intTypePromotion=1

Giáo án môn toán lớp 3 " Bài toán giải bằng hai phép tính "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
499
lượt xem
52
download

Giáo án môn toán lớp 3 " Bài toán giải bằng hai phép tính "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án môn toán lớp 3 " bài toán giải bằng hai phép tính "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn toán lớp 3 " Bài toán giải bằng hai phép tính "

 1. Môn : Toán
 2. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài cũ: Bài 1: Đặt tính và tính: 15 x 7 93 : 3 Bài 2. Giải toán: Tổ Một trồng được 23 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần sốcây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?
 3. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Bài toán 1 : Hàng trên có 3 con thỏ. Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 con. Hỏi : a) Hàng ddướcó mấy con thỏ ? thỏ ? Hàng ưới i có bao nhiêu con b) Cảả hai hàng có ấy con thỏ con thỏ ? C hai hàng có m bao nhiêu ? Số thỏ ở hàng dưới so với hàng trên như thế nào?? hỏ Hàng trên có bao nhiêu con t Bài toán hỏi gì ?
 4. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính  Tóm tắt : 3 con Hàng trên : 2 con ? con Hàng dưới: ? con Bài giải : a) Số thỏ ở hàng dưới là : + 2 3 = 5 ( con) o i tính a ? có bgì c ướ Bài toán yêu gầu ta hàn d làm phép t Ta vừa tìm được bàếsốú thỏ ta Để l i h t hỏ ? hiêu c nh ởìhàng nào? Hãy đặt n t p g ừa lập ? lời giải cho phéí tính v
 5. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Tóm tắt : 3 con Hàng trên : 2 con ? con Hàng dưới: Câu b) yêu cầu ta tính gì ? ? con Bài giải : a) Số thỏ ở hàng dưới là : Hãy lập phép tính 3+ = 5 (con) 2 b) Số thỏ ở cả hai hàng : tìm số thỏ ở cả hai hàng. 3+5 = 8 ( con) Đáp số : a) 5 con b) 8 con
 6. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Bài toán 1: Hàng trên có 3 con thỏ. Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 con. H ỏi : a) Hàng dướii có mấy con thỏ ? Hàng dướ có mấy con thỏ ? b) Cả hai hàng có mấy con thỏ ? Ở bài toán 1 nếu chỉ yêu cầu tính :Cả hai hàng có mấy con thỏ ? Chúng ta vẫn tiến hành giải hai bước : Tìm số thỏ ở hàng dưới. 1) Tìm số thỏ ở cả hai hàng. 2)
 7. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2008 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ Để tìmnhiều số cá ở hai có được hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu ta cần biết hai bể, con cá? gì ? Tóm tắt: 4 con cá Bể thứ nhất: 3 con cá ? con cá Bể thứ hai : Hãy tóm tắt bài toán bằng sơ đồ Bài giải : đoạn thẳng. Số cá ở bể thứ hai là : Hãy lập phép tính tìm số cá ở 4 + 3 = 7 ( con) bể thứ hai.
 8. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con Tóm tắt: cá? 4 con cá Bể thứ nhất: 3 con cá ? con cá Bể thứ hai : Bài giải : Số cá ở bể thứ hai là : 4 + 3 = 7 ( con) Số cá ở cả hai bể là : Đã biết số cá ở bể thứ 4 + 7 = 11 ( con cá) nhất và bể thứ hai. Muốn tìm số cá ở cả hai bể ta Đáp số: 11 con cá làm như thế nào?
 9. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Luyện tập 1. Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm ảnh? 15 tấm Tóm tắt: Anh: ? tấm 7 tấm Em:
 10. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Luyện tập Bài1. Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm ảnh? 15 tấm Tóm tắt: Anh: Bài giải : ? tấm 7 tấm Em: Số tấm bưu ảnh của em là: 15 – 7 = 8 (tấm ) Để biết số tấm bưu Số tấm bưu ảnh của hai anh em có : ảnh của hai anh em, ta phải làm gì ? 15 + 8 = 23 ( tấm) Đáp số : 23 tấm
 11. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính Bài 3. Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó : 27 kg Bao gạo : 5 kg ? kg Bao ngô: Bài giải: Bao ngô cân nặng là : 27 + 5 = 32 ( kg) Cả hai bao cân nặng là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg
 12. T ứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2010 Thhứnăm ngày 29tháng 10 năm 2008 Toán : BàiToán giải bằng hai phép toán tính ài toán giải bằng hai phép tính B Bài 2. Thùng thứ nhất đựng 18 l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 l dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu ? Bài giải: Số lít dầu thùng thứ hai là: 18 + 6 = 24 ( lít) Số lít dầu cả hai thùng là: 18 + 24 = 42 (lít) Đáp số : 42 lít
 13. DẶN DÒ:  Chuẩn bị bài sau: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo) 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2