intTypePromotion=1

Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Vẽ chân dung

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
421
lượt xem
20
download

Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Vẽ chân dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là tranh chân dung. *Kỹ năng: - Biết cách vẽ tranh chân dung. *Thái độ: -Vẽ được chân dung bạn hay người thân. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; -Tranh ảnh chân dung. -Hình minh hoạ cách vẽ tranh chân dung. Học sinh; -Tranh ảnh chân dung. -Đồ dùng vẽ của học sinh. 2.Phương pháp dạy học: -Trực quan, vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 8A.….. 8B 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Vẽ chân dung

  1. Vẽ chân dung I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là tranh chân dung. *Kỹ năng: - Biết cách vẽ tranh chân dung. *Thái độ: -Vẽ được chân dung bạn hay người thân. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; -Tranh ảnh chân dung. -Hình minh hoạ cách vẽ tranh chân dung. Học sinh; -Tranh ảnh chân dung. -Đồ dùng vẽ của học sinh. 2.Phương pháp dạy học: -Trực quan, vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 8A.….. 8B 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết
  2. bị tài gian liệu I. Quan sát, nhận xét. Hoạt động 1. Hướng dẫn HS HS trả lời theo hiểu các quan sát nhận xét nhân. GV giới thiệu một số tranh, +ảnh chân dung là sản ảnh chân dung và gợi ý học phẩm được chụp bằng máy sinh nhận ra: ảnh….. Tranh +Sự khác nhau tranh và ảnh ảnh +Tranh chân dung là tác +Đặc điểm các nét mặt phẩm hội hoạ do hoạ sỹ chân +Trạng thái tình cảm trong vẽ… dung tranh. GV yêu cầu HS quan sát tranh để HS nhận ra: ?Tranh chân dung là tranh vẽ như thế nào. ? Có thể vẽ tranh chân dung
  3. như thế nào. GV kết kuận: + Có nhiều loại tranh chân dung. +Vẽ phải chú ý đến nét mặt và sự biểu hiện tình cảm của nó. Hoạt động 2. Hướng dẫn HS cách vẽ GV hướng dẫn bằng hình minh hoạ và lưu ý học sinh; vẽ chân dung cũng tiến hành như bài vẽ theo mẫu, vẽ bao quát trước vẽ chi tiết sau. Hình minh họa cách +Tranh chân dung là tranh vẽ vẽ về một con người cụ
  4. thể nào đó. +Có thể vẽ chân dung bán thân, toàn thân, chân dung nhiều người. II. Cách vẽ. Vẽ phác hình dáng khuôn mặt, vẽ đường trục. - Tìm tỷ lệ các bộ phận - Vẽ chi tiết Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý. Hoạt động 3. Hướng dẫn HS - Hoàn thành bài vẽ. làm bài GV gợi ý HS nhận xét hình 1- Học sinh nhận xét theo ý Bài vẽ mình về; của 2 .SGK
  5. GV yêu cầu HS tập vẽ chân - Tỷ lệ các bộ phận. học dung chú ý đến biểu hiện tình - Hình vẽ, nét vẽ. sinh cảm. GV gọi 3 HS lên bảng vẽ chân dung bạn. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập. Băng GV gợi ý HS nhận xét bài vẽ dán trên bảng của HS. bảng HDVN: - Sưu tầm tranh chân dung. - Xem trước bài 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2