intTypePromotion=3

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập So sánh các số trong phạm vi 100000

Chia sẻ: Abcdef_22 Abcdef_22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
6
download

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập So sánh các số trong phạm vi 100000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu - Củng cố về so sánh các số có 5 chữ số, thứ tự các số. - Rèn KN so sánh số và tính toán cho HS - GD HS chăm học. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/Tổ chức: 2/ Luyện tập: *Bài 1: Điền dấu ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập So sánh các số trong phạm vi 100000

  1. Ôn tập So sánh các số trong phạm vi 100000 I. Mục tiêu - Củng cố về so sánh các số có 5 chữ số, thứ tự các số. - Rèn KN so sánh số và tính toán cho HS - GD HS chăm học. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Tổ chức: - Hát 2/ Luyện tập: *Bài 1: Điền dấu > ; < ; = vào chỗ - Đọc đề trống. - So sánh các số với nhau
  2. - Muốn điền dấu đúng ta làm ntn? - Lớp làm nháp - Gọi 3 HS làm trên bảng 54321 > 54213 57987 > 57978 89647 < 89756 64215 < 65421 24789 < 42978 78901 < 100 000 - HS khác nhận xét. - Nhận xét, cho điểm. *Bài 2: Khoanh tròn vào số lớn - So sánh các số với nhau nhất - Lớp làm phiếu HT - Làm thế nào để tìm được số lớn - HS nhận xét nhất? a) Khoanh tròn vào số: 76895 - Gọi 2 HS làm trên bảng b) Khoanh tròn vào số: 43720 - Giao phiếu HT a) 67598; 67958; 76589; 76895.
  3. - Làm vở b) 43207; 43720; 32470; 37402. - Chấm bài, nhận xét. a)Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến *Bài 3: bé. a)Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến 74152; 64521; 47215; 45512. b)Xếp các số theo thứ tự từ bé đến bé. lớn. 74152; 47215; 64521; 45512. b)Xếp các số theo thứ tự từ bé đến 78615; 76851; 87516; 87561 lớn. 87561; 87516; 76851; 78615. - Gọi 2 HS làm trên bảng - Ta đếm số các chữ số, số nào - Chấm bài, nhận xét. nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. 3/Củng cố: Nếu 2 số có số chữ số bằng nhau - Nêu cách so sánh số có năm chữ thì: số? - Ta SS từ hàng nghìn. Số nào có hàng nghìn lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn bằng nhau thì ta SS đến hàng trăm. Số
  4. nào có hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng trăm bằng nhau thì ta SS đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn - Dặn dò: Ôn lại bài. hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng chục bằng nhau thì ta SS đến hàng đơn vị. Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn , hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản