intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p2

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p2

  1. 1 . Nợ 1 10% 15% 10,5% 2 . Nợ 2 15% 14% 9,8% 3 . Nợ 3 20% 13% 9,1% II. Vốn chủ sở hữu 60% T ỷ suất lợi nhuận 1. VCSH 1 15% 14% 2. VCSH 2 20% 15% 3. VCSH 3 25% 16% Từ bảng trên, ta có lãi suất sử dụng vốn đầu tư bình quân của dự án như sau: T ỷ trọng Lãi suất sau thuế Lãi suất trung bình Nguồn vốn (1) (2) (3) = (1)x(2) I. Nợ vay 45% 1 . Nợ 1 10% 10,5% 1,05% 2 . Nợ 2 15% 9,8% 1,47% 3 . Nợ 3 20% 9,1% 1,82% Cộng Nợ 4,34% II. Vốn chủ sở hữu 55% T ỷ suất sử dụng vốn mong đợi 1. VCSH 1 10% 14% 2,1% 2. VCSH 2 20% 15% 3,0% 3. VCSH 3 25% 16% 4,0% Cộng VCSH 9,1% Tổng cộng 13,44% Vậy, chi phí sử dụng vốn vốn của dự án đầu tư trên là 13,44%. 5.2. Hiệu quả kinh tế của đầu tư dài hạn Hiệu quả kinh tế của các đầu tư dài hạn được thể hiện qua các tiêu chuẩn sau: - Giá trị hiện tại ròng của đầu tư (NPV) tại một thời điểm được chọn làm gốc thời gian và theo lãi suất sử dụng vốn i. - Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). - Thời gian hoàn vốn. 5.2.1. Giá trị hiện tại ròng của đầu tư ( NPV: Net Present Value) Gọi:
  2. - CF0: Tổng số tiền chi cho đầu tư ban đầu tại thời điểm 0 (gốc thời gian); - CFk: Thu nhập đầu tư năm k trên thang thời gian; Sơ đồ biểu diễn: - Trị giá hiện tại ròng của đầu tư (NPV) là hiệu của tổng thu nhập và tổng chi của đầu tư tại thời điểm được chọn làm gốc thời gian theo lãi suất sử dụng vốn i. - Thời điểm được chọn làm gốc thời gian có thể là một thời điểm bất kỳ. Tuy nhiên, người ta thường chọn thời điểm bắt đầu của đầu tư làm gốc để tính NPV. Thời gian đầu tư được tính từ thời điểm bắt đầu đầu tư cho đến thời điểm kết thúc đầu tư. Thời gian đầu tư được chia làm n kỳ. Đối với hoạt động đầu tư dài hạn, kỳ đầu tư thường có thời gian là 1 năm. Theo sơ đồ trên, thời điểm 0 được chọn làm thời điểm gốc, NPV: NPV = -CF0 + Trong đó: - NPV: Trị giá hiện tại ròng của đầu tư tại thời điểm 0. - CF0: Tổng số chi cho đầu tư ban đầu tại 0. - : Tổng trị giá của thu nhập đầu tư tại 0. - i: Chi phí sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư.
  3. * Nếu NPV > 0: Hoạt động đầu tư có lãi ròng => Đầu tư có hiệu quả kinh tế. * Nếu NPV < 0: Hoạt động đầu tư bị lỗ ròng => Đầu tư không có hiệu quả kinh tế. * Nếu NPV = 0: Hoạt động đầu tư chỉ bù đắp chi phí sử dụng vốn đầu tư. Kết luận: Dùng chỉ tiêu NPV để thẩm định hiệu quả kinh tế của đầu tư được thể hiện như sau: * Một dự án đầu tư sẽ được chấp nhận nếu NPV ≥ 0 và sẽ không được chấp nhận nếu NPV < 0. * Nếu có nhiều dự án đầu tư loại bỏ nhau, dự án được chọn sẽ là dự án có NPV > 0 lớn nhất. Ví dụ: Một dự án đầu tư đòi hỏi một số vốn 500 triệu đồng. Thu nhập của đầu tư dự trù vào khoảng 60 triệu mỗi năm liên tiếp trong 10 năm, bắt đầu từ năm thứ nhất. Cho biết dự án này có lợi không biết lãi suất sử dụng vốn là 13%/năm. Giải: NPV = -CF0 + = -500.000.000 + 60.000.000x = 154.359 đồng. Vậy dự án này có lãi. Chú ý: - Có thể tính NPV tại một thời điểm p bất kỳ (0
  4. Xét 1 kế hoạch đầu tư gồm hai giai đoạn như sau: - Thời gian thi công, chi phí từng năm là -CFk với k = 1, 2, 3,…, m. - Thời gian khai thác hoạt động kinh doanh, thu nhập mỗi năm là CFk với k = m+1, m+2,…,n. Chi phí sử dụng vốn là i. Sơ đồ biểu diễn NPV = - + Khi đó, tổng chi phí cho dự án đầu tư ban đầu tại thời điểm 0 là: CF0 = - Về nguyên tắc, để chọn một trong nhiều dự án đầu tư, chỉ cần chọn dự án nào có NPV lớn hơn. Tuy nhiên, nếu thời hạn của những dự án này khác nhau, ta phải thận trọng. Đối với những trường hợp như vậy, ta có thể dùng cách sau: Lặp lại từng dự án cho đến khi vòng đời của chúng bằng nhau, sau đó dùng quy tắc NPV để chọn. Ví dụ: Một doanh nghiệp đang xem xét mua một trong hai thiết bị A và B. A hoạt động trong 3 năm trong khi B chỉ hoạt động trong 2 năm. Đơn vị: Triệu đồng. Máy Giá Thu nhập qua các năm A 16 7 7 7 B 10 6,5 6,5 -
  5. Lãi suất hiện hoá (Chi phí sử dụng vốn) là 12%/năm. Doanh nghiệp nên chọn thiết bị nào? Giải: NPVA = -16 + 7x= 0,73 triệu đồng. NPVB = -10 + 6,5(1+12%)-1 + 6,5(1+12%)-2 = 0,88 triệu đồng. => Doanh nghiệp có nên chọn thiết bị B không (vì NPVB > NPVA)? Không chắc chắn vì máy B bị thay thế sớm hơn 1 năm so với máy A. => Một cách để so sánh hai đầu tư này là tính giá trị hiện tại của hai đầu tư với thời hạn là 6 năm (cuối năm thứ 6, cả hai máy đều phải bị thay thế) Đơn vị: Triệu đồng. Máy Giá Thu nhập qua các năm A 16 7 7 7 - 16 7 7 7 B 10 6,5 6,5 – 10 6,5 6,5 - 10 6,5 6,5 NPVA’= -16+7x+[-16 + 7x]x(1+12%)-3 => = 1,24 triệu đồng. NPVB’= -10 + 6,5(1+12%)-1 - 3,5(1+12%)-2 + 6,5(1+12%)-3 => -3,5(1+12%)-4 + 6,5(1+12%)-5 + 6,5(1+12%)-6 = 2,14 triệu đồng. => Chọn máy B vì NPVB’ > NPVA’ 5.2.2. T ỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR: Internal Rate of Return, TRI: Taux de rentabilité interne) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ được định nghĩa là lãi suất mà tại đó NPV= 0. Đây cũng chính là tỷ suất sinh lời của dự án đầu tư. NPV = -CF0 + = 0 CF0 =

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản