Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
556
lượt xem
61
download

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này HS - Hiểu được khái niệm và vai trò của sự sinh trưởng và phát dục. - Hiểu được nội dung cơ bản, ứng dụng của các quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục. - Có ý thức tạo điều kiện tốt để thu được năng suất cao trong chăn nuôi đồng thời bảo vệ được môi trường. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Tranh ảnh liên quan đến bài học....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

  1. Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này HS - Hiểu được khái niệm và vai trò của sự sinh trưởng và phát dục. - Hiểu được nội dung cơ bản, ứng dụng của các quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục. - Có ý thức tạo điều kiện tốt để thu được năng suất cao trong chăn nuôi đồng thời bảo vệ được môi trường. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Tranh ảnh liên quan đến bài học. - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Nông nghiệp và phần "Thông tin bổ sung". III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: Trong chăn nuôi, muốn đạt được năng suất và chất lượng sản phẩm cao nhất, cần nắm được đặc điểm và các yếu tố
  2. ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi để áp dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp, đáp ứng nhu cầu của vật nuôi ở từng giai đoạn, tạo điều kiện cho vật nuôi sinh trưởng, phát dục thuận lợi nhất. Vậy đặc điểm đó là gì ? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CỦA HS GV Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sinh trưởng và phát dục của vật nuôi GV yêu cầu HS nhớ lại I. Khái niệm về sự kiến thức công nghệ 7, sinh trưởng và phát lấy các ví dụ về sinh dục của vật nuôi trưởng, phát dục và trả (SGK) lời câu hỏi : - Em hãy khái niệm sinh nêu trưởng và phát dục của
  3. vật nuôi. - HS đọc SGK, - GV nhận xét, bổ sung thảo luận và trả lời Phát dục là quá trình câu trả lời của học sinh câu hỏi. phân hoá để tạo ra và giải thích rõ vì sao ví các cơ quan, bộ phận dụ đó được gọi là sinh cơ thể; hoàn thiện, trưởng (hoặc phát dục). thực hiện các chức - Yêu cầu HS xem sơ năng sinh lí. đồ 22.1 SGK sau đó - HS suy nghĩ thảo nêu vai trò của sinh luận và trả lời. trưởng và phát dục đối với sự phát triển của vật nuôi. - GV nhận xét câu trả lời của HS và giải thích Vai trò: Làm cho cơ hiểu sinh thể vật nuôi lớn lên, cho HS trưởng và phát dục là 2 phát triển ngày càng hoàn chỉnh về cấu quá trình khác nhau
  4. nhưng thống nhất với tạo và chức năng nhau, bổ sung và hỗ trợ sinh lý. nhau làm cho cơ thể phát triển ngày một hoàn chỉnh. Hoạt động 2: Tìm hiểu quy luật sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi luật sinh II. Quy trưởng và phát dục ở - Cho HS nghiên cứu - HS suy nghĩ, thảo vật nuôi: bằng 2 SGK và trả lời luận và trả lời câu 1. luật sinh Quy câu hỏi: Quá trình phát hỏi. trưởng, phát dục theo triển của gia súc và cá giai đoạn. có đặc điểm gì? - Quá trình phát triển - Nhận xét, bổ sung câu của vật nuôi trải qua trả lời của HS, rút ra những giai đoạn nhất quy luật thứ nhất. định, mỗi giai đoạn
  5. - Hỏi: Việc nghiên cứu được chia thành các các giai đoạn phát triển - HS thảo luận và thời kỳ nhỏ. của vật nuôi có tác trả lời. - ý nghĩa: dụng gì trong chăn nuôi ? - GV bổ sung: Mỗi giai đoạn cần chế độ chăm sóc thích hợp thì vật nuôi mới có thể sinh trưởng, phát dục tốt, cho nhiều sản phẩm. - HS thảo luận, trả lời. GV lấy một ví dụ, dẫn luật sinh 2. Quy dắt, gợi ý để HS phát trưởng, phát dục biểu nội dung quy luật. không đều: - GV nhận xét bổ sung: - Trong quá trình
  6. Có chế độ chăm sóc phát triển của vật thích hợp, bổ sung các nuôi, sự sinh trưởng chất dinh dưỡng theo và phát dục diễn ra nhu cầu từng thời kỳ - HS thảo luận, trả đồng thời nhưng một cách hợp lý. lời. không đồng đều. Tuỳ từng thời kỳ, có lúc sinh trưởng nhanh, - HS thảo luận, trả phát dục chậm và - GV nêu quy luật sinh lời. ngược lại. trưởng và phát dục theo - ý nghĩa: chu kỳ. Yêu cầu HS lấy luật sinh 3. Quy các ví dụ thực tế chứng trưởng, phát dục theo minh tính chu kỳ ở vật chu kỳ: nuôi. - Trong quá trình - Hỏi HS: Trong chăn phát triển của vật nuôi, việc tìm hiểu quy nuôi các hoạt động luật này có ý nghĩa gì? - HS thảo luận, trả sinh lý, các quá trình
  7. Cho ví dụ. lời TĐC của cơ thể diễn - GV nhận xét, bổ sung ra lúc tăng, lúc giảm giải thích, nêu ý nghĩa có tính chu kỳ. của quy luật theo chu - ý nghĩa kỳ như SGK. Hoạt động 3: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục. III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục: - HS quan sát các sơ đồ 1. Các yếu tố bên H22.2a&b và cho biết: trong: + Các yếu tố ảnh hưởng - Đặc tính di truyền
  8. đến sự sinh trưởng, phát - HS xem sơ đồ, của giống: dục của vật nuôi và cá ? thảo luận và trả lời - Tính biệt, tuổi. + Trong các yếu tố đó, câu hỏi theo sự dẫn - Đặc điểm cơ thể yếu tố nào là yếu tố bên dắt, gợi ý của GV. Trạng thái sức - trong (cơ thể vật nuôi) khoẻ. và yếu tố nào là yếu tố 2. Các yếu tố bên bên ngoài. ngoài: + Con người có thể tác - Chế độ dinh dưỡng. động vào các yếu tố nào - Điều kiện chăm để vật nuôi có khả năng sóc, quản lý. sinh trưởng, phát dục tốt nhất. Hoạt động 4: Tổng kết đánh giá giờ học - Sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố. - Tìm hiểu cách chọn
  9. giống một số vật nuôi phổ biến ở gia đình và địa phương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản