intTypePromotion=1

Giáo trình hệ tính CCNA - p7

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
122
lượt xem
38
download

Giáo trình hệ tính CCNA - p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p7 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ tính CCNA - p7

 1. Bách Khoa Online: hutonline.net 420 ethernet- Xem số lượng frame bị hủy bỏ, bị trì hoãn, Show controllers bị lỗi, bị đụng độ… controller Xem thông tin về quá trình tự kiểm tra khi Show port bật nguồn của switch (POST) 6.2. Cấu hình switch 6.2.1. Kiểm tra cấu hình mặc định của Catalyst switch Khi mới cắm điện lần đầu tiên, switch chỉ có tập tin cấu hình mặc định. Tên mặc định của switch là Switch . Không mật mã nào được cài đặt ở đường console và vty. Hình 6.2.1.a. Cấu hình mặc định của switch Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 2. Bách Khoa Online: hutonline.net 421 Bạn nên đặt một địa chỉ IP cho switch trên cổng giả lập VLAN 1 để quản lý switch. Mặc định là switch không có địa chỉ IP nào cả. Tất cả các port của switch được đặt ở chế độ tự động và đều nằm trong VLAN 1. VLAN 1 và VLAN quản lý theo mặc định của switch. Mặc định, trong thư mục flash lưu IOS, có một file tên là env_vars và một thư mục con tên là html. Sau khi switch đã được cấu hình, trong thư mục này sẽ có thêm tập tin config.text và vlan.dat là tập tin cơ sở dữ liệu của VLAN. Hình 6.2.1.b. Đặc điểm mặc định của các port trên switch Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 3. Bách Khoa Online: hutonline.net 422 Hình 6.2.1.c. Cấu hình mặc định của VLAN Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 4. Bách Khoa Online: hutonline.net 423 Hình 6.2.1.d. Nội dung mặc định của thư mục flash. Bạn có thể kiểm tra phiên bản IOS và giá trị cho thanh ghi cấu hình bằng lệnh show version. Mặc định, switch chỉ có một miền quảng bá và chúng ta chỉ có thể quản lý và cấu hình switch thông qua cổng console. Giao thức Spanning-Tree cũng mặc nhiên chạy tự động trên switch cho phép switch xây dựng cấu trúc không vòng lặp trên toàn bộ mạng LAN. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 5. Bách Khoa Online: hutonline.net 424 Hình 6.2.1.e Đối với mạng nhỏ thì cấu hình mặc đinh là đủ. Switch vẫn thực hiện microsegment ngay, không cần cấu hình gì thêm. 6.2.2. Cấu hình Catalyst switch Switch có thể đã được cấu hình trước đó và chúng ta có thể cần phải có mật mã để vào được chế đô EXEC người dùng hoặc chế độ EXEC đặc quyền. Để có thể cấu hình switch chúng ta phải bắt đầu từ chế độ EXEC đặc quyền. Trong giao tiếp dòng lệnh (CLI), dấu nhắc mặc định của chế độ EXEC đặc quyền là Switch#, còn của chế độ EXEC người dùng là Switch>. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 6. Bách Khoa Online: hutonline.net 425 Sau đây là các bứớc bạn cần thực hiện để đảm bảo là cấu hình mới sẽ được thay thế cho cấu hình cũ: • Xóa mọi thông tin về cơ sở dữ liệu đang có của VLAN bằng các xóa tập tin vlan.dat trong thư mục flash. • Xóa tập tin cấu hình dự phòng của switch bằng cách xóa tập tin startup- config. • Khởi động lại switch . Hình 6.2.2.a Xóa mọi cấu hình cũ trên switch Ghi hồ sơ, bảo mật và quản lý là những công việc hết sức quan trọng đối với mọi thiết bị mạng. Chúng ta nên đặt tên cho switch và đặt mật mã cho đường console và vty. Để có thể truy cập vào switch bằng Telnet hay bằng các ứng dụng TCP/IP khác thì bạn cần đặt một địa chỉ IP và khai báodefault gateway cho switch . VLAN 1 là VLAN quản lý mặc định của switch. Tất cả các thiết bị mạng đều được đặt trong VLAN quản lý. Nhờ đó, từ một máy trạm quản lý bạn có thể truy cập, cấu hình và quản lý tất cả các thiết bị liên mạng. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 7. Bách Khoa Online: hutonline.net 426 Hình 6.2.2.b. Đặt tên và mật mã trên đường console và vty, đặt địa chỉ IP và default gateway. Mặc định, Fast Ethernet Port được đặt ở chế độ tự động về tốc độ và song công. Do đó các port này sẽ tự động thỏa thuận các thông số với thiết bị kết nối vào nó. Nếu người quản trị mạng muốn chắc chắn một port nào đó có tốc độ và chế độ song công như ý mình muốn thì có thể cấu hình bằng tay cho port đó. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 8. Bách Khoa Online: hutonline.net 427 Các thiết bị mạng thông minh có thể giao tiếp được bằng Web để cấu hình và quản lý chúng. Sau khi switch đã được cấu hình địa chỉ IP và gateway, chúng ta có thể truy cập vào switch bằng web. Trình duyệt web truy cập và dịch vụ này trên switch bằng địa chỉ IP của switch và port 80 là port mặc định của HTTP. Bạn có thể mở hoặc tắt dịch vụ HTTP trên switch và có thể chọn port khác cho dịch vụ này. Hình 6.2.2.c. Cấu hình tốc độ và chế độ song công cho port cho Hình 6.2.2.d. Mở dịch vụ HTTP và chọn port cho dịch vụ này trên switch. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 9. Bách Khoa Online: hutonline.net 428 Hình 6.2.2.e. Giao diện web của switch. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 10. Bách Khoa Online: hutonline.net 429 Hình 6.2.2.f. Giao diện quản lý web. 6.2.3. Quản lý bằng địa chỉ MAC Switch học địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối vào port của nó bằng cách kiểm tra địa chỉ nguồn của gói dữ liệu mà nó nhận vào từ mỗi port . Các địa chỉ MAC học được sẽ được ghi vào bảng địa chỉ MAC. Những gói dữ liệu nào có địa chỉ MAC đích nằm trong bảng này sẽ được chuyển mạch ra đúng port đích. Hình 6.2.3.a Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 11. Bách Khoa Online: hutonline.net 430 Để kiểm tra các địa chỉ mà switch đã học được, bạn dùng lệnh show mac-address- table trong chế độ EXEC đặc quyền. Switch có thể tự động học vào bảo trì hàng ngàn địa chỉ MAC. Để tiết kiệm bộ nhớ giúp tối ưu hóa hoạt động của switch, các địa chỉ MAC học được nên xóa đi khi thiết bị tương ứng đã bị ngắt kết nối khỏi port, hoặc bị tắt điện hoặc đã được chuyển sang port khác trên cùng switch đó hoặc trên switch khác. Cho dù vì lý do gì đi nữa, nếu có một địa chỉ MAC nào đó trong bảng mà switch không nhận được gói dữ liệu nào có địa chỉ MAC đó nữa thì switch sẽ tự động xóa địa chỉ đó sau 300 giây. Thay vì chờ bảng địa chỉ tự động bị xóa vì hết thời hạn thì người quản trị mạng có thể xóa bảng địa chỉ MAC bằng lệnh clear mac-address-table trong chế độ EXEC đặc quyền. Ngay cả những địa chỉ MAC do chính người quản trị mạng cấu hình trước đó cũng bị xóa bằng lệnh này. Hình 6.2.3.b 6.2.4. Cấu hình địa chỉ MAC cố định Bạn có thể quyết đinh gán một địa chỉ MAC cố định cho một port nào đó của switch. Lý do để gán cố định một địa chỉ MAC cho một port có thể là một trong những lý do sau: Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 12. Bách Khoa Online: hutonline.net 431 • Giúp cho địa chỉ MAC không bị xóa tự động do hết thời hạn trên bằng địa chỉ • Một server hay một máy trạm đặc biệt nào đó của user đựơc kết nối vào một port trên switch và địa chỉ MAC của máy này không đổi. • Tăng khả năng bảo mật. Để khai báo một địa chỉ MAC cố định cho switch, bạn dùng lệnh sau: Switch ( config)#mac-address-table static interface FastEthernet vlan Để xóa một địa chỉ MAC cố định đã được khai báo bạn dùng dạng no của câu lênh trên 6.2.5. Cấu hình port bảo vệ Bảo vệ hệ thống mạng là một trách nhiệm quan trọng của người quản trị mạng. switch tầng truy cập là có khả năng truy cập dễ dàng nhất từ các ổ cắm dây đặt ở các phòng. Bất kỳ người nào cũng có thể cắm PC hoặc máy tính xách tay của mình vào một trong những ổ cắm dây này. Do đó trên switch có một đặc tính gọi là port bảo vệ giúp giới hạn số lượng địa chỉ mà switch có thể học trên một port. Bạn có thể cấu hình cho switch thực hiện một động tác nào đó khi số lượng địa chỉ học được trên port đó vượt quá giới hạn cho phép. Địa chỉ MAC bảo vệ có thể được khai báo cố định. Tuy nhiên việc khai báo cố định điạ chỉ MAC bảo vệ rất phức tạp và dễ gây ra lỗi. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 13. Bách Khoa Online: hutonline.net 432 Thay vì khai báo địa chỉ MAC bảo vệ cố định thì bạn có thể thực hiện như sau. Trước tiên là bật chế độ port bảo vệ trên port mà bạn muốn. Số lượng địa chỉ MAC trên port đó giới hạn là 1 thôi. Như vậy địa chỉ MAC đầu tiên mà switch tự động học được sẽ trở thành địa chỉ cần bảo vệ. Để kiểm tra mạng trạng thái của port bảo vệ, bạn dùng lệnh show port security. Hình 6.2.5 Các bước cơ bản để cấu hình port bảo vệ: Vào chế độ cấu hình của port mà bạn cần. 1. mở chế độ truy cập cho port đó. 2. mở chế độ port bảo vệ. 3. Giới hạn số lượng địa chỉ MAC bảo vệ trên port đó (thường giới hạn 1 địa 4. chỉ MAC ) 5. Chỉ định loại địa chỉ MAC bảo vệ là địa chỉ cố định (static), học tự động (dynamic) hay sticky. • Static: là địa chỉ MAC do người quản trị mạng khai báo cố định bằng tay. Sau khi khai báo xong, địa chỉ này được lưu cố định trong bảng địa chỉ và không có giới hạn về thời hạn lưu giữ. Ngay cả khi switch bị mất điện, khởi động lại cũng không xóa mất địa chỉ cố định. • Dynamic: là địa chỉ MAC do switch tư động học được. Loại địa chỉ động này được lưu có thời hạn trên switch . Nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà switch không nhận được gói dữ liệu nào có địa chỉ MAC đó nữa thì nó sẽ xóa địa chỉ này ra khỏi bảng. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 14. Bách Khoa Online: hutonline.net 433 • Sticky: là địa chỉ MAC do switch học được tự động nhưng sau khi học xong thì switch ghi địa chỉ này cố đinh vào bảng luôn và không xóa điạ chỉ đó nữa ngay cả khi switch bị tắt điện và khởi động lại. 6. Cấu hình cho switch thực hiện động tác đóng port (Shutdown) hoặc treo port (Restrict) khi số lượng địa chỉ MAC học được trên port đó vượt quá giới hạn cho phép. Câu lệnh cụ thể để cấu hình port bảo vệ trên mỗi dòng switch khác nhau sẽ khác nhau nhưng nhìn chung đều theo các bước cơ bản như trên. Sau đây là ví dụ về cấu hình port bảo vệ trên switch 2950: ALSwitch (config)#interface fastethernet 0/4 ALSwitch (config-if)# switchport port-security ? Aging Port-security aging commands Mac-address Secure mac address Maximum Max secure addrs Violation Security Violation Mode ALSwitch (config-if)# switchport mode access ALSwitch (config-if)# switchport port-security ALSwitch (config-if)# switchport port-security maximum 1 ALSwitch (config-if)# switchport port-security mac-address sticky ALSwitch (config-if)# switchport port-security violation shutdown 6.2.6. Thêm, bớt, chuyển đổi switch Khi thêm một switch mới vào hệ thống mạng, bạn cần cấu hình các thông tin sau cho switch : • Tên switch • Địa chỉ IP của switch trong VLAN quản lý. • Default gateway. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 15. Bách Khoa Online: hutonline.net 434 • Mật mã cho các đường truy cập switch. Khi chuyển một host từ port này sang port khác hoặc sang switch khác, bạn cũng nên xóa một số cấu hình có thể gây tác động không tốt ở vị trí cũ và thêm cấu hình mới cho vi trí mới của host. Ví dụ khi chuyển một host đang kết nối vào một port có chế độ bảo vệ sang port khác hoặc switch khác, thì ở port cũ bạn nên xóa cấu hình port bảo vệ và cấu hình port bảo vệ cho port mới của host đó. 6.2.7. Quản lý tập tin hoạt động hệ thống của switch Nhà quản trị mạng luôn phải lập hồ sơ và bảo trì các tập tin hoạt động hệ thống của các thiết bị mạng. Tập tin cấu hình hoạt động mới nhất nên được lưu dự phòng ra server hoặc ra đĩa. Tập tin này không chỉ là thông tin nhạy cảm mà còn rất hữu dụng khi cần khôi phục lại cấu hình cho thiết bị mạng. IOS cũng nên được lưu dự phòng trên một server nội bộ để sau đó có thể tải về bộ nhớ flash khi cần thiết. 6.2.8. Khôi phục mật mã trên switch 1900/2950 Vì lý do quản lý và bảo mật, switch thường được đặt mật mã trên đường console và vty. Ngoài ra còn có mật mã của chế độ EXEC đặc quyền được cài đặt bằng lênh enable password hoặc enable secret password. Mật mã này giúp đảm bảo chỉ có nhưng user được phép mới có thể truy cập vào chế độ EXEC người dùng và đặc quyền trên switch. Tuy nhiên có một số tình huống bạn cần truy cập vào switch nhưng bạn truy cập về mặt vật lý được nhưng lại không thể vào được chế độ EXEC người dùng hoặc đặc quyền vì không biết hoặc quên mật mã. Trong những trường hợp như vậy bạn cần phải khôi phục lại mật mã trên switch . Sau đây là các bước thực hiện để khôi phục mật mã trên switch 2900: 1. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối PC của mình vào cổng console trên switch và đã mở xong màn hình HyperTerminal. 2. Tắt điện của switch đi. Sau đó bạn vừa nhấn nút Mode ở mặt trước của switch vừa cắm điện lại cho switch. Khi nào LED STAT trên switch tắt đi thì bạn mới buông nút Mode ra. 3. Khi đó trên màn hình HyperTerminal sẽ có hiện thị như sau: C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-MAC) Version Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 16. Bách Khoa Online: hutonline.net 435 12.1 (11r) EA1, RELEASE SOFT (fc1) Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by antonio WS-C2950-24 starting… Base ethernet MAC Address: 00:0a:b7:72:2b:40 Xmodem file system is available. The system has been interrupted prior to initializing the flash files System. The following commands will initialize the flash files system. And finish loading the operating system software: Flash_init Load_helper Boot 4. Để khởi động tập tin hệ thống và kết thúc quá trình tải hệ điều hành, bạn nhập các lệnh sau theo thứ tự như sau: Flash_init Load_helper Dir flash: Chú ý: Không được quên dấu hai chấm (:) ở liền sau chữ flash trong câu lệnh thứ 3 ở trên. Kết quả hiện thị của lệnh dir flash: sẽ cho biết nội dung của thư mục flash. Mặc định, tên của tập tin cấu hình switch lưu trong thư mục flash sẽ có tên là config.text. 5. Bạn đổi định dạng tên của tập tin cấu hình như sau: Rename flash:config.text flash:config.old 6. Sau đó bạn gõ lệnh boot để khởi động lại switch Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 17. Bách Khoa Online: hutonline.net 436 Lúc này tập tin cấu hình của switch đã bị đổi định dạng nên switch không tải được tập tin cấu hình. Do đó sau khi khởi động xong bạn sẽ gặp câu thoại cấu hình của switch như sau, bạn nhập ký tự N cho câu hỏi này: Continue with the configuration dialog? [yes/no] : N Sau đó bạn sẽ vào được chế độ EXEC người dùng và đặc quyền mà không gặp mật mã nữa. 7. Bạn trả lại tên cũ cho tập tin cấu hình bằng lệnh như sau: Rename flash:config.old flash:config.text 8. Sau đó cho switch chạy tập tin cấu hình này bằng cách copy tập tin cấu hình này lên RAM: Switch#copy flash:config.text system:ruinning-config Source filename [config.text]?[enter] Destination filename [ruinning-config] [enter] 9. Lúc náy switch sẽ tải tập tin cấu hình xuống RAM để chạy. Khi đó bạn có thể thay đổi mật mã nếu muốn: AlSwitch#configure terminal AlSwitch (config)#no enable secret AlSwitch (config)#enable password cisco AlSwitch (config)#line console 0 AlSwitch (config-line)#password cisco AlSwitch (config-line)#exit AlSwitch (config)#exit AlSwitch#copy ruinning-config startup-config Destination filename [startup-config]?[enter] Building configuration…. [OK] Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 18. Bách Khoa Online: hutonline.net 437 AlSwitch# 10. Bạn tắt điện cho switch rồi bật lại để kiểm tra xem mật mã mới đã được áp dụng đúng chưa. Nếu chưa đúng thì bạn thực hiện quá trình trên lại từ đầu. 6.2.9. Nâng cấp firmware 1900/2950 IOS và firmware thường xuyên được phát hành phiên bản mới với các khắc phục lỗ hổng cũ, thêm các đặc tính mới và tăng khả năng hoạt động. Nếu bạn muốn hệ thống mạng được bảo vệ tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn với phiên bản mới hơn của IOS thì bạn nên nâng cấp IOS. Bạn có thể tải phiên bản IOS về server nội bộ của mình từ Trung tâm phần mềm kết nối trực tuyến Cisco (CCO- Cisco Connection Online). TỔNG KẾT Sau khi hoàn tất chương này, bạn cần nắm được các ý chính sau: • Thành phần cơ bản của Catalyst switch . • Theo dõi trạng thái và hoạt động cảu switch thông qua đèn báo hiệu LED • Kiểm tra thông tin xuất ra của quá trình khởi động switch bằng HyperTerminal. • Sử dụng tính năng trợ giúp của giao tiếp dòng lệnh. • Các chế độ mặc định của switch • Đặt địa chỉ IP và default gateway cho switch để có thể kết nối và quản lý switch qua mạng. • Xem cấu hình switch với trình duyệt Web. • Cài đặt tốc độ và chế độ song công cho port của switch . • Kiểm tra và quản lý bảng địa chỉ MAC của switch . • Cấu hình port bảo vệ. • Quản lý tập tin cấu hình IOS. • Thực hiện khôi phục mật mã cho switch • Nâng cấp IOS cho switch Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 19. Bách Khoa Online: hutonline.net 438 CHƯƠNG 6: CÊu h×nh switch Giíi thiÖu Switch lµ mét thiÕt bÞ m¹ng Líp 2 ho¹t ®éng nh− mét ®iÓm tËp trung kÕt nèi cña m¸y tr¹m, server, router, hub vµ c¸c switch kh¸c. Hub lµ mét thiÕt bÞ tËp trung kÕt nèi lo¹i cò, cÊp thÊp h¬n switch v× tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo hub chia sÎ cïng mét b¨ng th«ng vµ cã thÓ x¶y ra tranh chÊp. Hub chØ cã thÓ ch¹y b¸n song c«ng, nghÜa lµ t¹i mét thêi ®iÓm hub hoÆc truyÒn hoÆc nhËn d÷ liÖu chø kh«ng thÓ thùc hiÖn ®ång thêi c¶ hai. Cßn switch th× cã thÓ ch¹y song c«ng, truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu song song ®ång thêi. Switch lµ mét brigde ®a port: ChuyÓn m¹ch ®ang lµ mét c«ng nghÖ chuÈn hiÖn nay trong cÊu tróc h×nh sao cña Ethernet LAN. Khi hai thiÕt bÞ kÕt nèi vµo switch muèn liªn l¹c víi nhau th× switch thiÕt lËp mét m¹ch ¶o ®iÓm ®Õn - ®iÓm dµnh riªng cho hai thiÕt bÞ ®ã nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra ®ông ®é. ChÝnh v× vai trß quan träng cña switch trong hÖ thèng m¹ng hiÖn nay nªn viÖc t×m hiÓu vµ cÊu h×nh switch lµ rÊt quan träng ®èi víi ng−êi lµm vÒ m¹ng. Mét switch hoµn toµn míi lu«n cã mét cÊu h×nh mÆc ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. CÊu h×nh nµy th−êng kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ m¹ng víi switch. Mét trong nh÷ng t¸c vô nµy lµ b¶o tr× switch vµ hÖ ®iÒu hµnh IOS (Internetworking Oprating System) cña nã. Mét sè t¸c vô kh¸c liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý c¸c cæng giao tiÕp cña switch, tèi −u ho¸ b¶ng ho¹t ®éng cña switch ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ b¶o mËt. Nh÷ng kü n¨ng vÒ cÊu h×nh switch, n©ng cÊp IOS, kh«i phôc mËt m· lµ nh÷ng kü n¨ng rÊt quan träng cña ng−êi qu¶n trÞ m¹ng. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
 20. Bách Khoa Online: hutonline.net 439 Sau khi hoµn tÊt ch−¬ng nµy, b¹n cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: • X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn chÝnh cña Catalyst switch. • Theo dâi ho¹t ®éng vµ tr¹ng th¸i cña switch th«ng qua c¸c b¸o c¸o hiÖu LED. • X¸c ®Þnh lîi Ých vµ nh÷ng nguy c¬ cña cÊu tróc dù phßng. • M« t¶ vai tro cña Spanning - Tree trong m¹ng chuyÓn m¹ch cã dù phßng. • X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn quan träng trong ho¹t ®éng cña Spanning – Tree. • M« t¶ qu¸ tr×nh bÇu bridge gèc. • LiÖt kª c¸c tr¹ng th¸i Spanning – Tree. • So s¸nh giao thøc Spanning – Tree. 7.1. CÊu tróc dù phßng. 7.1.1. Sù dù phßng. RÊt nhiÒu c«ng ty vµ tæ chøc ®· ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña hä dùa trªn m¹ng m¸y tÝnh. ViÖc truy cËp vµo file server, c¬ së d÷ liÖu, Internet, Intranet vµ Extranet ®ãng vai trß quan träng cho sù thµnh c«ng trong kinh doanh v× nÕu m¹ng bÞ ®øt, n¨ng suÊt gi¶m vµ kh¸ch hµng kh«ng hµi lßng. Do ®ã c¸c c«ng ty lu«n mong muèn hÖ thèng m¹ng may tÝnh cña hä lu«n ho¹t ®éng suèt 24 giê, 7 ngµy mét tuÇn. ViÖc thùc hiÖn 100% thêi gian ho¹t ®éng th× cã thÓ kh«ng kh¶ thi nh−ng môc tiªu ®Æt ra lµ ph¶i b¶o ®¶m ®−îc 99,999% thêi gian ho¹t ®éng. TØ lÖ nµy cã nghÜa lµ chØ cho phÐp m¹ng ng−ng ho¹t ®éng trung b×nh mét ngµy trong 30 n¨m, hay 1 giê trong 4000 ngµy, hay 5,25 phót trong mét n¨m. NÕu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc môc tiªu trªn th× hÖ thèng m¹ng sÏ thùc sù ho¹t ®éng rÊt tin cËy. §é tin cËy cña hÖ thèng m¹ng ®−îc ®¶m b¶o tõ viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ cã ®é tin cËy cao ®Õn viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng m¹ng cã dù phßng, cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc lçi, héi tô nhanh ®Ó v−ît qua sù cè. Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2