Tài liệu tin học lớp 9

Xem 1-20 trên 272 kết quả Tài liệu tin học lớp 9
 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học lớp 5 - tiết 9 - bài 2: sử dụng bình phun màu i/ mục tiêu: -', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p phalinh13 05-08-2011 214 28   Download

 • Giáo án tin học 9 Tiết 50 : Chương trình bảng tính là gì ? (Tiết 1) A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học sinh: - Hiểu được chương trình bảng tính là gì? - Biết khái niệm về bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng, biết được các chương trình bảng tính. - Phát huy tính tích cực của học sinh. B. Chuẩn bị: Một số các bảng điểm, bảng theo dõi kết quả học tập, mạng máy tính. C. Các hoạt động dạy học I - Kiểm tra: Kết hợp trong bài II-...

  pdf5p phalinh6 10-07-2011 196 46   Download

 • MỤC TIÊU Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: nhanh và chính xác. Phát triển tư duy logic, rèn kĩ năng quan sát ghép hình . B. ĐỒ DÙNG Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan.

  pdf5p phalinh13 05-08-2011 104 21   Download

 • I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành. 3) Thái độ: - Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự II- Chuẩn bị: 1) Tài liệu tham khảo: - Gv: Bài tập Excel.

  pdf13p phalinh6 10-07-2011 272 19   Download

 • Kiến thức: - kỹ năng định dạng văn bản -Sử dụng được các chức năng định dạng. bKĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. cThái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: aCủa giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto bCủa học sinh: - Đồ dùng học tập.

  pdf11p phalinh6 11-07-2011 98 19   Download

 • I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành. 3) Thái độ: - Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự II- Chuẩn bị: 1) Tài liệu tham khảo: - Gv: Bài tập Excel. 2) Phương pháp:

  pdf13p phalinh6 10-07-2011 147 16   Download

 • Kiến thức: - Học sinh biết được cách chớp một ảnh bằng snagit trên destop. - Học sinh hiểu được phần mềm và vận dụng vào để chớp ảnh bằng phần mềm. bKĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. cThái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: aCủa giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto bCủa học sinh:

  pdf10p phalinh6 11-07-2011 82 16   Download

 • Kiến thức: - Biết được các thành phần cơ bản có trên cửa sổ powerpoint b. Kĩ năng: - Biết vận dụng trong khi làm bài tập. c. Thái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: a. Của giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto b. Của học sinh: - Đồ dùng học tập.

  pdf10p phalinh6 11-07-2011 119 16   Download

 • Kiến thức: - Nhập được nội dung văn bản trên các Slide - Tạo được các đối tượng trên các Slide. b. Kĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. c. Thái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: a. Của giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto b. Của học sinh: - Đồ dùng học tập.

  pdf9p phalinh6 11-07-2011 64 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - tiết 41: bài thực hành tổng hợp (t2)', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p phalinh6 10-07-2011 253 12   Download

 • I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs nắm được cú pháp, chức năng của các hàm trong chương IV 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được kiến thức để làm bài kiểm tra 3) Thái độ: - Hs nghiêm túc làm bài kiểm tra. II- Chuẩn bị 1) Tài liệu tham khảo: - Bài tập Excel. 2) Phương pháp: - Thực hành

  pdf6p phalinh6 10-07-2011 72 11   Download

 • I- Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Hs được ôn lại lý thuyết đã học trong học kỳ I 2) Kỹ năng: - Từ lý thuyết đã học Hs có thể vận dụng để thực hành thành thạo các bài thực hành. 3) Thái độ: - Hs chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. II- Chuẩn bị 1) Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Excel.

  pdf13p phalinh6 10-07-2011 53 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - tiết 45 : ôn tập (t1)', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh6 10-07-2011 63 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 định dạng đoạn văn bản - tiết 12: thực hành', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p phalinh6 10-07-2011 66 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - bài 1: làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh6 10-07-2011 137 7   Download

 • - Mục tiêu * Đánh giá kết quả học tâp của HS qua chương. 1) Kiến thức: - Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được kiến thức để vẽ biểu đồ, đồ thị 3) Thái độ: - Hs trật tự, nghiêm túc thực hành. II- Chuẩn bị 1) Tài liệu tham khảo: - Bài tập Excel.

  pdf8p phalinh6 10-07-2011 62 7   Download

 • I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị 3) Thái độ: - Hs trật tự, nghiêm túc thực hành. II- Chuẩn bị 1) Tài liệu tham khảo: - Bài tập Excel. 2) Phương pháp: - Thực hành, vấn đáp.

  pdf9p phalinh6 10-07-2011 41 7   Download

 • I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs nắm được cách vẽ đồ thị để vẽ đồ thị. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được kiến thức để vẽ đồ thị 3) Thái độ: - Hs trật tự học bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài II- Chuẩn bị 1) Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Excel 2) Phương pháp: - vấn đáp, thuyết trình.

  pdf14p phalinh6 10-07-2011 52 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9_ tiết 39', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p toshiba1 29-08-2011 52 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - thực hành chương 3 - tiết 22: thực hành', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p phalinh6 10-07-2011 81 6   Download

Đồng bộ tài khoản