intTypePromotion=1

Giáo trình căn bản về mạng máy tính - Lê Đình Danh 6

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
371
lượt xem
144
download

Giáo trình căn bản về mạng máy tính - Lê Đình Danh 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lê Đình Danh - Giáo trình Mạng máy tính 5.5. PHÂN CHIA MẠNG CON Những ích lợi của việc phân chia mạng con - Dễ quản lý hơn (vì số trạm ít hơn). - Hạn chế miền quảng bá, tăng hiệu quả truyền thông trong mạng. Ví dụ: một mạng LAN có 10 máy, nếu dùng mạng lớp C sẽ có miền quảng bá tới 254 host, nếu dùng subnet mask thì miền quảng bá sẽ giảm xuống, hiệu quả mạng sẽ tăng lên. - Tăng cường mức độ bảo mật mức thấp cho LAN: mỗi mạng có một danh sách truy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình căn bản về mạng máy tính - Lê Đình Danh 6

  1. Lê Đình Danh - Giáo trình Mạng máy tính 5.5. PHÂN CHIA MẠNG CON Những ích lợi của việc phân chia mạng con - Dễ quản lý hơn (vì số trạm ít hơn). - Hạn chế miền quảng bá, tăng hiệu quả truyền thông trong mạng. Ví dụ: một mạng LAN có 10 máy, nếu dùng mạng lớp C sẽ có miền quảng bá tới 254 host, nếu dùng subnet mask thì miền quảng bá sẽ giảm xuống, hiệu quả mạng sẽ tăng lên. - Tăng cường mức độ bảo mật mức thấp cho LAN: mỗi mạng có một danh sách truy cập, theo danh sách này mạng có thể cho phép hay từ chối truy cập vào nó. - Có thể bán hoặc cho thuê các đại chỉ không được dùng đến: các công ty được sử hữu các mạng lớn lớp A, B có thể không dùng hết số địa chỉ của họ, họ có thể bán hoặc cho thuê chúng. Áp dụng: phân chia mạng 132.198.0.0 thành 14 mạng Subnet mask được xây dựng từ số bít 1 phần Netid cộng với phần mượn từ Hostid (số bit mược tối đa là số bit phần Hostid - 2). Tuỳ theo số lượng mạng con ta sẽ mượn số bit tương ứng, mượn n bit từ Hostid thì ta sẽ phân chia được 2n mạng con. Ta thấy 132.198.0.0 là một mạng thuộc lớp B. Để phân chia thành 14 mạng con, ta cần mượn 4 bit phần Hostid, vậy subnet mask là: 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000. 0000 0000 Hay 255.255.224.0 Sau đây là bảng các địa chỉ dùng riêng không được cấp cho các host trên mỗi mạng con khi thực hiện việc phân chia như trên: Mạng Địa chỉ mạng con Địa chỉ broadcast con 1 132.198.16.0 132.198.31.255 2 132.198.32.0 132.198.47.255 3 132.198.48.0 132.198.63.255 4 132.198.64.0 132.198.79.255 5 132.198.80.0 132.198.95.255 6 132.198.96.0 132.198.111.255 7 132.198.112.0 132.198.127.255 8 132.198.128.0 132.198.143.255 9 132.198.144.0 132.198.159.255 10 132.198.160.0 132.198.175.255 11 132.198.176.0 132.198.191.255 12 132.198.192.0 132.198.207.255 13 132.198.208.0 132.198.223.255 14 132.198.224.0 132.198.239.255 http://www.ebook.edu.vn 116
  2. Lê Đình Danh - Giáo trình Mạng máy tính 5.6. ĐỊA CHỈ IPV6 (đang tiếp tục bổ sung) 5.7. INTRANET VÀ INTERNET (đang tiếp tục bổ sung) 5.8. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN INTERNET (đang tiếp tục bổ sung) 5.9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (đang tiếp tục bổ sung) http://www.ebook.edu.vn 117
  3. Lê Đình Danh - Giáo trình Mạng máy tính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”, NXB Giáo dục, 1999. [2]. Nguyễn Đình Việt, Nghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tính, Luận án tiến sĩ, Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội, 2003. [3]. Nguyễn Hồng Sơn, “Giáo trình hệ thống mạng máy tính, CCNA Semester 1”, NXB Lao động- Xã hội, 2005. [4]. Nguyễn Đình Việt, Slides bài giảng môn học “Truyền số liệu và Mạng máy tính”, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội. [5]. Đào kiến Quốc, “Bài giảng mạng LAN”, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà nội. [6]. Các website: http://www.coltech.vnu.edu.vn http://www.quantrimang.com http://www.ebook.edu.vn ..... [7]. Một số tài liệu tiếng Anh nữa... http://www.ebook.edu.vn 118
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2