Giấy chứng nhận bị thương

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
6
download

Giấy chứng nhận bị thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy chứng nhận bị thương, thủ tục hành chính, thủ tục sở y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng nhận bị thương

  1. ......................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số........../......... GI Ấ Y C H Ứ N G N H Ậ N B Ị T H ƯƠ N G Ông (bà)..................................... .......…………………..Năm sinh………………… Nguyên quán:…………………………………………………………………… Trú quán…………………………………………………………………………… Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm …………………….. Chức vụ khi bị thương ……………………………………… cấp bậc…………… Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ………………………………. …………………….. Bị thương ngày.......... tháng......... năm……… Nơi bị thương:…...………………………………………………………………… Trường hợp bị thương: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Các vết thương thực thể:…………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Sau khi bị thương được điều trị tại………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. . Ra viện ngày...... tháng...... năm…….. ....., ngày….. tháng.…. năm..….... ………………………… (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản