intTypePromotion=3

Giáo án toán lớp 4 - YẾN, TẠ, TẤN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
714
lượt xem
59
download

Giáo án toán lớp 4 - YẾN, TẠ, TẤN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS - Bước đầu nhận biết được về độ lớn của Yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và kilôgam. - Biết chuyển đổi đơn vị đo khôi lượng ( từ đơn vị lớn ra đơn vị bé ) - Biết thực hiện phép tính với các số lượng ( trong phạm vi đã học ) - Thứ tự các số - Cách nhận biết giá trị của từng chữ số, số theo hàng và lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - YẾN, TẠ, TẤN

  1. YẾN, TẠ, TẤN I/ Mục đích, yêu cầu Giúp HS - Bước đầu nhận biết được về độ lớn của Yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và kilôgam. - Biết chuyển đổi đơn vị đo khôi lượng ( từ đơn vị lớn ra đơn vị bé ) - Biết thực hiện phép tính với các số lượng ( trong phạm vi đã học ) - Thứ tự các số - Cách nhận biết giá trị của từng chữ số, số theo hàng và lớp III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Kiểm tra bài cũ : 1. Chúng ta đã học được những lớp nào ? - HS trả lời 2. Mỗi lớp có mấy hàng ? Cho ví dụ 3. Muốn đọc số có nhiều chữ số ta phải làm gì ? 4. Muốn viết số có nhiều chữ số ta làm thế nào ? II.Bài mới
  2. 1/ Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta học qua dạng mới là đơn vị đo khối lượng. Các em sẽ được học về độ lớn cũng như mối quan hệ giữa chúng. 2. Bài giảng :  Giới thiệu đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn a. Giới thiệu đơn vị yến - Yêu cầu HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học - GV giới thiệu : Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục kg người ta còn dùng đơn vị yến. - GV ghi lên bảng: 1 yến = 10 kg - HS nhắc nhiều em - Yêu cầu HS đọc 1 yến = 10 kg 10 kg = 1 yến Vậy mua 2 yến gạo tức là mua bao nhiêu - 20 kg kg gạo ? - 1 yến khoai. Có 10 kg khoai tức là có mấy yến khoại ? b. Giới thiệu tạ
  3. - GV giới thiệu để đo các vật nặng hơn yến người ta còn dùng đơn vị tạ. - GV ghi lên bảng 1 tạ = 10 yến - HS nhắc nhiều em - Yêu cầu HS đọc : 1 tạ = 10 yến 10 yến = 1 tạ => Vậy mua 2 tạ gạo là mua bao nhiêu - 20 yến gạo yến - 200 kg gạo Mua 2 tạ gạo là mua bao nhiêu kg gạo ? 2 tạ gạo - Có 10 yến gạo tức là có mấy tạ gạo c. Giới thiệu tấn - GV giới thiệu để đo các vật nặng hàng chục ta người ta còn dùng đơn vị tạ. - HS đọc nhiều em - GV ghi lên bảng 1 tấn = 10 tạ 1 tấn = 1000 kg - Yêu cầu HS đọc : 1 tấn = 10 tạ 10 tấn = 1000 kg 1000 kg = 1 tấn 10 tạ = 1 tấn - 30 tạ - Vậy mua 3 tấn gạo là mua bao nhiêu tạ - 3000 kg gạo ? Bao nhiêu kg gạo ? - 30 tạ
  4. - Có 3000 kg gạo là có mấy tạ gạo , bao - 3 tấn gạo nhiêu tấn gạo ?  Thực hành - HS nhận xét Bài 1 : Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - HS và GV kết luận điền đúng a. Con bò cân nặng 2 tạ b. Con gà cân nặng 2 kg c. Con voi cân nặng 2 tấn Bài 2: - HS nêu - GV hướng dẫn HS làm chung 1 yêu cầu Ví dụ : 5 yến = ? kg 1 yến = 10 kg 5 yến = 5 x 10 = 50 kg vậy 5 yến = 50 kg - Yêu cầu HS làm bài tập - HS làm bài. Lớp nhận xét - GV và HS nêu kết quả đúng a. 1 yến = 10 kg 5 yến = 50 kg 10 kg = 1 yến 8 yến = 80 kh
  5. 1 yến 7 kg = 17 kg 5 yến 3 kg = 53 kg b. 1 tạ = 10 yến 4 tạ = 40 yến 10 yến = 1 tạ 2 tạ = 20 yến 1 tạ = 100 kg 2 tạ = 200 kg 100 kg = 1 tạ 9 tạ = 900 kg 4 tạ 60 kg = 460 kg c. 1 tấn = 10 tạ 3 tấn = 30 tạ 10 tạ = 1 tấn 8 tấn = 80 tạ 1 tấn = 1000 kg 2 tấn 85 kg = 2085 - HS làm bài kg - Lớp nhận xét Bài 3: - Yêu cầu HS làm bài - HS và GV nhận xét và nêu kết quả đúng 18 yến + 26 yến = 44 yến 648 tạ - 75 tạ = 573 tạ - HS đọc bài toán 135 tạ x 4 = 530 tạ - HS làm bài. Lớp nhận xét, sửa 512 tấn : 8 = 64 tấn sai. Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề bài toán
  6. - Yêu cầu HS tóm tắt rồi làm bài vào vở - HS và GV kết luận đúng 3 tấn Chuyến trước : 3 tạ ? tạ Chuyến sau : Giải 3 tấn = 30 tạ Chuyến sau xe đó chở được số muối 30 + 3 = 33 ( tạ ) Cả 2 chuyến xe chở được số muối : 30 + 33 = 63 ( tạ ) Đáp số : 63 tạ 3. Củng cố, dặn dò : - HS trả lời - Yêu cầu HS trả lời 1 yến = ? kg 10 kg = ? yến 1 tạ = ? yến 10 yến = ? tạ 1 tấn = ? kg ? tạ
  7. 1000 kg ? tạ = ? tấn *Bài sau : Bảng đơn vị đo khối lượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản