Giáo án tin học 9_ tiết 14+15

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
79
lượt xem
3
download

Giáo án tin học 9_ tiết 14+15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI HỌC - Biết đặt điểm dừng Tab - Biết định dạng được kiểu đường cho Tab - Rèn kĩ năng thực hành B. CHUẨN BỊ Giáo viên: Mẫu văn bản Học sinh: B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC I.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 9_ tiết 14+15

  1. Tiết 14: THỰC HÀNH A. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Biết đặt điểm dừng Tab - Biết định dạng được kiểu đường cho Tab - Rèn kĩ năng thực hành B. CHUẨN BỊ Giáo viên: Mẫu văn bản Học sinh: B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Đề thực hành, bài tập thực hành II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH Kiến thức về định dạng Tab
  2. C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I. Kiểm tra bài cũ II. Bài mới - HS khởi động chương trình Word và gõ văn bản theo mẫu dưới đây: BẢNG GIÁ STT Tên mặt hàngĐơn giá Số lượng Thành tiền Đĩa CD 01 2000 50 10.000 Nhãn đĩa 02 500 1000 500.00 Giấy in 03 45000 100 4500.0 Mực in 04 120000 2 240.00 05 Bút 2000 10 200.00
  3. Bảng 06 10000 30 300.00 Vở bài tập 07 1000 1000 1.0000 08 Sách Toán 6000 50 300.00 Sách Văn 09 7000 30 210.00 10 Sách Tin 5000 20 100.00 Yêu cầu: 1. Lưu văn bản với tên baitap4 và lớp của mình. 2. Định dạng Tab Theo mẫu 3. Lưu văn bản lại
  4. Tiết 15: THỰC HÀNH A. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Biết đặt điểm dừng Tab - Biết định dạng được kiểu đường cho Tab - Rèn kĩ năng thực hành B. CHUẨN BỊ Giáo viên: Mẫu văn bản Học sinh: B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Đề thực hành, bài tập thực hành II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH Kiến thức về định dạng Tab
  5. C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I. Kiểm tra bài cũ II. Bài mới - HS khởi động chương trình Word và mở văn Bảng giá rồi định dạng Tab theo mẫu sau: BẢNG GIÁ STT Tên mặt hàngĐơn giá Số lượng Thành tiền 01 ....... Đĩa CD ------- 2000 ........... 50 ________ 10.000 02 ....... Nhãn đĩa -------- 500 ......... 1000 ______ 500.000 03 ....... Giấy in ------- 45000 .......... 100 _______4500.000 04 ....... Mực in ----- 120000 ............ 2 ________ 240.000 05 ....... Bút ------------ 2000 ........... 10 _______ 200.000 06 ....... Bảng --------- 10000 ........... 30 _______ 300.000 07 ....... Vở bài tập ---- 1000 ......... 1000 ____ 1.0000.000
  6. 08 ....... Sách Toán ---- 6000 ........... 50 _______ 300.000 09 ....... Sách Văn ----- 7000 ........... 30 _______ 210.000 10 ....... Sách Tin ------ 5000 ........... 20 _______ 100.000 THỰC ĐƠN STT Tên món ănĐơn giá Số lượng Thành tiền 01 ....... Cua hấp ....... 120000 ----------- 1 ____ 120000 02 ....... Tôm chiên ... 100000 ----------- 1 ____ 100000 03 ....... Lươn sào ....... 70000 ----------- 3 ____ 210000 04 ....... Mực sào ......... 90000 ----------- 4 ____ 360000 Yêu cầu: 1. Soạn văn bản theo mẫu và lưu văn bản với tên thucdon
Đồng bộ tài khoản