Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : luyện tập nghiệm của đa thức một biến

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
250
lượt xem
15
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : luyện tập nghiệm của đa thức một biến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.Mục tiêu: +HS nắm chắc được khái niệm nghiệm của đa thức một biến. +Biết cách tìm nghiệm của đa thức một biến. +HS biết một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm… hoặc không có nghiệm, số nghiệm của một đa thức không vượt quá bậc của nó. b.Chuẩn bị của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : luyện tập nghiệm của đa thức một biến

  1. luyện tập nghiệm của đa thức một biến A.Mục tiêu: +HS nắm chắc được khái niệm nghiệm của đa thức một biến. +Biết cách tìm nghiệm của đa thức một biến. +HS biết một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm… hoặc không có nghiệm, số nghiệm của một đa thức không vượt quá bậc của nó. b.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi các bài tập. -HS: Bảng nhóm, bút dạ. c.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp(1 ph) II. Kiểm tra bài cũ (5 ph) Câu hỏi: Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x)?
  2. Tớnh giỏ trị của đa thức P(x) = tại x = 0; 1; 2 từ 3x 2  2 x  1 đú khẳng định số nào là nghiệm của đa thức P(x) trong ba số trờn. III. Bài mới HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: luyện tập
  3. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Yờu cầu Hs đọc đề bài 54 SGK *Bài 54 SGK tr.48 1 1 tr.48 da thức a,Thay vào x P( x)  5 x  10 2 -Muốn kiểm tra một số cú phải là 1 1111 ta cú: P    5.     1  0  10  10 2 2 2 nghiệm của đa thức một biến ta làm 1 Vậy khụng là nghệm của P(x) x thế nào? 10 -Ta thay giỏ trị của biến đú vào đa b, Thay x = 1 và x = 3 vào thức, nếu giỏ trị của đa thức bằng 0 ta cú: Q( x)  x 2  4 x  3 thỡ ta núi giỏ trị của Q(1)  12  4.1  3  1  4  3  0 Q(3)  32  4.3  3  9  12  3  0 biến đú là nghiệm của đa thức. Vậy x = 1 và x = 3 là nghiệm của -Yờu cầu một Hs lờn bảng tớnh, cả Q(x) lớp làm ra vở sau đú nhận xột bài *Bài 1:Tỡm nghiệm của đa thức của bạn trờn bảng. a, Ta cú: -2x + 4 = 0  2x = 4  x
  4. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Cho Hs nờu lại quy tắc chuyển vế. -Đưa đề bài 1 lờn bảng phụ: Tỡm nghiệm của đa thức sau: a, -2x +4 b, 5x + 12 c, -10x – 2. -Muốn tỡm nghiệm của đa thức ta làm thế nào?
  5. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng 12 -Ta cho giỏ trị của đa thức đú bằng Vậy x = là nghiệm của đa thức  5 0 rồi tỡm giỏ trị của biến tương ứng c, Ta cú: -10x – 2 = 0  -10x = 2 -Hs đọc kĩ lại bài và 3 Hs lờn bảng 1 x=  5 làm 3 ý. 1 Vậy x = là nghiệm của đa thức.  -Cả lớp làm sau đú nhận xột. 5 -Tỡm bậc của cỏc đa thức trờn? *Bài 2: Chứng minh rằng cỏc đa -Cỏc đa thức trờn là đa thức bậc 1. thức sau khụng cú nghiệm: a, Cú: x4 ≥ 0  P(x) = x4 + 1 ≥ 1 >0 -Ta tỡm được mấy nghiệm của mỗi đa thức? Vậy P(x) khụng cú nghiệm. b, Cú x4 ≥ 0; x2 ≥ 0 -Mỗi đa thức ta tỡm được một  x4 + x2 ≥ 0  Q(x) = x4 + x2 + 1 nghiệm -GV nhấn mạnh lại nhận xột: Số ≥1>0 nghiệm của Vậy Q(x) khụng cú nghiệm. mỗi đa thức khụng vượt quỏ bậc *Bài 3: Cho đa thức bậc hai: P(x) = ax2 + bx + c, biết a + b + c = của nú. -Đưa bài 2 ra bảng phụ và yờu cầu 0. HS đọc đề bài: chứng minh rằng Chứng tỏ rằng đa thức cú một cỏc đa thức sau khụng cú nghiệm.: nghiệm bằng 1. a, P(x) = x4 + 1 Thay x = 1 vào đa thức ta cú: b, Q(x) = x4 + x2 + 1 P(1) = a.12 + b.1 + c = a + b + c = 0
  6. IV. Đánh giá bài dạy (2ph). -Nắm chắc khỏi niệm thế nào là nghiệm của đa thức một biến và biết kiểm tra xem số nào là nghiệm của một đa thức một biến. -Biết được một đa thức cú số nghiệm khụng vượt quỏ bậc của nú. -Làm cỏc cõu hỏi ụn tập chương và chuẩn bị cho tiết sau ụn tập chương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản