Giáo dục - Đào tạo với phát triển nhân lực: Trí thức khoa học xã hội nhân văn với sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
13
lượt xem
3
download

Giáo dục - Đào tạo với phát triển nhân lực: Trí thức khoa học xã hội nhân văn với sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày về trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội nhân văn, nghiên cứu các đề tài, các chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để hoạch định đường lối và chính sách phát triển, chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục - Đào tạo với phát triển nhân lực: Trí thức khoa học xã hội nhân văn với sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản