intTypePromotion=1

Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h - MĐ05: Sửa chữa bơm điện

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

1
171
lượt xem
73
download

Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h - MĐ05: Sửa chữa bơm điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h là mô đun 05, được dạy sau các mô đun từ 01 đến 04. Mô đun gồm 4 bài, được học theo phương pháp tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h - MĐ05: Sửa chữa bơm điện

 1. 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIỂN NÔNG THÔN HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN TÊN MÔ ĐUN: SỬA CHỮA, THAY THẾ MỘT SỐ CHI TIẾT CƠ BẢN CỦA MÁY BƠM CÓ Q ≤ 1000m /h 3 MÃ SỐ: MĐ05 NGHỀ: SỬA CHỮA BƠM ĐIỆN Trình độ: Sơ cấ p nghề
 2. 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN -Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ, cho nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. - Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ MÔ ĐUN: MĐ 05
 3. 3 LỜI GIỚI THIỆU Hiện nay trên đất nƣớc ta đang hỗ trợ và mở rộng dạy nghề và đào tạo nghề cho các khu vƣc nông thôn, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất đang đƣợc nhà nƣớc và các ban nghành chú trọng thực hiện. Để ngƣời học có đƣợc kiến thức kỹ năng về quản lý và sửa chữa bơm điện lĩnh vực tự động hoá trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thì việc tiếp cận lý thuyết cơ bản, kỹ năng thực hành đối với ngƣời học là điều cần thiết. Chính vì vậy Giáo trình mô đun sƣ̉a chƣ̃a, thay thế mô ̣t số chi tiế t cơ bản của máy bơm có Q ≤ 1000m3/h. đƣợc viết với mục đích phục vụ cho đào tạo kỹ thuật viên nghề sƣ̉a chƣ̃a bơm điện, cũng nhƣ làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành tham khảo. Trên cơ sở chƣơng trình khung của Bộ Nông Nghiê ̣p và PTNT , nhóm tác giả tổ chức biên soạn chƣơng trình này một cách khoa học, hệ thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn với đối tƣợng học sinh. Giáo trình đƣợc viết gồm các bài : Bài 1: Sƣ̉ du ̣ng du ̣ng cu ̣ tháo lắ p máy bơm . Bài 2: Tháo, lắ p máy bơm có lƣu lƣơ ̣ng Q ≤1000 m3/h. Bài 3: Sƣ̉a chƣ̃a mô ̣t số chi tiế t cơ bản của máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h Bài 4: Thay thế mô ̣t số chi tiế t cơ bản của m áy bơm có Q ≤ 1000 m3/h Tài liệu này đƣợc thiết kế theo từng mô đun thuộc hệ thống mô đun của một chƣơng trình, để đào tạo hoàn chỉnh. Đƣợc dùng làm giáo trình cho ngƣời học ở các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và ngƣời sử dụng nhân lực tham khảo. Giáo trình đƣợc viết đơn giản, dễ hiểu phù hợp với đối tƣợng đào tạo. Trong quá trình viết giáo trình, mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình tái bản lần sau tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Tham gia biên soạn Ban chủ nhiệm
 4. 4 MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN................................................................................... 2 LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................ 3 MỤC LỤC ............................................................................................................ 4 CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: SỬA CHỮA, THAY THẾ MỘT SỐ CHI TIẾT CƠ BẢN CỦA MÁY BƠM CÓ Q≤1000M3/H .................................................... 7 Giới thiệu mô đun.............................................................................................. 7 Bài 1: Sử dụng dụng cụ tháo lắp máy bơm ......................................................... 7 1.1 Vam ................................................................................................................. 7 A. Giới thiệu quy trình ........................................................................................ 7 B. Các bƣớc tiến hành ......................................................................................... 8 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 11 D. Ghi nhớ .......................................................................................................... 8 1.2 Hộp dụng cụ tháo lắp ................................................................................... 10 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 11 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 11 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 11 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 11 1.3 Dụng cụ gia nhiệt .......................................................................................... 12 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 12 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 12 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 12 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 12 Bài 2 Tháo, lắp máy bơm có Q≤ 1000 m3/h ....................................................... 12 2.1 Quy trình tháo máy bơm........................................................................... 13 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 13 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 13 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 13 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 13
 5. 5 2.2 Quy trình lắp máy bơm có Q≤1000m3/h ..................................................... 16 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 16 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 16 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 16 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 16 Bài 3: Sửa chữa một số chi tiết cơ bản của máy bơm có Q≤1000 m3/h............ 17 3.1 Sửa chữa thƣờng xuyên máy bơm ............................................................... 17 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 17 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 17 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 17 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 17 3.2 Sửa chữa vỏ bơm .......................................................................................... 17 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 17 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 19 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 19 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 19 3.3 Sửa chữa trục bơm bị cong .......................................................................... 19 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 19 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 19 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 20 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 20 Bài 4: Thay thế một số chi tiết của máy bơm có ≤ 1000 m3/h........................... 21 4.1. Thay thế sợi túp. .......................................................................................... 21 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 21 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 23 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 23 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 23 4.2. Thay thế ổ bi, bạc ........................................................................................ 24 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 24 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 25
 6. 6 C. Bài tập .......................................................................................................... 27 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 27 4.3 Thay thế vành mòn. ...................................................................................... 33 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 33 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 33 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 34 D. Ghi nhớ ........................................................................................................ 34 4.4 Thay thế gioăng làm kín ............................................................................... 36 A. Giới thiệu quy trình ...................................................................................... 36 B. Các bƣớc tiến hành ....................................................................................... 36 C. Bài tập thực hành của học viên ..................................................................... 36 D. Ghi nhớ ....................................................................................................... 37 HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN ............................................................ 39 I. Vị trí, tính chất của mô đun: ........................................................................... 38 II. Mục tiêu: ...................................................................................................... 38 III. Nội dung chính của mô đun: ........................................................................ 38 IV. Hƣớng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành ................................................ 38 V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập ............................................................. 38 VI. Tài liệu tham khảo....................................................................................... 41 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CHỈNH SỬA CHƢƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ................................. 41
 7. 7 CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA, THAY THẾ MỘT SỐ CHI TIẾT CƠ BẢN CỦA MÁY BƠM CÓ Q≤1000M3/H Giới thiệu mô đun Đây là mô đun 05, đƣợc dạy sau các mô đun từ 01 đến 04. Đây là mô đun chuyên môn bắt buộc. Mô đun gồm 4 bài, đƣợc học theo phƣơng pháp tích hợp. Dựa theo kết quả thu đƣợc sau thực hành để đánh giá kết quả của học sinh. Bài 1 Sử dụng dụng cụ tháo lắp máy bơm Mục tiêu: - Trình bày đƣợc cấu tạo, tác dụng, phạm vi ứng dụng của một số dụng cụ tháo lắp máy bơm. - Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp máy bơm. - Sử dụng dụng cụ đảm bảo an toàn, chính xác, phù hợp. - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng dụng cụ. 1.1 Vam A. Giới thiệu quy trình - Chọn vam. - Chọn bộ phận máy bơm cần dùng vam. - Mắc vam vào vị trí và tháo. B. Các bƣớc tiến hành - Chọn loại vam. - Chọn đối tƣợng cần dùng vam. - Đƣa tay vam vào chi tiết cần vam - Dùng tay quay để dần đƣa chi tiết ra khỏi vị trí. C. Bài tập thực hành của học viên Thực hành tháo vòng bi ra khỏi trục bơm.
 8. 8 Hình 1.1 Vam tháo vòng bi Hình 1.2 Vam ba càng
 9. 9 D. Ghi nhớ - Vam là dụng cụ tháo vòng bi hoặc bạc. - Chi tiết quan trọng nhất của vam đó là tay vam. - Lựa chọn loại vam để tháo vòng bi phụ thuộc vào loại vòng bi và quan hệ lắp ghép. Tuy nhiên, loại vam có cấu tạo phức tạp dùng để tháo vòng bi cỡ lớn. Hình 1.3 Sử dụng vam
 10. 10 1.2 Hộp dụng cụ tháo lắp Hình 1.4 Bộ dụng cụ tháo lắp Hình 5.4 B
 11. 11 Hình 1.5 Mỏ lết A. Giới thiệu quy trình - Chọn đối tƣợng cần tháo lắp. - Chọn dụng cụ cần tháo lắp - Tiến hành tháo, lắp chi tiết. B. Các bƣớc tiến hành - Chọn đối tƣợng cần tháo, lắp. - Dựa vào đối tƣợng cần tháo, lắp lựa chọn dụng cụ cho thích hợp. - Đƣa dụng cụ vừa lựa chọn vào đối tƣợng cần tháo lắp. - Đƣa chi tiết vào (ra) theo đúng yêu cầu. C. Bài tập thực hành của học viên Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, tháo các chi tiết của một máy bơm li tâm có Q≤1000 m3/h. D. Ghi nhớ - Dụng cụ tháo lắp có nhiều kích cỡ khác nhau và làm bằng nhiều vật liệu. - Cle dùng để vặn bu lông có kích thƣớc chuẩn định sẵn và không đổi. - Mỏ lết dùng để vặn bu lông có kích thƣớc thay đổi trong phạm vi xác định. - Với bu lông có kích thƣớc chuẩn, dùng cle vặn bao giờ cũng chính xác mà không cần điều chỉnh gì thêm.
 12. 12 - Với bu lông nào cũng thế, khi dùng mỏ lết đều phải vặn con chạy sao cho khớp với bu lông. - Khi tháo, lắp các bu lông, ốc vít, chú ý tránh làm chờn đai ốc. 1.3 Dụng cụ gia nhiệt Hình 5.7 Dụng cụ gia nhiệt Hình 1.6 Dụng cụ gia nhiệt A. Giới thiệu quy trình - Chọn đối tƣợng cần gia nhiệt. - Chọn dụng cụ gia nhiệt. - Tiến hành gia nhiệt ho đối tƣợng. B. Các bƣớc tiến hành - Xác định công việc. - Chọn chi tiết cần gia nhiệt. - Chọn dụng cụ gia nhiệt. - Đặt chi tiết xác định. - Gia nhiệt cho chi tiết. - Kiểm tra trị số nhiệt độ của chi tiết cần gia nhiệt. - Thực hiện công việc đã xác định. C. Bài tập thực hành của học viên Thực hành lắp vòng bi mới vào trục máy bơm. D. Ghi nhớ - Dụng cụ gia nhiệt dùng để gia nhiệt cho vòng bi hoặc bạc và một số chi tiết khác của máy bơm.
 13. 13 - Mục đích của dụng cụ gia nhiệt là làm cho việc lắp bi, bạc thuận tiện và chính xác. - Ngoài ra còn thƣờng dùng bếp dầu để gia nhiệt.
 14. 14 Bài 2 Tháo , lắp máy bơm có Q≤ 1000 m3/h Mục tiêu thực hiện - Trình bày đƣợc quy trình tháo lắp máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h. - Tháo lắp đƣợc máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h. - Đảm bảo an toàn lao đô ̣ng và v ệ sinh công nghiệp trong quá trình làm việc. 2.1 Quy trình tháo máy bơm A. Giới thiệu quy trình - Chuẩn bị. - Nghiên cứu sơ đồ. - Lập quy trình trình tháo. - Nghiệm thu. B. Các bƣớc tiến hành - Chuẩn bị trƣớc khi tháo máy bơm:  Chuẩn bị mặt bằng tháo máy.  Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, bảo dƣỡng, thay thế.  Chuẩn bị dụng cụ tháo máy bơm.  Chuẩn bị nguyên vật liệu, giẻ lau… - Nghiên cứu cấu tạo của máy bơm, quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết. - Trên cơ sở quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết, lập quy trình các bƣơc tháo máy bơm. - Đánh giá các chi tiết của máy bơm. - Các chi tiết của máy bơm không bị hƣ hỏng sau khi tháo. C. Bài tập thực hành của học viên Thực hành tháo một tổ máy bơm li tâm có Q≤1000 m3/h D. Ghi nhớ - Muốn kiểm tu đƣợc nhanh chóng, trƣớc khi bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị cho tốt. Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị khởi trọng, nguyên liệu cần thiết cho việc sửa chữa và các bộ phận dự phòng thay thế, bố trí chu đáo nơi sửa chữa, làm tốt kế hoạch tổ chức lao động và mức độ tiến triển của công trình. Nên chuẩn bị hòm hoặc túi đựng dụng cụ để khỏi mất mát dụng cụ và các chi tiết
 15. 15 máy tháo ra. Những chi tiết lớn cần quy định nơi đặt riêng. Những chi tiết nhỏ hoặc dụng cụ đo nhỏ cũng phải đặt trong hộp đặc biệt. - Khi tháo, lắp bơm, cần nhớ quan hệ lắp ghép giữa các bộ phận, những bộ phận dễ lẫn nên đánh dấu để khỏi lắp nhầm sau khi tháo, kéo dài thời gian sửa chữa. Khi ê cu quá chặt hay bị gỉ, có thể đổ một ít dầu hoả vào, sau một thời gian ngắn, dầu thấm vào đƣờng răng có thể tháo ra dễ dàng. Nếu làm nhƣ vậy mà vẫn chƣa tháo đƣợc, lại cho thêm dầu hoả và dùng búa tay gõ nhẹ cho lỏng ra, sau đó lại tháo. Không đƣợc dùng dụng cụ cắt gọt nhƣ dao, đục hay khoan để tháo bu lông. Chỉ khi nào không còn cách nào mới phá bu lông. - Êcu sau khi tháo ra nên bắt ngay vào gu dông hay bu lông cũ của nó để khi lắp khỏi mất thời gian lựa chọn. Trƣớc khi lắp êcu và bu lông cần dùng dầu rửa sạch răng ốc, nếu tháo xong ngâm ngay vào dầu thì càng dễ rửa. Trƣớc khi vặn bu lông cần bôi phấn chì nhƣ vậy lần sau sẽ dễ tháo hơn. - Nếu mặt tiếp hợp của bơm dùng sơn đặc hay hốn hợp keo dầu khác để trát kín thì sau khi tháo, ngâm vào dung dịch 10% xút, rồi rửa sạch. Nếu là đệm giấy hay đệm amiăng có thể ngâm vào nƣớc nóng rồi rửa sạch. Chất làm kín hay đệm lót còn lại trên mặt tiếp hợp có thể dùng dao cạo đi, khi cạo cần chú ý không làm sƣớc mặt để khỏi ảnh hƣởng đến tính kín của mặt tiếp hợp. - Làm đệm giấy cho mặt tiếp hợp bằng cách áp giấy lên bề mặt này rồi dùng búa tay gõ nhẹ vào mép cạnh mặt tiếp hợp, nhƣ vậy sẽ cắt đƣợc chiếc đệm phù hợp với mặt. - Khi rửa đƣờng ống hoặc các chỗ khó cho tay vào thì ngoài cách giội nƣớc để rửa còn có thể phun không khí nén để thổi sạch, kết quả cũng rất tốt. - Vì bơm có nhiều hình thức, cấu tạo khác nhau, nên phƣơng pháp tháo cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với các bơm tuần hoàn nói chung (hình 6-1), các bơm nƣớc ngƣng ít tầng (hình 6-2) và các loại bơm khác có mặt tiếp hợp ngang tƣơng tự có thể tháo ra theo thứ tự sau: 1. Đóng van ở miệng hút và đẩy của bơm để cắt đứt với hệ thống hơi của nhà máy và dùng các biện pháp an toàn cần thiết. 2. Tháo tấm lƣới che của bộ nối trục, tháo các bu lông ở bộ nối trục của mô tơ với máy bơm, tách bộ nối trục ra. Tháo đồng hồ áp lực, đồng hồ chân không hoặc các đồng hồ khác lắp trên bơm và đƣa vào phòng nhiệt công để hiệu nghiệm. 3. Tháo các đai ốc trên mặt tiếp hợp vỏ bơm, sau khi kiểm tra một lƣợt, dùng vít dội tách hai nửa vỏ bơm ra và dùng dụng cụ nâng nửa bơm này lên đặt vào nơi quy định, chú ý không đƣợc làm hỏng mặt tiếp hợp.
 16. 16 4. Tháo bu lông của nắp gối đỡ, lấy nắp gối đỡ ra. 5. Tách riêng hai nửa lót trục, lấy nửa trên ra. 6. Tháo nắp hộp kín trục và lấy hết vật đệm ra. 7. Nhấc rô to ra khỏi vỏ bơm, đặt trên giá đỡ đã chuẩn bị trƣớc, chú ý không đƣợc làm hỏng bánh động và cổ trục. 8. Lấy nửa lót trục dƣới ra để lau, khi cần thiết có thể tháo cả nửa gối đỡ dƣới ra. 9. Sau khi tháo xong các bộ phận trên, chỉ còn lại nửa vỏ bơm dƣới đặt lên giá đỡ, lúc đó rửa và kiểm tra dễ dàng. Đến đây công việc tháo nói chung là xong. Trong quá trình tháo muốn kiểm tra các bộ phận của bơm xem có bình thƣờng không, cần đo khe hở gối đỡ, vòng giảm rò và các bộ phận chặn lực đẩy theo trục, điều chỉnh vị trí bánh động và ghi các trị số đo đƣợc vào sổ sửa chữa. Song song với việc tháo bơm, có thể rửa sach các bộ phận tháo ra, sau khi đã tháo xong toàn bộ, thông thƣờng rửa theo thứ tự sau: 1. Cạo sạch các vết bẩn, gỉ sắt, cặn nƣớc ở mặt trong và mặt ngoài của bánh động, vòng giảm rò và gối đỡ, cần dùng dây thép hoặc dụng cụ cạo đặc biệt để có thể đƣa sâu vào cạo các rãnh bánh động, cuối cùng dùng nƣớc rửa sạch. 2. Rửa sạch mặt tiếp hợp của nửa trên và nửa dƣới của vỏ bơm. 3. Rửa sạch mặt trong và ngoài vỏ bơm, kiểm tra và rửa sạch ống nƣớc làm kín. 4. Rửa sạch lót trục và hộp dầu ở gối đỡ, dùng dầu hoả rửa sạch hộp dầu, cạo sạch cặn dầu cứng, sau đó lại rửa lại bằng dầu nhờn, vòng dầu và bộ phận chỉ mực dầu cũng đƣợc rửa sạch. Nếu là ổ bi thì nên rửa sạch dầu cũ bằng ét – xăng và đổ dầu mới vào (loại dầu cho vào chọn theo điều kiện sử dụng, chƣơng 8 sẽ nói tỷ mỉ hơn). 5. Nếu gối đỡ có buồng làm lạnh bằng nƣớc, cần làm sạch buồng làm lạnh, ống dẫn nƣớc làm lạnh và kiểm tra xem nƣớc có bị tắc không. 6. Dùng dầu hoả rửa sạch các bulông. Trong quá trình làm sạch, nên kiểm tra tỷ mỉ các bộ phận bơm để xác định những bộ phận cần sửa chữa. Thông thƣờng nội dung kiểm tra nhƣ sau: 1. Vỏ bơm có vết rạn hay hƣ hỏng gì không. 2. Cánh bánh động có vết rạn, bị ăn mòn và mài mòn không, bánh động lắp trên trục có bị hỏng không, lót trục có tốt không.
 17. 17 3. Khe hở giữa vòng giảm rò còn đúng yêu cầu không, có bị mài mòn hay biến hình không. 4. Cổ trục có nhẵn không, có vết gì không. 5. Lót trục có bị nứt và có vết bẩn không, mức độ mòn của hợp kim và sự tiếp hợp giữa kim loại lót trục có tốt không. Khe hở và góc tiếp xúc của lót trục còn thích hợp không, cuối cùng xác định xem nên sửa chữa hay thay cái khác (nếu có gối trục chặn cũng cần kiểm tra nhƣ vậy). Nếu là gối đỡ vòng bi, cần xem vòng bi có bị mòn hoặc bị méo không, bạc trong và ngoài bi có bị nứt không, khe hở giữa bi với bạc trong và ngoài còn hợp. 2.2 Quy trình lắp máy bơm có Q≤1000m3/h A. Giới thiệu quy trình - Chuẩn bị. - Nghiên cứu sơ đồ. - Lập quy trình trình lắp máy bơm. - Nghiệm thu. B. Các bƣớc tiến hành - Chuẩn bị trƣớc khi lắp máy bơm:  Chuẩn bị mặt bằng lắp máy.  Chuẩn bị dụng cụ lắp máy bơm.  Chuẩn bị nguyên vật liệu, giẻ lau… - Nhớ cấu tạo của máy bơm, quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết. - Trên cơ sở quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết, và quy trình tháo máy bơm, lập quy trình các bƣơc lắp máy bơm. - Máy bơm làm việc đạt yêu cầu kĩ thuật sau khi lắp. C. Bài tập thực hành của học viên Thực hành lắp một tổ máy bơm li tâm có Q≤1000 m3/h. D. Ghi nhớ - Thông thƣờng, quá trình lắp ngƣợc với quá trình tháo máy. - Cố gắng nhớ quan hệ lắp ghép để quá trình lắp nhanh hơn. - Vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp công việc khoa học, hợp lí nhất.
 18. 18 Bài 3 Sửa chữa một số chi tiết cơ bản của máy bơm có Q≤1000 m3/h Mục tiêu thực hiện: - Trình bày đƣợc nội dung và phƣơng pháp kiểm tra đánh giá chất lƣợng các bộ phận của máy bơm. - Sửa chữa đƣợc một số bộ phận cơ bản của máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h. - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình làm việc. 3.1 Sửa chữa thƣờng xuyên máy bơm A. Giới thiệu quy trình - Căn cứ vào biên bản kiểm tra thƣờng xuyên máy bơm để có kế hoạch sửa chữa thƣờng xuyên máy bơm. - Lập danh mục công việc. - Tiến hành sửa chữa thƣờng xuyên B. Các bƣớc tiến hành - Dựa vào biên bản kiểm tra thƣờng xuyên để biết công việc sửa chữa. - Lập quy trình sửa chữa. - Bàn giao và nghiệm thu. C. Bài tập thực hành của học viên Lập quy trình sửa chữa thƣờng xuyên của một máy bơm có Q≤1000 m3/h. D. Ghi nhớ Bơm nƣớc là một loại máy đơn giản đƣợc phổ biến rộng rãi với nhiều chủng loại và kích thƣớc phong phú. Sử dụng máy bơm cũng dễ dàng. tuy nhiên máy bơm có liên quan đến phần cơ, phần điện và phần thuỷ lực nên có đặc thù riêng. Nếu hiểu rõ các đặc thù, nguyên lí thì sẽ có những xử lí nhanh chóng. Trong quá trình kiểm tra bảo dƣỡng thƣờng xuyên, nếu phát hiện hƣ hỏng phải tiến hành sửa chữa. Để chọn lựa đƣợc phƣơng pháp sửa chữa căn cứ vào mức độ hƣ hỏng, hệ thống công trình, điều kiện sửa chữa… để có phƣơng pháp hợp lí nhất. Căn cứ vào phƣơng pháp sửa chữa mà có hình thức sửa chữa cho thích hợp 3.2 Sửa chữa vỏ bơm
 19. 19 A. Giới thiệu quy trình - Kiểm tra vỏ bơm. - Xác định vết nứt. - Lập quy trình sửa chữa. - Nghiệm thu và bàn giao. B. Các bƣớc tiến hành - Kiểm tra vỏ bơm - Xác định vị trí vỏ bơm bị nứt: + Dùng búa tay gõ nhẹ vào vỏ bơm + So sánh tiếng kêu để xác định vị trí vỏ bị nứt + Xoa dầu hỏa trên bề mặt vỏ bơm tại vị trí có vết nứt + Sau khi dầu hỏa khô, xoa phấn lên bề mặt vỏ bơm + Dùng búa tay gõ nhẹ dầu trong vết nứt trào ra và xác định đƣợc vết nứt + Đánh giá tình trạng vết nứt - Lập quy trình sửa chữa - Nghiệm thu và bàn giao C. Bài tập thực hành của học viên Xác định vết nứt trên vỏ của máy bơm li tâm có Q ≤ 1000 m3/h. D. Ghi nhớ Căn cứ vào vật liệu làm vỏ bơm để có phƣơng pháp sửa chữa thích hợp: Hàn đắp, hàn đính… 3.3 Sửa chữa trục bơm bị cong A. Giới thiệu quy trình - Kiểm tra trục bơm - Xác định vị trí trục cong. - Lập quy trình sửa chữa. - Nghiệm thu và bàn giao
 20. 20 B. Các bƣớc tiến hành
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2