intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

51
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6

  1. 2. Giá trị đạt được vào cuối năm thứ 6. Biết tỷ suất sinh lợi của dự án đầu tư này là 11%. Đ.S. 1. 1.160.669.081 VND 2. 2.170.932.339 VND 5. Một doanh nghiệp xem xét mua một trong hai thiết bị sau: - Thiết bị thứ nhất giá 200 triệu đồng, sử dụng trong 7 năm và thu nhập do việc sử dụng thiết bị này mang lại cho doanh nghiệp mỗi năm 50 triệu đồng. - Thiết bị thứ hai giá 150 triệu đồng hoạt động trong 7 năm và thiết bị này làm tăng thu nhập của doanh nghiệp thêm mỗi năm 40 triệu đồng. Doanh nghiệp nên chọn thiết bị nào? Đ.S. Thiết bị 2 (IRRthiết bị 2 < IRRthiết bị 1) 6. Một công ty nghiên cứu mua một trong hai dây chuyền sản xuất sau: - Dây chuyền 1 có giá 150 triệu đồng, sử dụng trong 8 năm và việc sử dụng dây chuyền này làm tăng năng suất và thu nhập của đầu tư do đó tăng thêm 50 triệu đồng. - Dây chuyền 2 giá 75 triệu đồng, hoạt động trong 4 năm và làm thu nhập của đầu tư tăng hơn mỗi năm là 45 triệu đồng. Thiết bị nào có lợi hơn cho công ty? Biết chi phí sử dụng vốn là 13%. Đ.S. Máy A (NPVA’ > NPVB’) 7. Một doanh nghiệp bỏ vốn vào một hoạt động đầu tư như sau: - Đầu năm thứ nhất: 1.500 triệu đồng. - Đầu năm thứ hai: 1.800 triệu đồng.
  2. - Đầu năm thứ ba: 1.600 triệu đồng. Bắt đầu từ năm thứ tư, dự án đi vào hoạt động và thu nhập doanh nghiệp đạt được như sau: - Ba năm đầu tiên, cuối mỗi năm thu được 1.200 triệu đồng. - Bốn năm cuối cùng, cuối mỗi năm thu được 1.450 triệu đồng. Nếu giá trị thanh lý của dự án này không đáng kể, xác định tỷ suất sinh lợi của hoạt động đầu tư trên. Đ.S. i = 11,55% 8. Có một dự án đầu tư như sau: - Thời gian xây dựng là 3 năm với chi phí vào cuối năm 1 là 500 triệu đồng, cuối năm 2 là 300 triệu đồng và cuối năm 3 là 200 triệu đồng. - Kể từ năm thứ tư, dự án đi vào hoạt động. Thời gian hoạt động kinh doanh là 15 năm. Thu nhập hàng năm trong 5 năm đầu tiên là 300 triệu đồng, trong 5 năm tiếp theo là 200 triệu đồng và trong năm cuối cùng là 100 triệu đồng. Xác định: 1. Giá trị hiện tại ròng của đầu tư (NPV) biết chi phí sử dụng vốn là 14%. 2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). Từ đó quyết định dự án này có nên đầu tư được không? Đ.S. 1. 170,13 triệu VND 2. 18,35% 9. Một người mua một căn nhà trị giá 500 triệu đồng; sửa chữa hết 50 triệu đồng và sau đó cho thuê căn nhà đó với những điều khoản sau: - Thuê trong vòng 5 năm.
  3. - Cuối mỗi năm, người đi thuê phải trả 75 triệu đồng. Người cho thuê phải trả một khoản thuế với thuế suất là 20% trên thu nhập cho thuê nhà. Giả sử sau 5 năm, giá trị của căn nhà tăng 15%, hãy xác định tỷ suất sinh lợi của hoạt động đầu tư trên. Đ.S. 11,765% 10. Một công ty dự tính đầu tư vào một tài sản trị giá 500 triệu. Tuổi thọ của tài sản đầu tư là 10 năm. Thu nhập của đầu tư vào cuối mỗi năm phân phối như sau: Lãi ròng 90 100 80 Xác suất 0,60 0,20 0,20 Xác định: 1. NPV biết chi phí sử dụng vốn là 14%. 2. IRR Đ.S. 1. -26,80 triệu VND 2. 12,41% 11. Một công ty xem xét hai dự án đầu tư như sau: - Dự án A: Vốn đầu tư ban đầu: 400 triệu đồng. Thời gian khấu hao vốn: 5 năm (Khấu hao theo đường thẳng) Phân bố thu nhập của đầu tư mong đợi hàng năm như sau: Lãi ròng 120 110 130 Xác suất 0,30 0,40 0,30 - Dự án B:
  4. Vốn đầu tư ban đầu: 1 tỷ đồng. Thời gian khấu hao vốn: 5 năm (Khấu hao theo đường thẳng) Phân bố thu nhập của đầu tư mong đợi hàng năm như sau: Lãi ròng 200 250 220 Xác suất 0,45 0,25 0,30 Biết chi phí sử dụng vốn là 13% cho dự án ít rủi ro và 15% cho dự án nhiều rủi ro. Công ty nên chọn dự án nào để đầu tư. Đ.S. Dự án B (Rủi ro B< Rủi ro A, NPVB > NPVA) CHƯƠNG 6 TRÁI KHOẢN Mục tiêu của chương Chương này sẽ bàn về trái khoản, một chứng từ nhận nợ trung và dài hạn của người đi vay đối với người cho vay. Đối với một khoản vay, có nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Mục tiêu của chương sẽ là giới thiệu một số phương thức thanh toán khoản vay và lãi suất thực sự mà người đi vay phải chịu. Ngoài ra, việc xác định giá của trái khoản và tỷ suất lợi nhuận đầu tư trái khoản mang lại cũng là các nội dung chính của chương. Số tiết : 6 Tiết 1, 2, 3, 4 : 6.1. Tổng quan 6.1.1. Khái niệm trái khoản Trái khoản là một chứng từ nhận nợ trung và dài hạn của người đi vay đối với người cho vay.
  5. Để thanh toán, người đi vay phải trả lại số tiền đã vay và số tiền lãi trên số vốn thiếu nợ. 6.1.2. Các loại trái khoản 6.1.2.1.Khoản vay trung dài hạn Khoản vay trung dài hạn là khoản vay có thời hạn vay trên 1 năm: - Khoản vay trung hạn: thời hạn vay từ 1 đến 3 năm. - Khoản vay dài hạn: thời hạn vay trên 3 năm. 6.1.2.2.Cho thuê tài chính Cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung dài hạn, thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và động sản theo yêu cầu của bên thuê, và nắm giữ quyền sở hữu tài sản thuê. Bên đi thuê được sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận và không được huỷ bỏ hợp đồng trước hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được chuyển quyền sở hữu mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản. 6.2. Các phương thức thanh toán nợ Trong phần này, ta nghiên cứu việc thanh toán nợ thông thường, tức là khoản nợ chỉ liên quan đến hai chủ thể: một người đi vay và một người cho vay. Người cho vay có thể giao vốn một lần hoặc nhiều lần. Người đi vay có thể trả vốn và lãi theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên khi ký kết hợp đồng vay. Trong một hợp đồng vay vốn cần xác định rõ các yếu tố sau : - Số tiền cho vay (vốn gốc) : V0 - Lãi suất vay vốn cho 1 kỳ (năm, quý, tháng,…) : i - Thời hạn vay (năm, quý, tháng,…) : n - Phương thức thanh toán vốn và lãi. 6.2.1. Trả vốn vay (vốn gốc) và lãi một lần khi đáo hạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2