........năm 2008 Tên bàI: SỬA CHỮA TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG CAM Mục đích, yêu cầu: 1- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa trục cam và cơ cấu dẫn động trục cam 2- Kiểm tra, sửa chữa được hư hỏng của các chi tiết đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định I.Ôn định lớp: 4 phút Khoa cơ khí động lực Trang 6/10
  7. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Điểm danh lớp: Số học sinh vắng:.......... Tên vắng........................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... II. Kiểm tra bàI cũ: 4 phút Câu hỏi kiểm tra: 1.Em hãy nêu nhiệm vụ và phân loại các kiểu con đội ? 2. Các kiểu hư hỏng,nguyên nhân thường xẩy ra của con đội ? Dự kiến kiểm tra: 02 III. Giảng bàI mới: - Đồ dùng dạy học: Giáo án, bảng viết, phấn và mô hình trong xưởng động lực. - Nội dung, phương pháp TT Nội dung Phương pháp Thời Hoạt động Thầy Hoạt động Học sinh gian Dẫn dắt vào bài I. Trục cam 1. Nhiệm vụ 40’ 2. Phân loại 3. Cấu tạo II. Các phương pháp dẫn Thuyết trình + Đàm Tập trung nghe.nhìn động trục cam thoại. Thầy giải bài, ghi 1. Dẫn động bằng bánh răng Vẽ hình và lấy các mô chép và tham gia trả 50’ 1.1 Dẫn động bánh răng trực hình phù hợp để giải lời các câu hỏi thầy tiếp. thích trực quan. đặt ra. 1.2 Dẫn động bánh răng trung gian Câu hỏi: Trả lời: 2. Dẫn động bằng xích - Em hãy cho biết trục Trục cam chuyển 3. Dẫn động bằng dây đai cam được dẫn động nhờ động được là nhờ III. Hiện tượng, nguyên nhân bộ phận nào của động trục khuỷu kéo thông hư hỏng, phương pháp cơ ? qua cơ cấu dẫn động kiểm tra, sửa chữa trục - Trong động cơ bốn trục cam 20’ cam và cơ cấu dẫn động kỳ, tốc độ quay trục Hiện tượng, nguyên nhân hư cam so với trục khuỷu hỏng như thế nào ? 1. Phương pháp kiểm tra 55’ Sửa chữa các chi tiết 2. Sửa chữa trục cam IV. Sửa chữa bánh răng hoặc 1. xích dẫn động 2. IV.Củng cố lại bài học: ( 5’ ) V. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: 2’ ( Câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo cho bài học sau ) VI. Rút ra kinh nghiệm sau tiết giảng: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Khoa cơ khí động lực Trang 7/10
  8. Trường cao đẳng nghề Phú Yên ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................... Tổ trưởng Giáo viên thực hiện Nguyễn Thành Quang Giáo án số 05: Số tiết: 02 Thời gian thực hiện:90 phút .Lớp:.......... Thực hiện ngày ........ tháng ........năm 2008 Tên bàI: BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Mục đích, yêu cầu: 1- Trình bày được mục đích, nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí 2- Bảo dưỡng được cơ cấu phân phối khí đúng phương pháp và đúng yêu cầu kỹ thuật. I. Ôn định lớp: 4 phút Điểm danh lớp: Số học sinh vắng:.......... Tên vắng........................................ ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................II. Kiểm tra bàI cũ: 4 phút Câu hỏi kiểm tra: 1.Em hãy nêu các phương phát dẫn động trục cam, ưu và nhược điểm của chúng ? 2. Các kiểu hư hỏng thường xẩy ra của trục cam ? Dự kiến kiểm tra: 02 III. Giảng bàI mới: Khoa cơ khí động lực Trang 8/10
  9. Trường cao đẳng nghề Phú Yên - Đồ dùng dạy học: Giáo án, bảng viết, phấn và mô hình trong xưởng động lực. - Nội dung, phương pháp TT Nội dung Phương pháp Thời Hoạt động Thầy Hoạt động Học sinh gian Dẫn dắt vào bài I. Mục đích II. Nội dung bảo dưỡng 1. Bảo dưỡng thường xuyên. 20’ 2. Bảo dưỡng định kỳ III. Bảo dưỡng định kỳ cơ cấu Thuyết trình + Đàm Tập trung nghe.nhìn phân phối khí thoại. Thầy giải bài, ghi 1. Kiểm tra, điều chỉnh khe hở Vẽ hình và lấy các mô chép và tham gia trả xupáp hình phù hợp để giải lời các câu hỏi thầy 2. Kiểm tra, điều chỉnh độ thích trực quan. đặt ra. 55’ căng xích / dây đai 3. Tháo làm sạch muội than 4. Kiểm tra, thay mới các chi tiết bị hư hỏng IV.Củng cố lại bài học: ( 5’ ) V. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh: 2’ ( Câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo cho bài học sau ) VI. Rút ra kinh nghiệm sau tiết giảng: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................... Tổ trưởng Giáo viên thực hiện Nguyễn Thành Quang Khoa cơ khí động lực Trang 9/10
  10. Trường cao đẳng nghề Phú Yên Khoa cơ khí động lực Trang 10/10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản