Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
378
lượt xem
53
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.Mục tiêu: +Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức. +Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức. +Biết nhân hai đơn thức. +Biết cách viết gọn một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành dạng thu gọn. b.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức

  1. đơn thức A.Mục tiêu: +Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức. +Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức. +Biết nhân hai đơn thức. +Biết cách viết gọn một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành dạng thu gọn. b.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi các bài tập. -HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ. c.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp(1 ph) II. Kiểm tra bài cũ -Câu hỏi: a)Để tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho, ta làm thế nào ? b)Làm bài tập 9/29 SGK:
  2. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x=1 và y = 1/2. *Chữa BT9/29 SGK: Thay x=1 và y=1/2 vào biểu thức ta có: x2y3 + xy = 3 1 1115 2 1    1.    2 2828 III. Bài mới -ĐVĐ: Hôm nay ta tìm hiểu dạng biểu thức gọi là đơn thức. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đơn thức -Thế nào là một đơn thức ? Để biết 1.Đơn thức: hãy làm bài ?1: Bảng phụ như SGK a)Nhận xét: Sắp xếp các đơn thức bổ xung thêm 9; 3/6; x; y. ?1 thành hai nhóm. Biểu thức chứa +, - Biểu thức còn lại: 4 xy2; -3/5x2 y3x; 3-2y; 10x+y; 2 x2(-1/2)y3x; 5(x+y) -Gọi 2 HS lên bảng mỗi em xếp 1 2 x2 y…. cột theo yêu cầu của ?1. -Nói: Các biểu thức ở nhóm 2 là các
  3. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng đơn thức, còn ở nhóm 1 không phải -Đại diện HS trả lời: Đơn thức là là đơn thức. biểu thức đại số chỉ gồm một số, -Vậy theo em thế nào là đơn thức? hoặc một biến, hoặc một tích giữa -Theo em số 0 có phải là đơn thức các số và các biến. -Số 0 cũng là một đơn thức vì số 0 không ? Vì sao? -GV: Số 0 được gọi là đơn thức cũng là 1 số. -Đọc chú ý. không. -Cho đọc chú ý SGK. -Lấy thêm ví dụ về đơn thức. -Yêu cầu làm ?2, chú ý lấy các đơn -Làm BT 10/32: Bạn Bình viết sai một ví dụ (5-x)x2, không phải là đơn thức khác dạng đã có. -Củng cố bằng BT10/32 SGK thức vì có chứa phép trừ. Hoạt động 2: Đơn thức thu gọn. -Xét đơn thức 10x6y3 có mấy biến? 2.Đơn thức thu gọn: -Đơn thức 10x6y3 có hai biến x và y, Các biến có mặt mấy lần và được viết dưới dạng nào? các biến có mặt một lần dưới dạng -Ta nói đơn thức 10x6y3 là đơn thức một luỹ thừa với số mũ nguyên thu gọn. 10 là hệ số, x6y3là phần dương.
  4. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng biến của đơn thức. Vậy thế nào là -Trả lời như SGK trang 31. đơn thức thu gọn? -VD như SGK. -Đơn thức thu gọn gồm mấy phần ? -BT 12/32 SGK: -Yêu cầu lấy ví dụ về đơng thức thu Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5 gọn, chỉ ra phần hệ số và phần biến. phần biến là x2y. -Yêu cầu làm BT12/32 SGK: Hoạt động 3: Bậc của đơn thức -Xét đơn thức 2x5y3z. Hỏi đã thu 3.Bậc của đơn thức: đơn thức 2x5y3z đã thu gọn có gọn chưa ? Hãy xác định phần hệ số, phần biến, số mũ của mỗi biến? tổng các số mũ của các biến 5 + 3 + -Tổng các số mũ của các biến là 5 + 1 = 9 Gọi 9 là bậc của đơn thức 2x5y3z. 3 + 1 = 9 Nói 9 là bậc của đơn thức đã cho. Vậy thế nào là bậc của đơn Số thực  0 là đơn thức bậc không. thức có hệ số khác 0? Số 0 gọi là đơn thức không có bậc. -Nêu chú ý SGK. Hoạt động 4: Nhân hai đơn thức
  5. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Hỏi: 4.Nhân hai đơn thức: +Cho A = 32.167; B = 34.166. Tính Tính: A.B = 32.167  34.166 = (32 . 34).( 167 . 166) A.B ? = 36. 1613 -Gọi đại diện học sinh lên bảng làm. Tương tự: (2x2y) . (9xy4) = (2.9).(x2.x) . (y.y4) -Bằng cách tương tự hãy tì tích của hai đơn thức sau : 2x2y và 9xy4. = 18.x3y5. Qui tắc: nhân các hệ số với nhau, -Vậy muốn nhân hai đơn thức ta nhân các phần biến với nhau. làm thế nào? Chú ý: SGK ?3: Tìm tích: (-1/4.x3).(-8xy2) -Yêu cầu HS đọc chú ý SGK. =2x4y2. -Yêu cầu làm ?3. IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Cần nắm vững các kiến thức cơ bản của bài. -BTVN: số 11/32 SGK; Số 14, 15, 16, 17, 18/11 SBT. -Đọc bài đơn thức đồng dạng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản