intTypePromotion=1

Giấy cử người giám hộ

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
266
lượt xem
14
download

Giấy cử người giám hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Giấy cử người giám hộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy cử người giám hộ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ Kính gửi: ………………………………………........................ (1) Họ và tên người cử giám hộ: ..................................................................................Giới tính:................................. Năm sinh:.......................................................................................................................................................................... Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Quan hệ với người cần được giám hộ:........................................................................................................................ Cử người có tên dưới đây: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Lý do cử giám hộ:........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Đề nghị............................................................................. đăng ký. Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ Ý kiến của người được cử làm giám hộ Người cử giám hộ (2) .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .............................. Chú thích:
  2. (1) Ghi rõ tên UBND xã, phương, thị trân nơi cư trú của ngươi giám hộ hoặc nơi có trụ sơ cua cơ quan, tổ chưc đam ́ ̉ ̉ nhân giam hô; hoăc ghi rõ “ Sơ Tư pháp tinh Thưa Thiên Huê”, nơi cư trú của ngươi giám hộ hoặc ngươi được giám ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ hộ, nếu viêc giam hộ có liên quan đến yêu tố nước ngoài. ̣ ́ ́ (2) Nếu có nhiều ngươi cùng cử một ngươi làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử ngươi giám hộ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2