Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ quản lý biến động

Chia sẻ: Hưng Nguyễn Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
13
lượt xem
0
download

Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ quản lý biến động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của giáo trình trình bày hướng dẫn thực hiện biến động giao dịch bảo đảm, chức năng chuyển quyền, chức năng tách thửa hồ sơ.. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ quản lý biến động

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ Quản lý Biến động<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIẾN ĐỘNG GIAO DNCH BẢO ĐẢM ....4<br /> I.1<br /> <br /> Thế chấp ..................................................................................................4<br /> <br /> I.2<br /> <br /> Thế chấp bổ sung ..................................................................................11<br /> <br /> I.3<br /> <br /> Thế chấp có bảo lãnh............................................................................17<br /> <br /> I.4<br /> <br /> Xóa thế chấp..........................................................................................29<br /> <br /> I.5<br /> <br /> Quản lý giao dịch bảo đảm ..................................................................34<br /> <br /> II. CHỨC NĂNG CHUYỂN QUYỀN ............................................................38<br /> II.1<br /> <br /> Chuyển quyền trọn GCN .....................................................................38<br /> <br /> II.2<br /> <br /> Chuyển quyền một phần GCN ............................................................43<br /> <br /> II.3<br /> <br /> Chuyển quyền có tách, gộp thửa .........................................................52<br /> <br /> III.<br /> <br /> CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SỐ THỬA ..................................................58<br /> <br /> IV.CHỨC NĂNG TÁCH THỬA HỒ SƠ.......................................................61<br /> IV.1 Tách thửa hồ sơ.....................................................................................61<br /> IV.2 Sự liên thông giữa hồ sơ và bản đồ trong việc tách thửa..................62<br /> V. CHỨC NĂNG TÁCH THỬA BẢN ĐỒ ....................................................62<br /> VI.CHỨC NĂNG GỘP THỬA .......................................................................68<br /> VI.1 Gộp thửa trên bản đồ ...........................................................................68<br /> VI.2 Gộp thửa hồ sơ ......................................................................................72<br /> VII. TÁCH GỘP THỬA TỪ FAMIS ...........................................................75<br /> VII.1 Tách thửa từ Famis( Có hiệu chỉnh các thửa giáp ranh)..................75<br /> VII.2 Gộp thửa từ Famis (Liên quan đến hiệu chỉnh các thửa giáp ranh)82<br /> VII.3 Thay đổi ranh thửa từ Famis...............................................................88<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ Quản lý Biến động<br /> <br /> VIII.<br /> <br /> QUI TRÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN<br /> <br /> QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT................................................................................. 95<br /> VIII.1<br /> <br /> Cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất......................................................95<br /> <br /> VIII.2<br /> <br /> Thu hồi giấy chứng nhận ..............................................................100<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ Quản lý Biến động<br /> <br /> KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> GCN<br /> <br /> Giấy chứng nhận<br /> <br /> B1<br /> <br /> Bước thực hiện 1<br /> <br /> MĐSD<br /> <br /> Mục đích sử dụng<br /> <br /> HSKT<br /> <br /> Hồ sơ kỹ thuật<br /> <br /> CAD<br /> <br /> Định dạng file của hệ thống AutoCad<br /> <br /> DGN<br /> <br /> Định dạng file của hệ thống Microstation<br /> <br /> Tab<br /> <br /> Thẻ chức năng<br /> <br /> CMND<br /> <br /> Chứng minh thư nhân dân<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ Quản lý Biến động<br /> <br /> I.<br /> I.1<br /> <br /> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIẾN ĐỘNG GIAO DNCH BẢO ĐẢM<br /> Thế chấp<br /> B1: Vào menu Biến động \ Giao dịch bảo đảm \ Thế chấp<br /> <br /> B2: Bấm chọn Tìm GCN -> Tìm kiếm giấy chứng nhận biến động<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ Quản lý Biến động<br /> <br /> - Khai báo các thông tin để tìm kiếm GCN (Mã vạch, Số hiệu, Số hồ sơ<br /> gốc, Số vào sổ, Ngày vào sổ, Số hồ sơ gốc cũ). Nếu GCN đã chính thức được<br /> công nhận pháp lý thì chọn<br /> - Bấm nút Tìm kiếm<br /> - Click chọn các Tab 1.Chủ, 2.Thửa đất, 3.Nhà, căn hộ => Kiểm tra<br /> thông tin tương ứng trên các ô Textbox trên từng Tab<br /> <br /> - Bấm<br /> hay Double Click vào kết quả tìm kiếm trên lưới Kết quả<br /> tìm kiếm giấy chứng nhận để chuyển GCN về Form biến động thế<br /> B3: Kiểm tra lại thông tin của GCN<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản