Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Chia sẻ: Abcdef_22 Abcdef_22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
406
lượt xem
65
download

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

  1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. A- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: - Hát 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học.
  2. - Gọi tên các hình? - Hình tam giác, tứ giác, tam - Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy giác.... - Đọc : Hình tròn. là hình tròn. - Đưa một số đồ vật có mặt là hình tròn. - Hình tròn. - Nêu tên hình? b) HĐ 2: GT tâm, đường kính, bán kính. - vẽ hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK như SGK: - Đọc : Tâm O - Chỉ vào tâm của hình tròn và GT: Điểm này gọi là tâm của hình tròn( - Đọc: Đường kính AB tên là O) - Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt hình tròn ở hai điểm A và B gọi là - Đọc: Bán kính OM có độ dài đường kính AB. bằng một nửa độ dài AB. - Từ tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua
  3. tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi - quan sát là bán kính OM của hình tròn tâm - thực hành theo HD của GV: + Xác định bán kính. O. c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng + Xác định tâm hình tròn + Vẽ hình tròn compa. - GT chiếc compa. + Xác định độ dài bán kính trên compa. Đặt đầu nhọn của compa trùng điểm O trên thước, mở dần compa cho đến khi bút chì chạm vào vạch số 2cm. + Đặt đầu nhọn của com pa và chỗ - Quan sát và trả lời: a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN, muốn đặt tâm hình tròn, giữ chặt đầu nhọn và quay đầu bút chì 1 PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ. b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán vòng, ta dược hình tròn tâm O bán kính 2cm. kính là OA, OB. d) HĐ 4: Luyện tập - CD không là đường kính vì CD
  4. không đi qua tâm O. * Bài 1: - Vẽ hình như SGK - Gọi HS vừa chỉ vừa trả lời câu - HS tự vẽ hình vào nháp hỏi. - Vì sao CD không gọi là đường - Thực hành vẽ vào vở. + Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn kính của Hình tròn? độ dài đoạn thẳng OD(Sai. Vì OC và OD đều là bán kính) * Bài 2: + Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn - Gọi 2 HS lên bảng tự vẽ. độ dài đoạn thẳng OM(Sai. Vì OC - Quan sát , HD HS vẽ. và OM đều là bán kính) - Chữa bài, nhận xét. + Độ dài đoạn thẳng OC bằng một * Bài 3: phần hai độ dài đoạn thẳng - Vẽ hình tròn tâm O, đường kính CD(Đúng. Vì và bán kính có độ dài CD, bán kính OM vào vở? bằng 1/2 dường kính) - Gọi HS chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai?
  5. - Bằng 1/2 - Gấp 2 lần 3/ Củng cố: - Độ dài bán kính hình tròn bằng một phần mấy độ dài đường kính của HT? - Độ dài đường kính gấp mấy lần độ dài bán kính? + Dặn dò: Ôn lại bài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản