Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX.

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
469
lượt xem
41
download

Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Thông qua giờ dạy giúp học sinh các vấn đề sau 1.Kiến thức: + Nắm được nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt nam giữa thế kỷ XIX để có thể cắt nghĩa các đề nghị cài cách. + Hiểu được động cơ, nội dung đề nghị cải cáchvà ghi nhớ được một số nhà cải cách tiêu biểu. + Cắt nghỉa được nguyên nhân vì sao các đề nghị cải cách đều bị khước từ. Hiểu tác dụng của những đề nghị cải cách đối với sự ra đời của phong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX.

  1. BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX. Tiết 44: I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Thông qua giờ dạy giúp học sinh các vấn đề sau 1.Kiến thức: + Nắm được nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt nam giữa thế kỷ XIX để có thể cắt nghĩa các đề nghị cài cách. + Hiểu được động cơ, nội dung đề nghị cải cáchvà ghi nhớ được một số nhà cải cách tiêu biểu. + Cắt nghỉa được nguyên nhân vì sao các đề nghị cải cách đều bị khước từ. Hiểu tác dụng của những đề nghị cải cách đối với sự ra đời của phong trào Duy Tân ở nước ta hồi đầu thế kỷ XX. 2. Tư tưởng, tình cảm: + Khâm phục lòng dũng cảm, cương trực, thẳng thắn cũa các nhà duy Tân của Việt Nam. + Giáo dục thái độ trân trọng đôi với những giá trị đích thực của tư tưởng, trí tuệ con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 3. Kỹ năng: + Tiếp tục rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá + Rèn luyện kỹ năng liên hệ với thực tế, rút bài học lịch sử. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Lược đồ Phong trào nông dân khởi nghĩa ở nửa cuồi thế kỷ XIX III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC . 1. Kiểm tra bài cũ: *Hãy nhận xét về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế ? *Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các đấu tranh miền núi ? Vào bài mới : Trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX tình hình nước ta đầy biến động :Thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, tình hình kinh tế, xã hội sa sút nghiêm trọng, thái độ chống Pháp của triều đình Huế, các cuộc đấu tranh chống xâm lược và chống phong kiến của nhân dân…. Trong bối cảnh đó xuất hiện nhiều đề nghị cải cách nhằm cứu vãn tình hình. Đây là một nội dung quan trọng của lịch sử
  2. dân tộc. trong tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu nguyên nhân, nội dung của những đề nghị cải cách, nắm được môt số nhà cải cách tiêu biểu và nguyên nhân vì sao những đề nghị cải cách đó không được chấp nhận 2.Bài mới : HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Mục I. Tình hình Việt nam nửa cuối thề kỷ XIX I. Tình hình Việt nam nửa cuối thề Hoạt động 1. kỷ XIX Mục tiêu : Nét chính về tình hình kinh tế Việt Nam và hiểu được tại sao xã hội lâm vào khủng hoảng Phương pháp : *Tổ chức thực hiện: + GV cho HS đọc SGK Mục I. HS ghi: Tình hình Việt Nam nửa cuối -Kinh tế :nông nghiệp, thủ công thế kỷ XIX có gì nổi bật? ( HS nghiệp bế tắc, tài chính khô kiệt,dời đọc SGK và trả lời câu hỏi ) sống nhân dân vô cùng khó khăn -Xã hội : + Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều mục ruỗng +Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gày càng gay GV chốt lại: => Khởi nghĩa gắt=>khởi nghĩa nông dân nổ ra nông dân nổ ra=> chỉ trên lược đồ Phong trào nông dân khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỷ XIX + GV nêu tiếp câu hỏi : Nguyên nhân vì sao kinh tế xã
  3. hội Việt Nam ở nửa cuối thế kỷ XIX lâm vào khủng hoảng?=>(HS tham gia thảo luận nhóm) GV kết luận do : +Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lưỡc Nam Kỳ +Triều đình Huế vận tiếp tục thực hiện chính sách nội ngoại HS ghi:=>kinh tế, xã hội khủng giao lỗi thời, lạc hậu hoảng,cải cách là tát yếu, cần thiết GV nêu câu hỏi :Muốn thoát để đưa đất nước thoát khỏi bế tăc khỏi tình trạng khủng hoảng trên thì phải làm gì? (HS suy nghĩ và trả lời) Mục II. Những đề nghị cải cách ở *Củng cố :GV sử dụng câu Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX hỏi SGK trang134 và câu 1, 2, 3 trong SBT trang108 ,109 Mục II. Những đề nghị cải HS tự đọc SGK, trả lời cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX Hoạt động 2 Mục tiêu:Hiểu được vì sao các sĩ phu, quan lại đưa ra những đề nghị cải cách? Nhớ được tên một số nhà cải cách tiêu biểu Những nội dung chính của các đề nghị cải cách Phương pháp : +GV nêu câu hỏi: Xuất phát từ đâu,các sĩ phu, quan lại đưa ra những đề nghị cải cách?->( HS tự đọc SGK, trả lời) (Từ thực trạng khủng hoảng
  4. kinh tế xã hội Việt Nam….Từ HS ghi; lòng yêu nước thương dàn - 1868, Trần Đình Túc Và Nguyễn muốn cho nước nhà giàu Huy Tế xin mở cửa biển Trà mạnh, có thể đương đầu với Lý(Nam Định) cuộc xâm lược của thực dân - Đinh Văn Điền đẩy mạnh việc Pháp……Bản thân quan lạicó khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, điều kiện đi nhiều, biết nhiều, phát triển buôn bán, chấn chỉnh đã từng chứng kiến sự phồn quốc phòng thịnh của tư bản âu Mỹvà - Đặc biệt, từ năm 1863 đến 1871, thành tựu của văn hoá phương Nguyễn Trưởng Tộ xin chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công Tây) *Củng cố : Câu 3, 4 SBT trang thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải 109 tổ giáo dục…. +GV cho HS tự đọc SGK mục -1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch II,và yêu cầu :Xác định tên đề nghị chấn hưng dân khí, khai những nhà cải cách cần ghi thông dàn trí, bảo vệ đất nước. nhớ. Nội dung chính của những đề nghị cải cách(Chữ nhỏ SGK trnag 135) =>Nội dung chính: Muốn thay đổi chính kiến, thay đổi quan niệm thuộc nhiều vấn đe về III. Kết cục của các đề nghị cải kinh tế , chính trị , tôn cách giáo,pháp luật …… -Các đề nghị cải cách đáp ứng yêu cầu của nước ta bấy giờ,nhưng vẫn còn : +Lẻ tẻ, rời rạc +Chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa nhân dân với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân với địa *Củng cố : Câu 4,5 SBT trang chủ phong kiến +Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối 109 Mục III. Kết cục của các đề lập với mọi sự thay đổi
  5. nghị cải cách -Các đề nghị cải cách phản ánh: Hoạt động 3 +Trình độ nhận thức mới của người Mục tiêu : HS ghi nhớ, hiểu vì VN sao những đề nghị cải cách đó +Gây tiếng vang, tấn công vào tư không được thực hiện tương bảo thủ Phương pháp : +GV trình bày: Những đề nghị cải cách đáp nhu cầu của tình hình đất nước lúc đó,tac động đến các nghĩ, cách làm của một bộ phận quan lại tiều đình Huế, nhưng tại sao lại không thực hiện được Làm BT 6,7 trang 110 GV cho HS phát biểu nhận xét, ý nghĩa của các cải cách,liên hệ vời đời sống hiện tại *Củng cố toàn bài: Câu 1 SGK trang 136 Câu2 : SGK trang 136 (HS cấn xem xét những điều kiện thực hiên cải cách về kinh tế, xã hội, tài chính. Nếu dược thực h iện, tình hình đất nước ra sao ? *Sơ kết bài học : SHD giáo viên *Dặn dò : + Học thuộc bài, hoàn chỉnh bài tập +Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp hoàn thành công cuộc bình định nước ta, nên tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô,Các em tìm hiểu trước bài 28 để hiểu những thủ đoạn về chính sách chính rrị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Pháp dẫn đến những biến đổi cũa XHVN cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản