intTypePromotion=1

Giáo án lý thuyết Pháp luật kinh tế

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
977
lượt xem
347
download

Giáo án lý thuyết Pháp luật kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Cung cấp cho SV các kiến thức về: + Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX theo quy định của pháp luật phá sản ở VN. 2. Về kỹ năng: + Hiểu được các bước và yêu cầu cụ thể của trình tự, thủ tục phá sản DN, HTX ở Việt Nam + Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống, tự nghiên cứu và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lý thuyết Pháp luật kinh tế

  1. GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Tên học phần: PHÁP LUẬT KINH TẾ Tên tiết giảng: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HTX Số tiết đã giảng: 1 Thời gian thực hiện: 01 tiết (50 phút) Ngày giảng: /2/2009 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Cung cấp cho SV các kiến thức về: + Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX theo quy định của pháp luật phá sản ở VN. 2. Về kỹ năng: + Hiểu được các bước và yêu cầu cụ thể của trình tự, thủ tục phá sản DN, HTX ở Việt Nam + Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống, tự nghiên cứu và thảo luận. 3. Về thái độ: + Nắm bắt được quy trình và cách thức của thủ tục phá sản các doanh nghiệp, HTX. + Tích cực tham gia thảo luận và phát biểu xây dựng bài. II. CHUẨN BỊ 1. Giảng viên - Chương trình giảng dạy: Bậc Cao đẳng - Đề cương bài giảng, giáo trình: + Giáo trình pháp luật kinh tế của Khoa kinh tế - Trường ĐHKT quốc dân. + Giáo trình Luật Thương Mại, Đại học Luật Hà Nội - Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng giảng dạy: Máy tính, projector, bảng, que chỉ, bút lông … - Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên nhằm đạt được các mục tiêu của bài học, sau khi học xong: Bài tập tình huống và thảo luận theo nhóm. 2. Sinh viên - Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: kiến thức thực tế của SV về phá sản nói chung và pháp luật phá sản của VN. - Tài liệu học tập; thực hành, dụng cụ học tập (nếu có): Giáo trình, văn bản, tài liệu tham khảo. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức Thời gian: 2 phút - Kiểm tra sĩ số lớp học - Nội dung nhắc nhở sinh viên (nếu có) 2. Nội dung giảng dạy: Đặt vấn đề vào bài: Thời gian: 2 phút TT Nội dung giảng dạy Th Phương pháp thực hiện 1
  2. ời gian 1 2 3 4 7.2. Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX 44 Thuyết trình+ thảo luận+ phút bài tập tình huống 7.2.1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản 10 + Thuyết trình a. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phút + Giải thích: * Đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu - Chủ nợ có bảo đảm tuyên bố phá sản: - Chủ nợ có bảo đảm 1 - Đối tượng có quyền: phần  Các chủ nợ Phát vấn:  Người lao động - Tại sao chủ nợ có bảo  Chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước đảm lại không có quyền nộp đơn?  Các cổ đông công ty cổ phần  Thành viên hợp danh + So sánh điểm mới về - Đối tượng có nghĩa vụ: đối tượng có quyền nộp Chủ Doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp đơn mở thủ tục phá sản của Doanh nghiệp, HTX của LPS 2004 so với LPS 1993 b. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản c. Quyết định mở thủ tục phá sản + Thuyết trình d. Thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản 7.2.2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi a. Hội nghị chủ nợ Thuyết trình 5 + Thành phần tham gia hội nghị chủ nợ + Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ + Nội dung của hội nghị chủ nợ b. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản + Xây dựng và thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh + Thực hiện và giám sát phương án phục hồi hoạt động kinh doanh + Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 2
  3. 7.2.3. Thủ tục thanh lý tài sản và phân chia tài sản a. Các trường hợp Tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản GV nêu và phân tích các i. Trong trường hợp đặc biệt trường hợp Tòa án ra ii. Khi Hội nghị chủ nợ không thành quyết định mở thủ tục iii. Khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ 1 4 thanh lý tài sản. b. Thứ tự phân chia tài sản - Phí phá sản - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi viêc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. + Các khoản nợ không có bảo đảm + Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi thanh toán đủ các khoản nợ mà vẫn còn thì phần còn lại thuộc về: xã viên HTX, chủ DNTN, các thành viên của công ty, cổ đông của CTCP, chủ sở hữu DNNN 7.2.4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 5 GV nêu các trường hợp phút Thẩm phán ra quyết định a. Các trường hợp ra quyết định tuyên bố doanh tuyên bố phá sản DN+ nghiệp, hợp tác xã bị phá sản Phân tích trường hợp - Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, quyết định tuyên bố phá hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định sản trong trường hợp đặc đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản. biệt. - Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá + Phát vấn (củng cố kiến sản trong trường hợp đặc biệt. thức cũ + kết hợp kiến thức mới): b. Thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp Hỏi: Khẳng định sau tác xã bị phá sản: đúng hay sai: - Trong thời hạn 15, kể từ ngày ra quyết định tuyên bố - Doanh nghiệp, Hợp tác doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Toà án phải gửi và xã phá sản khi không có thông báo công khai quyết định theo quy định tại Điều khả năng thanh toán 29 của Luật Phá sản. được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu? -> Sai TÌNH HUỐNG SV thảo luận + GV hướng dẫn: CTCP A, kinh doanh chế biến thủy sản, được Định hướng nhận xét các thành lập năm 1995 có trụ sở chính tại thành phố X tỉnh vấn đề: Y. Sau 5 năm hoạt động, công ty gặp khó khăn và - Điều kiện yêu cầu 3
  4. không có khả năng thanh toán nợ đến hạn khi các chủ tuyên bố phá sản? (Điều nợ có yêu cầu. Số nợ tính đến tháng 12.2004 lên tới 3 3 LPS: dấu hiệu DN lâm tỷ đồng. Một số chủ nợ của công ty (trong đó có X là vào tình trạng phá sản) chủ nợ lớn của công ty, chiếm 50% tổng số nợ) đã làm 20 - Đối tượng nộp đơn có đơn đến TAND tỉnh Y yêu cầu giải quyết thủ tục phá phút hợp pháp không? (Điều sản công ty A. Trong quá trình giải quyết đã phát sinh 13 LPS) các sự kiện sau: - Việc giải quyết của 1. Ngày 20.12.2004 TAND tỉnh Y thụ lý đơn yêu Tòa án: cầu mở thủ tục giải quyết phá sản đối với công ty A. + Thẩm quyền giải Sau khi thụ lý đơn, vì thấy công ty có dấu hiệu tẩu tán quyết đúng hay sai? tài sản nên Thẩm phán đã ra quyết định số 01/QĐ ngày (Công ty A ĐKKD tại Sở 25.12.2004 về việc “kê biên toàn bộ tài sản của công ty KH-ĐT tỉnh Y -> TAND A” và sau đó, ngày 10.1.2005 đã ra quyết định số 02/QĐ tỉnh Y giải quyết) mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản đối với công ty + Tính hợp pháp của các A. Quyết định của Tòa án: Trong quá trình giải quyết, phát hiện Ban Giám i. QĐ 01 về kê biên tài đốc công ty A đã thanh toán cho công ty B là đối tác sản -> Sai về trình tự thủ quan hệ (có hợp đồng cụ thể) số tiền là 700 triệu đồng tục vào ngày 20.10.2004 ( giá trị hợp đồng là 500triệu) ii. QĐ 02 mở thủ tục giải Thẩm phán ra quyết định số 03/QĐ ngày quyết yêu cầu phá sản? 15.2.2004 tuyên bố giao dịch vô hiệu. iii. QĐ 03 về tuyên bố Trong quá trình giải quyết, chủ nợ X (chủ nợ có giao dịch vô hiệu? -> số nợ lớn nhất) đã tự nguyện rút lại đơn yêu cầu giải giao dịch tẩu tán tài sản quyết thủ tục phá sản. Thẩm phán đã ra quyết định số thực hiện trong thời gian 04/QĐ ngày 25.3.2004) đình chỉ thủ tục phá sản. mở thủ tục phá sản -> vô hiệu. QĐ 03 ban hành khi Anh chị hãy đưa ra nhận xét của mình về vụ việc chưa có quyết định mở trên. thủ tục phá sản iv. QĐ 04 về đình chỉ thủ tục phá sản? -> Sai ( Điều 13, K3 Điều 67) 3. Tổng kết bài học Thời gian: 2 phút 4. Giao nhiệm vụ về nhà cho sinh viên: + Giải quyết tình huống trên cơ sở GV đã ra đề. + Chuẩn bị cho bài học tiếp theo 5. Tự đánh giá của giáo viên (sau khi thực hiện xong bài giảng) - Về nội dung:..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. - Về phương pháp:.............................................................................................................. ............................................................................................................................................. - Về phương tiện:............................................................................................................... ............................................................................................................................................. - Về thời gian:..................................................................................................................... 4
  5. ............................................................................................................................................. - Về sinh viên:..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Đà Nẵng, ngày 3 tháng 3 năm 2009 Trưởng Khoa/Tổ bộ môn thông qua Giảng viên 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản