Dạy tin học lớp 9

Xem 1-20 trên 251 kết quả Dạy tin học lớp 9
 • Giáo án Tin học lớp 9 dưới đây, nhằm mục đích giúp học sinh biết được vì sao cần mạng máy tính, mạng máy tính là gì, biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính, làm quen với môn học và nhận biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

  doc121p bichngocunlovelycld 31-03-2014 282 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học lớp 5 - tiết 9 - bài 2: sử dụng bình phun màu i/ mục tiêu: -', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p phalinh13 05-08-2011 211 28   Download

 • Giáo án tin học 9 Tiết 50 : Chương trình bảng tính là gì ? (Tiết 1) A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học sinh: - Hiểu được chương trình bảng tính là gì? - Biết khái niệm về bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng, biết được các chương trình bảng tính. - Phát huy tính tích cực của học sinh. B. Chuẩn bị: Một số các bảng điểm, bảng theo dõi kết quả học tập, mạng máy tính. C. Các hoạt động dạy học I - Kiểm tra: Kết hợp trong bài II-...

  pdf5p phalinh6 10-07-2011 196 46   Download

 • Mục tiêu bài học - Biết cách chèn tranh và định dạng tranh - Biết cách chèn ký tự đặc biệt - Biết cách chèn chữ nghệ thuật B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

  pdf6p phalinh6 11-07-2011 91 24   Download

 • A. Mục tiêu bài học - Biết cách vẽ các hình đơn giản - Biết cách đổ màu cho đối tượng - Biết cách tạo các hiệu ứng cho đối tượng B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng

  pdf4p phalinh6 10-07-2011 80 14   Download

 • Dưới đây là Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh. Thông qua việc tham khảo bài giáo án này sẽ bổ sung thêm tư liệu cho các bạn trong việc biên soạn một bài giáo án điện tử nói chung và giáo án điện tử môn Tin học nói riêng.

  doc4p hungal 01-08-2016 51 13   Download

 • A. Mục tiêu bài học - Nêu được cách khởi động windows explorer - Nêu được thành phần của cửa sổ windows explorer B. Chuẩn bị Hình minh hoạ C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: 5’ - Nêu các nhóm chính của menu start?

  pdf8p phalinh6 10-07-2011 72 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - tiết 41: bài thực hành tổng hợp (t2)', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p phalinh6 10-07-2011 252 12   Download

 • Thực hành các thao tác với tệp tin (T1) A. Mục tiêu bài học - Học sinh thực hiện thành thạo thao tác tạo một tệp tin văn bản ở word - Đổi tên tệp tin - Sao chép tệp tin vào thư mục B. Chuẩn bị C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2.

  pdf4p phalinh6 10-07-2011 84 9   Download

 • Mục tiêu bài học - Nhận biết được các kiểu Tab - Biết đặt điểm dừng Tab - Biết định dạng được kiểu đường cho Tab B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I.

  pdf7p phalinh6 10-07-2011 37 9   Download

 • A. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác với windows - Khởi động windows, khởi động cửa sổ windows explorer B. CHUẨN BỊ C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Hoạt động 1: Học sinh bật máy tính lên và chờ máy khởi động.

  pdf5p toshiba1 29-08-2011 71 9   Download

 • A. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh thực hiện thành thạo thao tác tạo một tệp tin văn bản ở word - Đổi tên tệp tin - Sao chép tệp tin vào thư mục B. CHUẨN BỊ C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Tạo một file văn bản có nội dung như sau.

  pdf5p toshiba1 29-08-2011 66 9   Download

 • Mục tiêu bài học - Biết cách tạo bảng biểu - Biết thay đổi độ rộng của cột hoặc hàng B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1.

  pdf7p phalinh6 10-07-2011 46 8   Download

 • Mục tiêu bài học - Biết cách tạo khung, màu nền cho đoạn bôi đen - Biết cách tạo chữ hoa lớn đầu đoạn - Biết cách tạo cột báo B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh...

  pdf8p phalinh6 10-07-2011 67 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - tiết 45 : ôn tập (t1)', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh6 10-07-2011 63 7   Download

 • Mục tiêu bài học - Học sinh thực hiện thành thạo thao tác tạo thư mục - Đổi tên được thư mục - Sao chép thư mục B. Chuẩn bị C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1.

  pdf5p phalinh6 10-07-2011 53 7   Download

 • A. Mục tiêu bài học - Học sinh chỉ được các đâu là màn hình nền - Chỉ được các biểu tượng chính trên màn hình nên - Chỉ được thanh Taskbar, nút start… B. Chuẩn bị Hình minh hoạ C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài Khi khởi động trên màn hình windows có những gì?

  pdf5p phalinh6 10-07-2011 52 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 định dạng đoạn văn bản - tiết 12: thực hành', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p phalinh6 10-07-2011 65 7   Download

 • Mục tiêu bài học - Nắm được cách lưu văn bản - Nắm được cách mở văn bản đã có sẵn trong máy - Nắm được cách tạo một văn bản trắng B. Chuẩn bị Mẫu văn bản, Máy tính C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu 1: Nêu quy tắc gõ tiếng việt II. Bài mới 1.

  pdf6p phalinh6 10-07-2011 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - bài 1: làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh6 10-07-2011 134 7   Download

Đồng bộ tài khoản