intTypePromotion=3

Giáo trình CorelDraw - Bài 3

Chia sẻ: đỗ Thị Tính | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
140
lượt xem
71
download

Giáo trình CorelDraw - Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp các bạn tạo được một hình phức tạp bằng cách kết hợp nhiều hình đơn giản lại với nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình CorelDraw - Bài 3

  1. Giaùo trình corel draw …………………………………………………………………………………………… Bài 3 KẾT HỢP ĐƯỜNG PATH Mục tiêu - Giúp các bạn tạo được một hình phức tạp bằng cách kết hợp nhiều hình đơn giản lại với nhau KẾT HỢP ĐƯỜNG PATH (SHAPING) 1. Chức năng cắt đối tượng ( Trim) - Tạo 2 đối tượng chồng lên nhau , đối tượng nào chọn trước là đối tượng cắt ./ - Vào Menu / Arrange / Shaping / Trim 2. Chức năng hàn đối tượng (weld) - Tạo hai đối tượng cần hàn , chọn cả 2 / vào menu / Arrange / Shaping/ wed 3. Chức năng tạo và lấy phần giao nhau (Intersert) - Tạo các đối tương chồng lên nhau , /chọn tất cả / vào Menu / Arrange / Shaping Interest 4. Chức năng nối đường path - Chọn hai đường path cần nối - Vào menu / arrange/ chọn close path/ close nodes with traight line CHỨC NĂNG VỀ ĐỐI TƯỢNG 1. Nhóm đối tượng .(Group) - 1-
  2. Giaùo trình corel draw …………………………………………………………………………………………… Giúp bạn khi chỉnh sửa 1 đối tượng mà không ảnh hưởng tới đối tương khác ,hoặc khi di chuyển nhiều đối tượng cùng 1 lúc mà không làm thay đổi vị trí của 1 đối tong trong nhóm - Chọn các đối tượng cần nhóm …, - vào menu /Arrange/ Group 2. Giã nhóm (Ungroup) - Chọn nhóm cần giã : - Vào Menu / Arrange/ Ungroup - Ungroup All: giã tất cả 3. khóa đối tượng (lock object) - Chọn các đối tượng cần khóa - Vào Menu / Arrange / Lock object 4. Mở khóa (Un Lock All Object) - Vào Menu / Arrange / unLock All Objects 5. Chức năng Lớp (Order) A-cách sử dung : chọn đối tượng /vào Menu / Arrange / Order: - To Font ; lên lớp trên cùng (Shift+page Up) - To Back ; là xuống lớp cuối cùng (Shift +page Down) - Forward one : lên trên 1 lớp (Ctrl +page Up) - Back one ; xuống dưới 1 lớp (Crtl + page Down) - In Font of ; lên 1 lớp chỉ định - Behind ; xuống dưới 1 lớp chỉ định - Reverse ;là đảo ngược thứ tự lớp 6. Combine chức năng đục thủng phần giao nhau Cách sử dụng – tạo 2 đối tượng chồng lên nhau / vào Menu / Arrange - 2-
  3. Giaùo trình corel draw …………………………………………………………………………………………… - 3-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản