Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 TIA

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
5
download

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 TIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau . - Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau . 2./ Kỹ năng cơ bản : Biết vẽ tia 3./ Thái độ : - Biết phân loại hai tia chung gốc .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 TIA

  1. Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 5. TIA x A Tia Ax ( Nữa đường thẳng Ax ) I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau . - Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau . 2./ Kỹ năng cơ bản : Biết vẽ tia - 3./ Thái độ : - Biết phân loại hai tia chung gốc .
  2. - Biết phát biểu gẫy gọn các mệnh đề toán học . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số 2./ Kiểm tra bài cũ : Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Điểm O thuộc đường thẳng xy ( O  xy ) 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động Từ hình vẽ trong bài 1 - 1.- Tia : kiểm tra GV hướng dẫn x cho học sinh biết điểm O A y chia đường thẳng xy
  3. thành hai phần đường B x thẳng riêng biệt .  Giới thiệu thế nào là - tia gốc O và cách gọi tên Cho O Học sinh nhận xét y -  xy trên hình vẽ hai tia Ax Hình gồm - Học sinh và By tia nào dài hơn ? điểm O và vẽ hai tia - Giới thiệu thêm hình Ax và By một phần gồm điểm A và tất cả đường thẳng - Học sinh những điểm cùng phía 2 bị chia ra bởi trả lời đối với A gọi là tia gốc điểm O được - Học sinh A gọi là một tia xác định gốc O hay - Dựa vào hình vẽ ban thêm trên tia gọi là nữa đầu giới thiệu hai tia Ox Ax hai điểm đường thẳng và Oy là hai tia đối nhau M và N và gốc O . - Hai tia đối nhau phải trả lời câu O thỏa mãn hai điều kiện : hỏi vị trí hai x 3 điểm M và Đọc (hay N thế nào Chung goác   Cuøng thaønhöôøng taïo ñ thaúng đối với điểm viết) là : Tia A (M và N Ox cùng phía 2.- Hai tia
  4. đối với A) đối nhau : - Học sinh Hai tia làm bài tập chung gốc Ox , Oy tạo 22 SGK thành đường thẳng xy - Học sinh được gọi là làm bài tập hai tia đối ?1 nhau . Nhận xét : Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau . 3.- Hai tia - Học sinh trùng nhau : làm bài tập x ?2 - Học sinh B làm bài tập A 22 SGK
  5.  Trên hình vẽ tia Ax còn có thể đọc là tia AB . Tia Ax và Tia AB trùng nhau - Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt . 4./ Củng cố : Từng phần như trên . 5./ Dặn dò : Bài tập về nhà 24 và 25 trang 113 .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản